Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
A banneux-i jelenések titka
   

Szerző: Szerkesztőség,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Csodák

Szeressétek Egymást

A Maastricht közelében, a német határnál fekvő kis belga faluban, Banneux-ben történt Mária-jelenések Isten csodálatos pedagógiájába illeszkednek bele, mely arra akarja indítani az emberek lelkiismeretét, hogy elfogadják a Jézus Krisztus személyében nekünk ajándékozott üdvösséget. A banneux- i jelenések 1933. január 15-én, vasárnap kezdődtek, 12 nappal a 90 km-re lévő beauraing- ban történt jelenések vége után. Ott 1932. november 29-étől Szűz Mária 26-szor jelent meg egy fiúnak és öt lánynak, akik 9—15 évesek voltak. Szűz Mária beauraing- i és banneux- i jelenéseit az Egyház 1949-ben hivatalosan is elismerte.

A banneux-i jelenések titka

1932. december 31-én a beauraing- i jelenéskor a 12 ezres tömegben ott volt Louis Jamin, a banneux- i plébános is, testvérével együtt, aki szintén pap volt. Mindkettőjüket mélyen megérintették a történtek, de azért voltak bizonyos fenntartásaik és kételyeik. Szerettek volna meggyőződni a jelenések hitelességéről, ezért megkérték a banneux- i klauzúrás nővéreket, hogy imádkozzanak kilencedet Szűz Máriához, hogy legalább egy hitetlen megtérjen Banneux- ben, ahol nagyon el volt terjedve a hitetlenség és az agnoszticizmus. A Jamin fivérek így akartak jelet kapni a beauraing-i jelenések hitelességéről.

Figyelemre méltó, hogy a banneux- i jelenések közvetlenül azután kezdődtek, hogy a nővérek befejezték a kilencedet. Nem sokkal később Jamin plébánoshoz gyónni jött egy volt ateista, annak a tizenkét éves Mariette Becónak az apja, akinek megjelent Szűz Mária. Mariette 1921. március 25-én született, Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis a hírüladás ünnepén, mely abban az évben nagypéntekre esett. Szűz Mária ezen a kislányon keresztül közölte üzenetét. Mariette, aki a legidősebb volt a hat testvér közül, egészséges gyermek volt, erős és határozott jellemű. Segített anyjának a házimunkákban és a kisebb testvérek körül. Az apja hitetlen volt, otthonukban a vallási közömbösség légköre uralkodott. 1933. január 15-én, vasárnap, egy fagyos estén, hét óra körül Beco asszony épp vacsorát készített, a legidősebb lánya, Mariette pedig az ablaknál ült, és a tízéves öccsét, Juliant várta. Türelmetlenül és haragosan nézett ki az ablakon, mert már késő volt, az öccse meg nem jött. Egyszer csak a kertben különös fényt vett észre, és egy gyönyörű fiatal nőt, aki mérhetetlen anyai jósággal mosolygott rá. Ovális fény vette körül, fehér ruhát viselt égszínkék övvel, a fején pedig fehér fátylat, mely a vállaira omlott. Ruhája könnyedén felemelt szegélye alól kivillant a jobb lába, melyen egy aranyszínű rózsa díszlett. A jobb karján rózsafüzér lógott, mely ragyogott, mintha gyémántból lett volna. A csodálkozó Mariette felkiáltott, és dörzsölni kezdte a szemét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nem kísértetet lát. A gyönyörű nő azonban nem tűnt el, továbbra is mérhetetlen szeretettel nézett rá, és mosolygott. „Anyu, a kertben egy gyönyörű nő van!” — kiáltott fel a kislány. Beco asszony kinézett az ablakon, és meglepetésére egy sugárzó alakot látott, de a vonásait nem tudta kivenni. Rémülten kiáltott fel: „Ez egy boszorkány!”, és behúzta a függönyt. De Mariette, aki minden részletet jól látott, elhúzta a függönyt, és határozottan kijelentette: „Ez biztosan Szűz Mária. Mosolyog rám, és annyira gyönyörű!” Itt meg kell említenünk, hogy a Szűzanya Banneux- ben ugyanolyan öltözetben jelent meg, mint Lourdes-ban.

Mariette, aki minden részletet jól látott, határozottan kijelentette: „Ez biztosan Szűz Mária. Mosolyog rám, és annyira gyönyörű!”

Mariette, akit lenyűgözött Szűz Mária szépsége, már nem félt. Kezébe vette azt a rózsafüzért, amelyet pár nappal azelőtt véletlenül az úton heverve talált, és elkezdte imádkozni az Üdvözlégyet, miközben Szűz Mária sugárzó alakját nézte, akinek az ajka szintén mozgott. Miután elimádkozott pár tizedet, az asszony egyszer csak a jobb keze ujjával magához hívta őt. A kislány felugrott, hogy kiszaladjon, de az anyja szigorúan megtiltotta, és bezárta az ajtót. A lány gyorsan visszament az ablakhoz, de a nő már nem volt ott. Mariette letérdelt, és hosszan imádkozta a rózsafüzért. Így történt Szűz Mária nyolc banneux- i jelenése közül az első. A látomás csak három nap múlva ismétlődött meg. Közben Mariette több hónap után ismét elment a szentmisére és hittanra, a pap legnagyobb meglepetésére, és teljesen megváltozott, nagyon jól felkészült a felelésre, ami mindenkit megdöbbentett.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!