Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 3 János Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
3 János
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.
2  Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgot, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
3  Mert felettéb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.
4  Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
5  Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,
6  A kik bizonyságot tettek a te szeretetedrôl a gyülekezet elôtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.
7  Mert az ô nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól:
8  Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.
9  ìrtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsôséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
10  Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ô dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sôt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
11  Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentôl van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
12  Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
13  Sok írni valóm volna de nem akarok tintával és tollal írni néked:
14  Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtôl szembe beszélhetünk. (1:15) Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!