Křesťanské články. Kristus vstal z mrtvých! Křesťanství. Pravoslaví. Katolicismu. Protestantismu. Kristus vstal z mrtvých!
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Kristus vstal z mrtvých!
   

Věty v různých jazycích:

Kristus vstal z mrtvych!

http://www.facebook.com/

Published - May 2013

Read more Christian articles (Czech)


TopDoporučit tuto stránku příteli!


Vote!