Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 2 János Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
2 János
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ô gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot,
2  Az igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké:
3  Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentôl, és az ùr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
4  Felettébb örûltem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.
5  És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, a melyet kezdettôl fogva vettünk, hogy szeressük egymást!
6  És ez a szeretet, hogy járjunk az ô parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettôl fogva hallottátok, hogy abban járjatok.
7  Mert sok hitetô jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitetô és az antikrisztus.
8  Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.
9  A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
10  Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek;
11  Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.
12  Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtôl szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.
13  Köszöntenek téged a te kiválasztott nôtestvéreidnek gyermekei. Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!