Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Egyházellenes propaganda (3. rész) A nagy összeesküvés-elmélet
   

Szerző: Grzegorz Kucharczyk,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Az Egyház történelméből

Szeressétek Egymást

A 19. században nagy népszerűségnek örvendett a nagy jezsuita összeesküvés-elmélet, szó szerint a reneszánszát élte. Nem sokkal a volt jezsuita Hieronim Zahorowski Monita secreta (1612) című írásának első kiadása után újabb „hírek” láttak napvilágot a jezsuiták (főleg a vezetőség) állítólagos hataloméhségéről és kapzsiságáról.

Egyházellenes propaganda (3. rész) A nagy összeesküvés-elmélet

A nagy jezsuita összeesküvés

A jezsuitaellenesség egyenesen hisztériává nőtte ki magát, mivel a szítói Loyolai Szent Ignác fiait a katolikusellenes propagandájukban a katolikusoknak tulajdonított összes negatív tulajdonság hordozóinak tartották, vagyis a maradiság, a hatalom- és pénzhajhászás és az egyházellenes kormányok elleni összeesküvés jelképeinek. A jezsuiták azért is voltak különösképpen a katolikusellenes támadások célpontjai, mert az egyházellenes propaganda kiötlői bennük látták (és végeredményben helyesen) a katolikus hit életképességének bizonyítékát. Ez érvényes volt mind az ellenreformáció (16—17. század), mind a felvilágosodás (18. század) és a francia forradalom utáni évek időszakára.

A jezsuitaellenes propagandakampány a bismarcki Németországban hisztérikus méreteket öltött

Ha szemügyre vesszük a jezsuitaellenes propaganda útját a kezdetektől egészen napjainkig, igazat kell adnunk G. K. Chestertonnak, aki azt mondta, hogy amikor az emberek már semmiben sem hisznek, képesek mindent elhinni. Például a 17. században az angol protestánsok szilárdan hitték, hogy a Jézus Társasága (a Katolikus Egyháznak az az eszköze, melynek segítségével már a 16. század 80-as éveitől kezdve a katolicizmusnak akarták megnyerni a Brit-szigeteket) nemcsak a pápista téveszmék terjesztéséért felelős, hanem az Albiont (Angliát) ért szörnyű természeti csapásokért is.

1630 körül a jezsuita misszionáriusok elhozták Dél-Amerikából Európába azt a gyógyszert, melyet az Andokban élő indiánok a malária gyógyítására használtak. Az orvosságot az ottani fák megőrölt kérgéből állították elő — innen származik a „perui kéreg” elnevezés. Bár a gyógyszer a kinin megnevezés alatt került be a történelembe, eleinte „jezsuita pornak” hívták. 1658-ban, amikor Londonban maláriajárvány dúlt, a londoni magisztrátus egyik tagjának beadták a „jezsuita port”, de a beteg mégis meghalt. Elszabadult a jezsuitaellenes hisztéria, s azzal vádolták a Jézus Társasága tagjait, hogy meg akarják mérgezni az összes európai protestánst.

A 19. század 50-es éveinek kezdetén a piemonti liberális kormány olyan katolikusellenes törvényeket fogadott el, melyek az egyházi vagyon elkobzását, a szerzetesrendek feloszlatását és az egyházi iskolák megszűnését eredményezték

Néhány évvel később (1666-ban), amikor egy borzalmas tűzvész elpusztította Londont, számos jezsuitaellenes írás szerzője arról győzködte a protestáns közvéleményt, hogy Anglia fővárosát a pápisták (katolikusok) gyújtották fel, és erre a legrosszabbjaik — a jezsuiták vették rá őket. Hasonló nézeteket hangoztattak egy évvel korábban is, amikor Londont pusztító pestisjárvány sújtotta. A propagandisták ebben az esetben is a jezsuitákat vádolták azzal, hogy szándékosan hozták be a fertőzést.

Emberek százmilliói, akik ma a gregorián naptárt használják, nyilván nem is tudatosítják, hogy olyasvalamit használnak, amit Európa számos (főleg protestáns) részén eleinte a „jezsuita mesterkedések” újabb bizonyítékának tartottak. Amikor XIII. Gergely pápa 1582-ben az addig használatos julián naptár helyett bevezette az új (ún. gregorián) naptárt, 1582. október 5-e, csütörtök után rögtön 1582. október 15-e, péntek következett. Az átmenet során tehát tíz nap elveszett, beleértve egy munkaszüneti napot is. Ezért a veszteségért szintén a jezsuiták voltak hibásak, mivel a naptárreformot kidolgozó tudományos csoport élén a jezsuita Christophorus Clavius állt. A katolikus országokban ezért számos jezsuita kolostor támadások célpontjává vált, míg a protestáns országok eleve elutasították a naptárral való „pápista mesterkedéseket”.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!