Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Mindig szeress és bocsáss meg
   

Szerző: Mieczysław Piotrowski SChr,
Szeressétek egymást! 27/2018 → Isteni Irgalmasság

Szeressétek Egymást

Ha azt akarjuk, hogy Isten végtelen irgalmasságában megbocsássa a bűneinket, lehetővé kell ezt tennünk számára azzal, hogy mi is mindenkinek mindent megbocsátunk, és nincs sértődöttség a szívünkben.

Mindig szeress és bocsáss meg

Jacek Schwarc a hitleri koncentrációs táborban konfliktusba keveredett az egyik parancsnokkal, s az büntetésül dühödten rugdosni és korbácsolni kezdte őt. Jacek a szadista korbácsolás közben lélekben imádkozott a kínzójáért. Egyszerre látomásban meglátta Krisztus ostorozását. Ez a látomás olyan mérhetetlen nagy szeretettel és együttérzéssel töltötte el Jacek szívét az üldözője iránt, hogy ezt mondta neki: „Ich liebe dich” (azaz: „szeretlek”). Ezek a szavak annyira meglepték a táborparancsnokot, hogy abbahagyta a fogoly ütlegelését, és figyelmesen ránézett. A látvány teljesen megdöbbentette. A vérző sebek, melyeket az imént a fogolynak okozott, a szeme előtt összeforrtak és begyógyultak. Ez a látvány lelkileg megrázta őt. A szadista, kegyetlen parancsnok megértette, hogy milyen nagy lelki ereje van annak az embernek, aki szeret és megbocsát.

George Ritchie pszichiáter, a Visszatérés a holnapból című könyv szerzője leírta „vad Bill”, egy koncentrációs táborbeli fogoly történetét, aki mindenkihez végtelenül jóindulatú volt, és próbálta meggyőzni a fogolytársait, hogy mindenkinek mindent meg kell bocsátani. Billt rendkívüli életenergia és öröm jellemezte. Önzetlenül segített másoknak, elsősorban tolmácsolással, hiszen a lengyelen kívül folyékonyan beszélt angolul, franciául, németül és oroszul is. „Nem könnyű megbocsátani — mondta neki egy nap George —, közülünk olyan sokan veszítettük el a szeretteinket, az egész családunkat.” Ekkor Bill elmesélte neki az élettörténetét: „Mi Varsó zsidónegyedében laktunk, a feleségem, két lányunk és három kisfiunk. Amikor a németek az utcánkba értek, mindenkit a falhoz állítottak, és a gépfegyverekkel tüzet nyitottak. Könyörögtem, engedjék meg, hogy a családommal együtt haljak meg, de mivel beszéltem németül, bedugtak egy munkacsoportba. Akkor el kellett döntenem, hogy hagyom-e eluralkodni magamon a lövöldöző katonák iránti gyűlöletet. A döntés bizonyára könnyű lett volna, de én ügyvéd voltam, és a praxisomban gyakran láttam, hogy a gyűlölet mennyire kikészíti az embereket lelkileg és testileg is. A gyűlölet pontosan hat embert ölt meg, akik a világon a legtöbbet jelentették számomra. Úgy határoztam tehát, hogy az életem hátralévő részét legyen az pár nap vagy hosszú évek — azzal fogom tölteni, hogy minden embert, akivel összekerülök, szeretni fogok.”

„Úgy határoztam tehát, hogy az életem hátralévő részét — legyen az pár nap vagy hosszú évek — azzal fogom tölteni, hogy minden embert, akivel összekerülök, szeretni fogok” (J. Schwarc)

Kínszenvedése, halála és feltámadása idején Jézus a szeretet és a megbocsátás erejével győzött a legnagyobb gyűlölet és minden ember bűnei fölött. Ezzel tanít minket arra, hogy a megbocsátó szeretet a gonosz elleni küzdelem egyetlen fegyvere.

Jézus a megbocsátás kérdésében nem ismer kompromisszumot, nincs kivétel vagy különleges helyzet, amely igazolhatná a meg nem bocsátást. Mindenkinek mindent szívből megbocsátani, nem dédelgetni sértődöttséget és neheztelést a szívünkben — ez azt jelenti, hogy nem azonosítjuk az elkövetett rosszat az elkövetővel. A rosszat, a bűnt és a gyűlöletet határozottan el kell utasítani, de a vétkesnek mindig meg kell bocsátani, el kell fogadni és szeretni kell őt. Szeretni a bűnöst, a vétkest, azt az embert, aki nagyon megbántott engem, az azt jelenti, hogy ugyan ha csak meglátom, önkéntelenül is negatív érzések ébrednek bennem, mégis akarattal elhatározva szívből megbocsátok neki, imádkozom érte, és a lehető legnagyobb jót kérem a számára, vagyis az Istennel való kiengesztelődést. Ez a megbocsátás első szakasza. A második szakasz az, amikor imában őszintén kérem az Urat, hogy szabadítson meg az ellenszenv, a harag, a gyűlölet és a neheztelés érzésétől, és gyógyítsa meg lelki sebeimet és sérüléseimet. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy „az ellenszenv, a harag és a sértődöttség érzése bezárja az ajtót az Üdvözítő előtt” (Szent Edith Stein). Aki nem akar megbocsátani, az a sötétségben él, tehát önként a sötét, gonosz erők hatalmába adja magát. „Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét [vagyis akiben sértődöttség vagy ellenszenv van felebarátja iránt], az még mindig a sötétségben van. Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította” (1Jn 2,9—11).

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!