Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Egyházellenes propaganda a francia forradalom idején (2. rész)
   

Szerző: Grzegorz Kucharczyk,
Szeressétek egymást! 27/2018 → Az Egyház történelméből

Szeressétek Egymást

Alexis de Tocqueville, jelentős 19. századi francia politikai gondolkodó, eltöprengett azon, hogy a 18. században Franciaországban vajon miért vált az istentelenség általános szenvedéllyé. Arra jutott, hogy a kulcsszerepet az a katolikusellenes propaganda játszotta, melyet a felvilágosodás kori elit réteg indított el néhány évtizeddel korábban. Ez a propaganda lett a táptalaja az istentelenség terjesztésének és készítette elő a forradalmat.

Egyházellenes propaganda a francia forradalom idején (2. rész)

Az istentelenség mint „általános szenvedély”

Tocqueville A régi rend és a forradalom című ismert művében ezt a következőképpen magyarázza: „Buzgón és kitartóan munkálkodtak azon, hogy a lelkekből kivesszen az őket betöltő hit, és kiüresedjenek. Rengeteg ember nagy lelkesedéssel kapcsolódott bele e hálátlan feladat elvégzésébe. A hit teljes hiánya, mely ellentétben áll az ember természetes ösztönével, s fájdalmas meghasonlást okoz, megtetszett a tömegnek. Ami addig csak valamiféle beteges apátiát váltott ki, most felébresztette a fanatizmust és propagandaszellemet.”

A katolikusellenes propaganda fő célpontjai a papok voltak, akik egyszeriben az „elmaradottság” és a „fanatizmus” jelképeivé váltak. 1789 után ezeket a nézeteket a forradalmárok is átvették, és mindazokat, aki hittek Krisztusban, „fanatikusnak” tartották, a vallást „babonának”, az egyházi hierarchiát (a pápával az élén) meg a „lelkiismeret zsarnokainak”.

A katolikusellenes propaganda fő célpontjai a papok voltak, akik egyszeriben az „elmaradottság” és a „fanatizmus” jelképeivé váltak

Adjuk át még egyszer a szót Tocqueville- nek, aki így nyilatkozott a forradalom előtti francia egyházellenes propagandáról: „Az Egyház nálunk sem volt rosszabb, mint bárhol máshol a világon, épp ellenkezőleg, a hibák és a botrányok kisebbek voltak, mint a katolikus országok többségében. Ezenkívül az Egyház toleránsabb volt, mint bármikor azelőtt, és toleránsabb, mint más országokban. Tehát a vallás elleni háború okait nem annyira magában a vallásban kell keresni, mint inkább a társadalomban.”

A francia forradalom idején a társadalom a széles körű propaganda erős hatása alatt állt. Korábban, a 18. századi felvilágosodás idején az ateizmus (amelyet a „filozófia” megnevezés álarca mögé bújtattak) lényegében csak a szalonbeli elitre korlátozódott, de 1789 után sokkal szélesebb körben is elterjedt. A forradalom ideje alatt nemcsak a forradalmi sajtó terjesztette, hanem az egész Franciaországot átszövő forradalmi klubok hálózata és az e téren mindig aktív szabadkőműves-páholyok is.

Franciaországban tombolt a keresztényellenes kampány, melynek kicsúcsosodása az volt, hogy egy dekrétum kiadásával megtiltották a Francia Köztársaság területén a katolikus papok működését és a keresztény szertartások végzését (még a templomokban is)

A katolikusellenes propaganda 1789 után azt állította, hogy az ateizmus nem csupán a tudományos világnézet („filozófia”), hanem a hazafiasság kifejeződése is. Az egyházellenes propaganda egyik állandó eleme volt annak bizonygatása, hogy a klérus valamiféle ötödik kerék, mely együttműködik Franciaország ellenségeivel, akikkel a köztársaság éppen háborúban áll. A következtetés egyszerűen levonható: aki az Egyházat támadja és aktívan részt vesz Franciaország dekrisztianizációjában, az nemcsak „felvilágosodott”, hanem „igazi hazafi” is.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!