Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Az örökkévalóság felé vezető úton
   

Szerző: Mieczysław Piotrowski SChr,
Szeressétek egymást! 26/2018 → Örök élet

Szeressétek Egymást

Alexander Eben a Harvard Egyetem előadója, kiváló idegsebész, több mint húsz éve dolgozik egyetemi kórházakban. Számos agyműtétet végzett már. A betegsége alatt átélte a klinikai halál állapotát…

Az örökkévalóság felé vezető úton

Alexander Eben 2008. november 10-én váratlanul súlyos agyhártyagyulladást kapott, melyet az Escherichia coli nevű baktérium okozott. A betegség teljesen leállította az agykérge működését, és kómába esett. Orvosi szempontból a gyógyulása lehetetlennek tűnt, az orvostudomány számára csoda lett volna. Abban a pillanatban, amikor kómába esett és az agykérge megszűnt működni, Eben a testén kívül találta magát. Azelőtt azt gondolta, hogy az emberi tudat és a halálközeli élmények az agyban jönnek létre, s hogy az agy elhalásának pillanatában az ember megszűnik létezni. Bár a tudomány nem képes megmagyarázni, hogy az agyban lévő több millió idegsejt hogyan lenne képes kialakítani a tudatot és az érzéseket, Eben biztos volt abban, hogy a tudósok a közeljövőben fényt derítenek erre a rejtélyre is.

A klinikai halál megtapasztalása következtében e tudós azonban teljesen megváltoztatta addigi nézeteit. Miután kómába esett, egy tisztán szellemi valóságban találta magát, gondolatai és látása pedig teljesen világosak voltak.

A pokol valósága

Eben először egy szörnyűséges, sáros vidéken találta magát, ahol csapdában érezte magát. Félelmetes, mechanikus, monoton robajt hallott, és látta, hogy a sárból ijesztő, visszataszító, állatias arcok bukkannak fel, melyek kiabáltak és sikoltoztak. Vér, ürülék és hányás undorító bűzét érezte. A folyton hömpölygő tömeg bogarakra és hüllőkre emlékeztető szúrós testei hozzádörgölőztek. Mindez mérhetetlen ellenszenvet és undort váltott ki belőle.

Abban a pillanatban, amikor kómába esett és az agykérge megszűnt működni, Eben a testén kívül találta magát

Ne feledjük, hogy a mi nyelvünk nem képes leírni az érzéki megismerést túlszárnyaló valóságot. Amikor 1917. július 13-án Szűz Mária a fatimai gyermekeknek az első titkot kinyilvánította (arról szólt, hogy Isten elutasításának végső következménye a pokol), s amikor a gyermekek meglátták a poklot, annyira meg voltak rémülve, hogy senkinek sem akarták elárulni a titok tartalmát. Lúcia csak a püspök határozott parancsára írta le a látomást, de előtte azt mondta a püspöknek: „Hogyan írjam le a poklot? Nem találok megfelelő szavakat ennek a valóságnak a leírására, mert mindaz, amit mondani tudok, semmi, és csak halvány elképzelést nyújthat.”

Számos misztikus írt az örök kárhozatról. Szent Fausztina például így fejezte be a pokol látomásának leírását: „A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott. Én, Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. […] Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el, hogy van pokol. Midőn magamhoz tértem, nem tudtam a rémülettől rendbe jönni, annyira lesújtott a lelkek szenvedése. Ezért még buzgóbban imádkozom a bűnösök megtéréséért. Szünet nélkül könyörgök értük Isten irgalmához. Ó, Jézusom, inkább haldokolnék a legnagyobb kínok között a világ végezetéig, mintsem megbántsalak a legkisebb vétséggel!” (Napló, 741)

„Ma lélekben a mennyben voltam, s láttam azt a felfoghatatlan szépséget és boldogságot, ami a halál után vár ránk” (Szt. Fausztina)

A kolumbiai Gloria Polo, aki egy villámcsapás után a klinikai halál állapotába került, látta a poklot, a tisztítótüzet és a mennyországot. A poklot úgy írja le, mint egy borzalmas, emberi szavakkal leírhatatlan szakadékot, amely megnyílt előtte. A gyűlöletnek ez a szakadéka magába húzta őt. Halálos rettegés fogta el, hogy visszavonhatatlanul, örökre elkárhozik. A lelkében még meglévő bűnbánat gyönge fénye annyira feldühítette a szakadékban lévő démonokat, hogy mindannyian dühödten vetették rá magukat. Gyűlöletük égette őt, és rettenetes kínokat okozott neki. Nem lehet szavakkal leírni azokat a szörnyű kínokat, amelyeket a halálos bűnök okoznak, főleg az az életmód, amelyben nincs helye Istennek: az imádságnak, a bűnbánat szentségének és a szentáldozásnak az elhanyagolása, az abortusz, az okkultizmus különféle formáinak praktizálása, a tisztátalanság bűnei, a házasságtörés, a fogamzásgátlók használata, a pornográfia stb.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!