Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Keresztény cikkek Christianity - Articles - Szeressétek Egymást
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
A kis arab — a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
   

Szerző: Mieczysław Piotrowski SChr,
Szeressétek egymást! 28/2018 → Hit

Szeressétek Egymást

A muzulmán férfi feldühödve kardot rántott, és egyetlen vágással felmetszette Mirjam torkát. Azután a felesége és az anyja segítségével lepedőbe csavarta a testet, majd kidobták egy elhagyatott helyen.

A kis arab — a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam

Így kezdődött a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam, a kis arab vértanúságának története. Egyszerű és mély hitének köszönhetően bizalmas kapcsolatban élt Jézussal, a Szűzanyával, az angyalokkal és a szentekkel. Olyan természetességgel beszélgetett velük, mint a nővérekkel a kolostorban. A természetfölötti valóság ugyanolyan reális volt számára, mint a minket körülvevő anyagi világ. Az életét elragadtatások, bilokációk, jelenések, levitációk, stigmák, prófétálás, misztikus állapotok és a gonosz lelkek elleni küzdelmek kísérték.

A szentek a világ számára a természetfölötti fényt sugározzák. Életük a lét szellemi dimenziójára mutat rá, a Szentháromság egy Isten jelenlétére, aki irántunk való szeretetből emberré lett és magára vette bűneinket, szenvedésünket és halálunkat, hogy halálával és feltámadásával üdvözítsen minket.

Gyermekkor

Mirjam Baouardy, akit kis arabnak becéztek (a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam) 1846. január 5-én született egy kis faluban, Ibillinben, mely Názáret és Haifa között félúton helyezkedik el. Szülei mély hitű, keleti rítusú katolikusok voltak. Nem akartak áttérni az iszlám hitre, ezért többször is börtönbe kerültek, elveszítették a vagyonukat, és lakhelyet kellett változtatniuk. De egy másik nagy szenvedés is sújtotta őket: tizen-egynéhány év alatt 12 gyermekük halt meg rögtön a születés után. Ezért elzarándokoltak Betlehembe, hogy Jézus születésének barlangjánál gyermekáldásért könyörögjenek. Isten meghallgatta a kérésüket, és megszületett Mirjam lányuk, majd egy évvel később egy fiú is, Pál.

A nagybácsi pazar vendégséget rendezett a közelgő esküvő alkalmából. Mirjam akkor egy tálcán odavitte elé levágott haját, ami azt jelentette, hogy meg akarja őrizni szüzességét, és csak Jézusé akar lenni

Amikor Mirjam hároméves lett, meghalt az édesapja, és pár nappal később az édesanyja is. A kislányt egy gazdag nagybácsi fogadta örökbe a kisfiút a nagynénje nevelte. Mirjam visszaemlékezett, hogy ötéves korában, amikor néhány kismadár halála miatt bánkódott, a szívében egy hangot hallott: „Minden elmúlik! Ha nekem adod a szívedet, örökre benne maradok.” Már akkor átadta az életét Jézusnak. Nyolcéves korában nagy örömmel járult az első szentáldozásához. Röviddel ezután a nagybácsi egész családjával együtt Egyiptomba, Alexandriába költözött.

Vértanúság

Amikor Mirjam tizenkét éves lett, megtudta, hogy a nagybátyja talált neki vőlegényt, és férjhez akarja adni. Ékszereket kapott, és arannyal meg ezüsttel hímzett selyemruhát, de ő nem is gondolt az esküvőre, hiszen Istennek már örök szüzességet fogadott. Egész éjjel imádkozott. Megjelent neki Szűz Mária, és azt mondta: „Mirjam, ha hallgatni fogsz sugallataimra, veled leszek. Semmitől se félj!” A leány az ima után levágta hosszú haját.

Másnap a nagybácsi pazar vendégséget rendezett a közelgő esküvő alkalmából. Mirjam akkor egy tálcán odavitte elé levágott haját, ami azt jelentette, hogy meg akarja őrizni szüzességét, és csak Jézusé akar lenni. Nagybátyját ez úgy feldühítette, hogy nyilvánosan megpofozta őt. Büntetésül szolgálót csinált belőle, és megtiltotta, hogy templomba járjon. Ez fájt neki a legjobban. Az elhagyatott Mirjam minden reményét Krisztusba vetette, és bátran kitartott az elhatározása mellett. Miután három hónapig ilyen megaláztatásban élt, vágy ébredt benne, hogy találkozzon az öccsével, Pállal. Írt neki egy levelet, és elvitte a szomszédjához, aki muzulmán volt, és épp Názáretbe készült, ahol Mirjam testvére lakott. Mirjam elmesélte neki, hogy mi történt vele. A szomszédot meghatotta a története, de minden rossz okának a kereszténységet tartotta, ezért azt ajánlotta neki, hogy vegye fel az iszlám hitet, és legyen az ő családja tagja. Amikor Mirjam azt felelte, hogy soha nem árulja el Jézust, s hogy az igazi vallást egyedül a Katolikus Egyház hirdeti, a muzulmán férfi feldühödve kardot rántott, és egyetlen vágással felmetszette a leány torkát. Azután a felesége és az anyja segítségével lepedőbe csavarta a testet, majd kidobták egy elhagyatott helyen.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/

Published in October 2020.

Read more Christian articles (Hungarian)


TopAjanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!