Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
A megtérés ajándéka
   

Szerző: Tanúságtétel,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Tanúságtétel

Szeressétek Egymást

Tanúságtételemet négy évvel a megtérésem után írom, Isten iránti hálám jeléül mindazért, amivel megajándékozott, mert tanúságot akarok tenni irgalmasságának nagyságáról.

A megtérés ajándéka

A fiatalságomat Istentől és az ő tanításától távol töltöttem. Életembe fokozatosan befurakodott a cigaretta, az alkohol, az egyre nagyobb tisztátalanság, a káromkodások és az emberekkel szembeni ellenséges hozzáállás. Vadházasságban éltem, depresszióban, egyre nagyobb magányban, és napról napra egyre jobban gyűlöltem mindent és mindenkit. Biztos voltam benne, hogy az élet már semmi jót sem hoz számomra. Abban az időben esett szét a hosszú ideig tartó kapcsolatom, és egy világ omlott össze bennem. Azt hittem, ez már a vég. De később megértettem, hogy az Úr helyet készített önmaga számára.

Megkezdődött az Egyházba való fokozatos visszatérésem. Néhány hónappal később megismerkedtem egy remek lánnyal, később feleségül is vettem őt. Én már el is felejtettem, hogy valaha egy szerető feleségért imádkoztam, de Isten nem felejtette el. Életem sorsdöntő pillanatában az ő imája és „lelkivezetése” által jutottam el az életgyónáshoz (huszonnégy éves létemre ez volt életem harmadik gyónása!), és hozzásegített, hogy fokozatosan Jézust ismerjem el egyedüli Uramnak.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!