Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
A szeretet iskolájában
   

Szerző: Tanúságtétel,
Szeressétek egymást! 26/2018 → Tanúságtétel

Szeressétek Egymást

„Szeretni annyit jelent, mint az embereknek ajándékozni magunkat. A szeretet az akarat tudatos elhatározása, hogy elindul a másik ember felé; messze van tehát az ösztöntől. Sok dologról le kell mondanunk ahhoz, hogy szeretni tudjunk, legfőképpen önmagunkról; ingyen kell adnunk, és szeretni a végsőkig. Lemondani önmagunkról hosszú küzdelem, nehéz és izgalmas. A kiegyensúlyozottság forrása, a boldogság titka. […] Tekintsetek gyakrabban Jézus Krisztusra! Ő az az ember, aki a legjobban, legtudatosabban, legszabadabban, teljesen ingyen szeretett! […]

A szeretet iskolájában

Ne féljetek! Jézus nem azért jött, hogy elítélje a szeretetet, hanem hogy megszabadítsa a kétértelműségtől, a hamis értelmétől. […] Úgy tűnik, mintha Krisztus mindegyikünknek ezt suttogná: »Add nekem a szívedet!… Megtisztítom, megerősítem, és azok felé fordítom, akiknek szükségük van rá.«”

Ezeket a szavakat II. János Pál hagyta ránk. Szerintük akarunk élni, és teljesen Jézusnak akarjuk adni magunkat a Tiszta Szívek Mozgalmában — a szívek klinikáján és a szeretet iskolájában.

Az alábbiakban a TSZM tagjainak tanúságtételeit közöljük:


Magda

„Már több mint tíz éve vagyok a Tiszta Szívek Mozgalmában. Ez alatt az idő alatt meggyőződtem arról, hogy Isten mennyire jelen van az életemben. Jézus megszabadított a tisztátalanság bűnétől. A mindennapi szentáldozással és a gyakori szentgyónással gyógyított.

Mostanság megfigyelem, Isten hogyan tanít arra, hogy a szavait az életben is alkalmazzam. Csak egyet írnék le a sok eset közül. Összevesztem az egyik barátommal, különféle érzések dúltak bennem vele kapcsolatban — harag, düh, ellenszenv… Nem tudtam mit kezdeni ezzel. Ebben a helyzetben ez az ige jutott el hozzám: »Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére« (Róm 15,7). Ez erőt adott ahhoz, hogy közeledjek felé. Megértettem, hogy bár úgy tűnt, ez a srác ezt nem érdemli meg, mégis szeretnem kell őt… Ahogy Jézus is szeret engem, akkor is, ha nem érdemlem meg a szeretetét… Megértettem, hogy mindig Isten szeretete az első, s hogy Jézus azt akarja, hogy kövessem őt.”

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!