Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Jézusban felismerte a Messiást
   

Szerző: Mieczysław Piotrowski SChr,
Szeressétek egymást! 27/2018 → Átalakítás

Szeressétek Egymást

A lengyel zsidó sarutlan karmelita, Daniel Oswald Rufeisen (1922–1998) megtérésének megrendítő története arról tanúskodik, hogy az igazság őszinte keresése mindig elvezet a Katolikus Egyházban élő, tanító, bűnbocsánatot és üdvösséget adó Jézus Krisztussal való személyes találkozáshoz.

Jézusban felismerte a Messiást

Gyermekkor és ifjúság

Oswald Rufeisen 1922. január 29-én született a Krakkói vajdaság egyik falvában, Zadzielében. Szülei „haladó zsidók” voltak — nem hordták a hagyományos ruházatot, és otthon lengyelül beszéltek. Oswald 12 éves korában belépett az AKIBA ifjúsági cionista szervezetbe, mely azt tűzte ki célul, hogy a zsidók visszatérjenek Palesztinába, és Dávid ősi királyságának területén újra létrejöjjön Izrael. A fiú ennek a szervezetnek köszönhetően sajátította el az önuralmat, az ételben-italban való mértékletességet, a szerénységet, a szórakozás és a táncmulatságok iránti érdektelenséget. A jellemformálás jó iskolája volt ez. Megtérése után Oswaldnak nem volt nehéz elfogadnia azt az igazságot, hogy a keresztények életében elengedhetetlen az önfegyelem, az aszkézis és a lemondás.

„Hinni kezdtem az evangélium hitelességében. Hiszen egy zsidó írta héberül a zsidóknak…” (O. Rufeisen)

1939 májusában Oswald leérettségizett. Még ebben az évben, szeptember 1-jén, a hitleri Németország váratlanul lerohanta Lengyelországot, és megkezdődött a második világháború. Oswald a szüleivel és fivérével, Leonnal együtt már másnap menekülőre fogta a német hadsereg elől. Krakkóban felszálltak egy keletre, Lembergbe tartó vonatra. A németek bombázták és lőtték a menekülő lakosok védtelen tömegét. Hét nap utazás után Rufeisenéknek ki kellett szállniuk a vonatból, és gyalog kellett folytatniuk az útjukat. Kétnapos gyaloglás után a szülők a hazatérés mellett döntöttek. Oswald és Leon viszont eljutottak a szovjet hadsereg által megszállt zónába, mivel Lembergen keresztül Vilniusba akartak menni, hogy aztán Palesztinába emigráljanak. A háború borzalmait látva Oswald megértette, hogy milyen jogtalanság és kegyetlenség szabadul el akkor, ha a demokratikusan megválasztott kormány elveti Istent és az ő törvényét. Tudatosította, hogy a békét egyedül a becsületes vezetők által vezetett hívő, áldozatkész, erényes és igazságos emberekből álló társadalom garantálja. Ez feltétlenül szükséges az ország sikeres fejlődéséhez és polgárainak boldog életéhez.

A fiatal Oswald hitt Isten létezésében, gyakran mégis erőt vett rajta a kételkedés. Úgy vélte, hogy Istennek, aki mindent megteremtett, nincs szüksége az imáinkra és a vallásra, s hogy nem érdekli őt az emberek sorsa. Az ifjonc sok keresztényellenes könyvet végigolvasott, ami nagy zavart okozott a gondolkodásában. Végül arra a következtetésre jutott, hogy minden vallás hamis, ezért elegendő az egy Istenben hinni. Mégis továbbra is sóvárogva kereste a választ arra, hogy mi az élet értelme.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!