Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Irán foglyai
   

Szerző: Bartłomiej Grysa,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Iszlám

Szeressétek Egymást

Minden évben mintegy 170 ezer keresztény hal meg a hitéért, több mint 200 millió pedig kegyetlen üldöztetést és diszkriminációt szenved, de az üldözés különféle formái félmilliárd embert fenyegetnek. Minden öt percben kioltják egy keresztény életét a hitéért.

Irán foglyai

„Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől?” (Róm 8,35)

Ez valódi holokauszt, melyről a tömegkommunikációs eszközök hallgatnak. A keresztények vallásszabadságra vonatkozó jogát 130 országban megsértik, a kereszténység mégis a legdinamikusabban fejlődő vallás. A Krisztus-hívők üldöztetése és vértanúsága sok-sok ember megtéréséhez járul hozzá, ezt bizonyítja az a tény is, hogy évente több mint 150 ezer kínai részesül a keresztségben.

Jézus Krisztus azt mondja a benne hívőknek, hogy gyűlölni és üldözni fogják őket: „A nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket” (Mk 13,13); „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem” (Jn 15,18—21).

Sokan nem tudják, hogy az 50 országból, ahol gyakorlatilag nincs szólás- és vallásszabadság, 46 iszlám. Iránban például a lakosság mindössze 0,6%-a keresztény. Többségükben örmények és asszírok, akik különféle egyházakhoz tartoznak. Nem végezhetnek missziós tevékenységet, vallási szertartásaikat csak a templom falai között tarthatják, és csak az említett etnikumok anyanyelvén: örményül vagy szírül. Még rosszabb a helyzetük azoknak az irániaknak, akik az iszlám vallásról tértek át a kereszténységre. Az utóbbi 30 év során a számuk mégis a 200-szorosára nőtt: a forradalom előtt mintegy 500-an lehettek, most pedig több mint százezren. Számos keresztény az élete kockáztatásával is hirdeti az evangéliumot. Azoknak a muzulmánoknak, akiket megszólított az evangélium és találkoztak az irgalmas Krisztussal, megváltozott az életük, és valódi belső szabadságban élnek. Ha az ember személyesen találkozik a feltámadt Krisztussal, az üldöztetés ellenére is hirdetni akarja másoknak az örömhírt, mert „az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet” (1Jn 1,2).

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,10)

Irán evangelizációja az első századokban a soknemzetiségű keleti egyház által valósult meg, melynek fő képviselői az asszírok voltak. A 7. században az első iráni keresztények leszármazottait erőszakkal az iszlám hitre térítették, de most visszatérnek őseik hitéhez. Napjainkban világszerte sok keresztény imáinak köszönhetően a Szentlélek erőteljesen működik Iránban.

A legfontosabb kérdések

Egy iráni lány, Mária, számos kérdésre keresett választ. Tudni akarta, hogy mi az igazság, kicsoda Isten, és hogy lehetséges-e személyes kapcsolatba lépni vele. Azon gondolkozott, hogy miért kell neki, egy iráninak, arabul beszélnie Istennel, mikor nem is tud jól arabul (ez a muszlim imádság kötelező nyelve). Sok aggasztó kérdés merült fel benne az iszlám hitről és annak szabályairól. Sőt, másokkal is mert erről beszélni, pedig ezért börtön, halál vagy életfogytiglan fenyegette őt, ami meg is történt az azokkal a kortársaival, akik kritizálni merték az iszlám hitet és az iráni kormányt…

Lelki keresését megosztotta húgával, Sirinnel, aki bár muszlim volt, segíteni akart a testvérének a bizonytalanságában. Egy nap Sirin hozott neki egy könyvecskét Jézusról, melynek címe az volt, hogy Az ő neve csodálatos. Az olyan országokban, mint Irán, ahol a nem muzulmán vallási irodalom terjesztése bűncselekménynek számít, nagyon nehéz Bibliát vagy valamilyen keresztény brosúrát szerezni. „Már az első oldal mélyen megérintette a szívemet — vallja Mária. — Sírni kezdtem, mert megéreztem Krisztus jelenlétét a szobámban, magam mellett. Ahogy tovább olvastam, az volt az érzésem, mintha mindezt már tudnám, mintha mindezeket a szavakat már hallottam volna, és egyszerre megtaláltam azt, amit hosszú éveken át kerestem: Krisztus szeretetét.” Mária élete attól a pillanattól kezdve radikálisan megváltozott. „Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja” (Mt 10,39). Mária mély belső meggyőződéssel titokban megkeresztelkedett az egyik teheráni templom pincéjében. Attól a pillanattól kezdve a szívében nagy lánggal kezdett égni az evangelizáció utáni vágy. A fenyegető veszélyt figyelmen kívül hagyva hirdetni kezdte az evangéliumot, mert hitt abban, hogy hozzá hasonlóan az összes muzulmánnak hallania kell az igazságot: Jézus Krisztus elhozta nekünk az üdvösséget. Másfél év sikeres evangelizációs munka után Törökországba ment, hogy teológiai tanulmányokat folytasson, és ott megismerkedett Marcellinával. Ebből a barátságból indult Iránban egy nagy evangelizációs hullám…

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!