Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Jézus legnagyobb vágya
   

Szerző: Małgorzata Radomska,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Isteni Irgalmasság

Szeressétek Egymást

„Szíved minden dobbanására igényt tartok. Minden rezdülése saját szívemben tükröződik. Kívánom szeretetedet!” (Napló, 1542) Közönyösek maradhatunk-e Jézus e vallomása hallatán? Hogyan elégíthetnénk ki vágyát, melyet nem sokkal a kereszthalála előtt a „szomjazom” sóhajtásával fejezett ki?

Jézus legnagyobb vágya

„Isten tudatta velem — mondja Naplójában (279) Szent Fausztina —, min alapszik az igaz szeretet, és megvilágosított, miként mutassam ki ezt Istennek a gyakorlatban. Az Isten iránti igaz szeretet az Ő akaratának teljesítésén nyugszik. Hogy Isten iránti szeretetünket tettekkel bizonyítsuk, minden, még a legkisebb cselekedetünknek is az Isten iránti szeretetből kell fakadnia.”

Mindazt, amit másoknak teszünk, Jézus úgy fogadja, mintha neki tennénk. Egyik este Jézus ezt különleges módon tárta fel Fausztina előtt. Miután egész nap a feladatait teljesítette, Fausztina teljesen kimerülten tért vissza a cellájába. Amikor az ágyába feküdt, meghallotta, hogy egy nővér arra kéri, hogy hozzon neki meleg vizet. Újra fel kellett kelnie, fel kellett öltöznie, és az udvaron keresztül kellett átmennie a távoli konyhába. Fausztina erről így írt: „Kimerültségem ellenére gyorsan felöltöztem, s meghoztam a vizet, amit kért, bár a konyhától a celláig jó darab utat kellett megtennem, a sár pedig egészen a bokámig ért. Midőn a cellámba értem, megpillantottam egy dobozt a legszentebb Oltáriszentséggel, s ezt a hangot hallottam: »Fogd a cibóriumot, s vidd a tabernákulumba!« Az első pillanatban haboztam, de ahogy megérintettem a cibóriumot, e szavakat hallottam: »Olyan szeretettel közelíts minden nővérhez, amilyennel hozzám közeledel! Minden, amit nekik teszel — nekem teszed«” (Napló, 285).

„Segíts meg, Uram, hogy irgalmasak legyenek a kezeim, telve jó cselekedetekkel, hogy felebarátaimnak csak jót tegyek…”

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!