Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Tudósok az emberi lélekről, elméről és tudatról
   

Szerző: Mieczysław Piotrowski SChr,
Szeressétek egymást! 26/2018 → Tudomány és hit

Szeressétek Egymást

A Nobel-díjas John Carew Eccles és más tudósok, mint Bruce Greyson, Pim van Lommel, Peter Fenwick és Sam Parnia kutatásai bebizonyítják az emberi lélekkel, elmével és tudattal kapcsolatos materialista elméletek alaptalanságát.

Tudósok az emberi lélekről, elméről és tudatról

Az emberről és a világról alkotott ateista elképzelést nem támasztják alá tudományos kutatások eredményei. Ez csak egy ideológia, vakhiten alapszik, erős hitre van tehát szükség ahhoz, hogy valaki ateista legyen.

Az ember ateista elképzelése

Napjaink ateizmusa a 18. században megfogalmazott, elavult nézeteken alapszik, melyek azt állítják, hogy az emberi lélek, a szellemi élet és a szabad akarat az agysejtek működésének szüleménye. Azóta már sok év eltelt, a tudományos kutatás jelentősen előrehaladt, és új, áttörő felfedezéseket tett, melyek fenntarthatatlanná teszik az ateista világnézetet. Az ateizmus tehát csak úgy létezhet, mint egy olyan ideológia, mely elutasítja a nyilvánvaló tudományos ismereteket.

Napjaink ateizmusa a 18. században megfogalmazott, elavult nézeteken alapszik, melyek azt állítják, hogy az emberi lélek, a szellemi élet és a szabad akarat az agysejtek működésének szüleménye

Miből ered az az ateista állítás, hogy az emberi tudat, a lélek és a szabad akarat az agy és az idegrendszer termékei? Ez a materialista ideológia nem tudományos kutatásokból és tényekből fakad, hanem abból a vakhitből, hogy csak az anyagi valóság létezik. Az effajta hit ellene szegül az emberi megismerés logikájának, hiszen olyan messzire megy el, hogy tagadja a tudományos kutatás eredményeit, melyek egyértelműen egy intelligens terv és szándék létezésére mutatnak rá az egész világegyetemben s a minket körülvevő valóság legkisebb részleteiben is. A materialisták a tudományt az ideológiájuk eszközének tartják, melynek az a feladata, hogy alátámassza az ő ateista hipotéziseiket.

Az emberi lélek létezése mellett szóló érvek

John Carew Eccles (1903—1997), fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas (1963) ausztrál neurofiziológus, az emberi agy egyik legnagyobb kutatója, sokéves kutatás után arra a következtetésre jutott, hogy „igencsak lealacsonyítja az ember titkát a tudományos redukcionizmus, »ígéretes materializmust« követelve, mely szerint a szellemi világ létezését meg lehet magyarázni a neuronok működésével. Az ilyesfajta hitet babonának kell venni. El kell ismernünk, hogy lélekkel rendelkező, szellemi világban élő szellemi lények vagyunk, ugyanakkor anyagi testtel és aggyal rendelkező, anyagi világban élő anyagi lények is vagyunk” (Evolution of the Brain, 241. o.).

„Mivel a materialista koncepció nem képes megmagyarázni azt a valóságot, hogy minden egyes ember megismételhetetlen, kénytelen vagyok elismerni, hogy a megismételhetetlen, szellemi, személyes »én«, vagyis a lélek, természetfölötti módon lett megteremtve. Ha ezt teológiai fogalmak segítségével magyarázzuk, akkor minden egyes lélek Isten új teremtménye egy emberi magzatba oltva” (J. C. Eccles)

John Eccles arra a következtetésre jutott, hogy az anyag nem képes pszichikai jelenségeket előállítani, mivel nincs olyan, hogy a fizikai energiából pszichikai energia lesz. Egyedül a lelki erők képesek pszichikai jelenségeket előállítani. Tudományos szempontból nézve egyértelműen el kell vetnünk a materialisták állítását, hogy az emberi tudat az anyag terméke.

Az embernek az anyagi agy által megnyilvánuló szellemi értelme, az „én” öntudata, az intelligencia, az alkotóképesség, a képzelőerő — ezek mind a halhatatlan és egyedi emberi lélekről tesznek tanúbizonyságot.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!