Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Eléd tárom az életet és a halált
   

Szerző: Szerkesztőség,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Tiszta Szívek Mozgalma

Szeressétek Egymást

A tudományos tényekkel, a természet törvényével és a Krisztus által kinyilatkoztatott igazsággal, de még az egészséges logikával és gondolkozással is szembehelyezkedve azt állítja a genderideológia, hogy az ember nemének kulturális jellege van, ezért az élete folyamán megváltozhat.

Eléd tárom az életet és a halált

A genderideológia szerint a férfi és a nő házassága „múltbeli csökevény”, és helyette a homoszexuális kapcsolatokat kell propagálni, melyeket a házasság státuszára kell emelni, a gyermekeket pedig egynemű párok neveljék. A Texasi Egyetemen dolgozó Mark Regnerus nyilvánosságra hozta a mintegy háromezer homoszexuálison végzett vizsgálatának eredményeit. A kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a gyermek személyiségére destruktív hatással volt a homoszexuális párok általi örökbefogadás és nevelés. Ezeknél a gyermekeknél gyakoriak volt az öngyilkossági hajlamok, az identitászavarok, a szexuális visszaélések tragikus következményei.

A teljes rombolás ideológiája

A genderideológusok a teljes szexuális szabadságot hirdetik. Szerintük a szexuális élvezet a legfontosabb, korlátozó erkölcsi normák nélkül, illetve korlátlan hozzáféréssel a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz. Ennek az ideológiának a legabszurdabb meggyőződése így hangzik: az ember nemének kulturális jellege van, és az élete során többször is megváltoztathatja. A genderideológia ugyanakkor azt is állítja, hogy a homoszexualitás nem változik, mert veleszületett hajlam, ezért nem lehet kigyógyulni belőle vagy megszabadulni tőle. Ezek az ideológusok nem engedik, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen a homoszexuálisok számára létesített terápiás központokról, továbbá kétségbe vonják a homoszexuális hajlam gyógyíthatóságát.

A genderideológia jól fizetett propagátorai sokkoló és erkölcsromboló információkat erőszakolnak a gyermekekre, már óvodás és iskolás korukban. Ideológiájukat tudományos kifejezések köntösébe bújtatják, de valójában közük nincs a tudományhoz vagy a tudományos ismeretekhez. Aljas manipuláció ez, melynek célja nevetségessé tenni és kétségbe vonni a keresztény erkölcsöt és az igazságot, melyet Krisztus nyilatkoztatott ki az emberről, az emberi szexualitásról és a házasság szent voltáról.

Ezeknek az ideológusoknak a tevékenysége nagy károkat okoz a gyermekek és a fiatalság lelkiismeretében, rombolja a szülők, katekéták és tanárok tekintélyét. A genderideológusok dühödten harcolnak az Isten parancsai szerinti szexuális nevelés ellen, mert az a tisztaság, a hűség, a szeretet és a házasság mint az Isten által a férfi és nő között meghatározott kötelék értékét magyarázza.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az emberi agy magzati fejlődésére vonatkozó kutatások teljes mértékben a genderideológia ellen szólnak. A kutatások eredményei egyértelműen alátámasztják, hogy a kisfiúk és a kislányok agya különbözik egymástól. Erről tanúskodik az a tény is, hogy a fiúk és a lányok különböző módon érzékelik a színeket, a formákat és a mozgást. A tudósok megállapították, hogy a férfihormonok már a magzatfejlődés hatodik hetében más neuronhálózatot kezdenek el kialakítani, mint a női hormonok. Tehát tudományos, biológiai szempontból nyilvánvaló különbség van a férfi és a nő között, nemcsak a testfelépítésben, hanem az agyban is. Ezért hajlamosak a kislányok már kora gyermekkoruktól fogva lányos, a fiúk pedig fiús játékokkal játszani. A nők már születésüktől fogva különleges érzékenységgel és gyengédséggel rendelkeznek, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egyszer majd anyák legyenek.

A genderideológiát tudományos kifejezések köntösébe bújtatják, de valójában közük nincs a tudományhoz vagy a tudományos ismeretekhez

A genderideológia az ember, a társadalom és a civilizáció teljes tönkretételéhez vezet. Lelki értelemben az önzés hedonista kultuszáról van szó, az abszolút önzést pedig pokolnak nevezzük. Ha az ember ebben az ideológiában hisz, és elutasítja az igazságot, melyet Krisztus nyilatkoztatott ki az emberről és az emberi szexualitásról, akkor az örök kárhozat felé tart. „Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket” (1Tesz 4,7—8).

„Ne ámítsátok magatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában” (1Kor 6,9—10).

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!