Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
A termékenység normális
   

Szerző: Szerkesztőség,
Szeressétek egymást! 26/2018 → Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak

Szeressétek Egymást

Az ismert nőgyógyász, Dr. Tomasz Dmochowski az Egészségügyi Világszervezet definíciójára hivatkozva hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem a teljes testi és lelki jólét állapota. Mivel a termékenység az egészségünk fontos része, azok az orvosi beavatkozások, melyek az embert megfosztják a termékenységétől, mindig károsítják az egészséget.

A termékenység normális

Isten a termékenységet egyértelműen a legnagyobb áldásnak tartja, amit csak adhatott az embernek. A Szentírásból megtudjuk, hogyan hangzott az első áldás, melyet Isten a teremtés pillanatában kimondott az ember fölött: „[…] férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet«” (Ter 1,27—28). Ma a „halál civilizációja” azt próbálja bebeszélni nekünk, hogy a termékenység nem érték, és a szexszel kell helyettesíteni — üres, terméketlen, az élvezetre irányuló szexszel, mely hasonló az állatok párosodásához, és gyakran különféle elferdülésekkel tarkított. A mindenhol jelen lévő pornográfia és az erkölcstelen genderideológia olyan viselkedésmintákat kínál nekünk, melyek éles ellentétben állnak a természetünkkel, amit pedig Isten jó dolgokra teremtett. A népszerű médiában igyekeznek elnyomni a józan ész hangját, és szégyentelenül azt hirdetik, hogy a hagyományos értékek már senkinek sem kellenek.

A valóság azonban egészen más. Amikor Isten megalkotta az emberi lét értelmét és célját meghatározó alapvető jogokat, „látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,31). És látva az ember bűnét és a gonosz uralma alá jutását, Isten felajánlotta az embernek, hogy kiszabadítja az erkölcstelenségből, a hazugságokból és a becstelenségekből, és ezért magas árat fizetett: „nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán” (1Pt 1,18—19). Ezért mindig van elég olyan ember, aki arra törekszik, ami jó már a kezdetektől, és jó marad a világ végezetéig.

„Még mindig jönnek hozzám olyan gyönyörű, intelligens nők — írja Płodność. Powrót do źródeł (Termékenység. Visszatérés a forráshoz) című könyvében Dr. Monika Małecka- Holerek, szülész-nőgyógyász —, akik csodálatos dolognak tartják a nemiségüket és a termékenységüket. Ezekből a nőkből sugárzik a nőiesség! Nemcsak a tanulmányaikkal, munkájukkal kapcsolatos professzionális terveiket valósítják meg, hanem (leendő) feleségnek és anyának is tartják magukat. Még mindig találkozom olyan férfiakkal, akik nemcsak magukra gondolnak, de arra is, akit szeretnek, és várnak egészen az esküvő napjáig, majd közösen készülnek a gyermek megfoganására, és aztán együtt hozzák a világra, együtt gondoskodnak róla és nevelik. Még mindig jönnek olyan házaspárok, akik számára a termékenységet, az egyesülést és a nemi élet területét érintő kérdések fontosak az életben.” Ezek nem különleges emberek — hanem normális emberek.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!