Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Egyházellenes propaganda a felvilágosodás idején (2. rész)
   

Szerző: Grzegorz Kucharczyk,
Szeressétek egymást! 26/2018 → Az Egyház történelméből

Szeressétek Egymást

A katolikusellenes propaganda egyidős az Egyházzal. Valahányszor kiéleződtek az egyházellenes harcok a történelem folyamán, azokat az időszakokat mindig végigkísérte — vagy meg is előzte — a katolikusok ellen irányuló propaganda. Erre a Megváltó is felhívta a figyelmet, amikor azt mondta az apostoloknak, hogy hazudozva mindenféle rosszat fognak rájuk mondani. Alapítójának e szavait erősíti meg az Egyház teljes története.

Egyházellenes propaganda a felvilágosodás idején (2. rész)

A felvilágosodás kori katolikusellenes propaganda a reformáció örökségéből indult ki. A felvilágosodás kori szalonokban előszeretettel olvastak az egyházi inkvizíció „több millió” áldozatáról vagy a kolostorok falai mögött elkövetett bűntettekről.

Katolicizmus – szegénység és korlátoltság

A felvilágosodás új hangnemet hozott a katolikusellenes propagandába: azt a meggyőződést, hogy a katolicizmus a civilizáció fejlődésének hátráltatója, a babonaság és az elmaradottság megnyilvánulása. Ilyen megvilágításban a katolicizmus már nem csak a kegyetlen, hatalomra éhes emberek, a háttérben működő manipulátorok, lázadozók vallásaként jelent meg, egyszóval olyan vallásként, amelytől félni kell, és ezért elvetendő. A felvilágosodás propagandája immár más dolgokra helyezte a hangsúlyt. Konokul azt állították, hogy a katolicizmus nem is annyira veszélyes, mint inkább nem illő a civilizált emberhez, s aki katolikus, nemcsak vakon ragaszkodik a „római antikrisztushoz”, hanem korlátolt és elmaradott, aki nem győz lépést tartani a fejlődéssel, sőt, elzárkózik annak jótékony hatásai elől.

A 18. századi brit sajtóban a katolikus államokat úgy mutatták be, mint fejletlen országokat, ahol a lakosság anyagi szegénységben és intellektuális nyomorúságban él

Ez a kép, melyet a felvilágosodás kori antikatolikus elit réteg alakított ki és propagált, főként akkor került előtérbe, amikor a katolikus közösségek a kendőzetlen, állam által irányított diszkrimináció és elszigeteltség tárgyává váltak. Jól illusztrálja ezt a Brit-szigetek (Britannia és Írország) példája a 18. században. A katolikusok itt több mint 200 évig az ún. büntetőtörvények (penal laws) alapján másodrendű állampolgárok voltak.

A 18. századi brit (protestáns) sajtóban a katolikus államokat úgy mutatták be, mint fejletlen országokat, ahol a lakosság anyagi szegénységben és intellektuális nyomorúságban él. Így ábrázolták pl. Franciaországot, amellyel Nagy-Britanniának akkoriban háborús konfliktusa volt nemcsak az európai kontinensen, hanem az Újvilágban is. Ugyanez volt a helyzet a reformáció idejében is, amikor a Hollandia által támogatott London politikai riválisainak tekintette a katolikus monarchiákat (Spanyolországot és Portugáliát), és nemcsak tengeri csatákat vívott, hanem „fekete propagandát” is vezetett a politikai (és vallási) ellenségei ellen.

A 18. században a brit magazinok, évkönyvek és naptárak (melyek inkább könyvekre emlékeztettek) arról győzködték az olvasóikat, hogy a francia parasztok szélsőséges szegénységben élnek. Ezeket a „leleplező” állításokat általában görnyedt, facipős, szakadt ruhájú francia vidékiek képeivel illusztrálták. Ezt az állapotot (mely nem felelt meg az akkori franciaországi valóságnak) a katolikusellenes propaganda szerzői nemcsak a királyi abszolutizmus hibáival magyarázták, hanem a katolicizmus „romboló” hatásával is, mely a protestantizmussal szemben a lustaságot és a pazarlást támogatja — általánosságban véve a rossz gazdálkodást.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!