Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Vindecarea homosexualității Christianity - Articles - Contraconcepţia, avortul, homosexuale
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Vindecarea homosexualității
   

Autor: redakcja,
Iubiţi-vă! 1/2007 → Contraconcepţia, avortul, homosexualeO parte importantă dintre femei şi bărbaţi manifestă adânc ascunse instincte homosexuale.

Aceste persoane nu aleg condiţia lor homosexuală ; pentru o mare parte dintre ei aceasta reprezintă o experienţă grea. Ei trebuie trataţi cu respect, compasiune şi delicateţe. Fiecare semn de discriminare la adresa lor ar trebui să fie eliminat. Ca fiecare dintre noi aceste persoane sunt chemate să îndeplinească în viaţă voinţa Domului şi - dacă sunt creştini – să se unească la jertfa crucii Domnului Isus cu greutăţile pe care le pot întâlni din cauza condiţiilor lor. (Catehismul Bisericii catolice 2358-2359).

Persoanele cu tendinţe homosexuale trebuie tratate cu iubire plină de compasiune, cu atât mai mult cu cât în majoritatea cazurilor deviaţia sexuală s-a produs nu din vina lor, ci ca urmare a influenţei mediului patologic, care a prilejuit răni sufleteşti psihice şi emoţionale adânci. Vindecarea totală din tendinţa homosexuală este posibilă numai cu dragostea lui Dumnezeu. Numai această iubire necondiţionată poate elibera de tristeţe, singurătate şi dă siguranţă de sine.

Toată atenţia trebuie condusă către iubirea lui Hristos, şi nu către dependenţa sexuală.

Pentru a primi darul vindecării iubirii lui Dumnezeu este necesar ca persoana dependentă de atitudinea homosexuală, în primul rând să ierte tuturor oamenilor care prin comportamentul lor au pricinuit apariţia deviaţiei.

Trebuie pur şi simplu să ofere ura şi tristeţea, prin rugăciune, lui Dumnezeu, şi să ceară darul iertării în totalitate, tuturor.

Această iertare deplină este condiţia necesară pentru deschiderea inimii către darul vindecării. Iertarea trebuie să fie legată de rugăciune intensă, cu participarea zilnică la sacramentul spovedaniei şi la Euharistie. Dobândirea curăţiei este un proces lung şi treptat, marcat de căderi dureroase. De aceea trebuie foarte multă răbdare. Cu timpul are loc vindecarea rănilor sufleteşti şi emoţionale, iar tendinţele homosexuale încep să slăbească până la dispariţia lor totală.

Pentru Domnul Hristos nu există situaţii fără ieşire, nu există oameni complet păcătoşi, murdari şi răniţi. Prin urmare persoanele care practică homosexualitatea au şansa să se vindece cu condiţia să aibă încredere deplină în Hristos şi să îndeplinească următoarele condiţii:

- Să cunoască şi să primească învăţăturile Bisericii Catolice despre homosexualism şi să înceapă să aibă o conduită curată;

- Să dăruiască fiecare zi din viaţă lui Hristos prin rugăciune, meditaţie, rozariu, lectura Sfintei Scripturi, participarea deasă la sacramentul spovedaniei şi al Euharistiei.

Cine se confruntă cu patima homosexualităţii poartă în minte şi inimă ispita continuă a păcatului. Cine doreşte să trăiască în curăţenie trupească trebuie să rupă cu tot ceea ce ar putea să-l stimuleze şi să-l provoace în săvârşirea păcatului. Trebuie aruncată în special literatura homosexuală, casetele video cu această tematică, şi trebuie întrerupte contactele cu mediul practicant homosexual. Trebuiesc evitate barurile, băile publice, cinematografele frecventate de homosexuali.

Persoanele cu tendinţă homosexuală, pentru a se elibera de gândurile şi instinctele homosexuale trebuie să frecventeze mediile „normale” ale bărbaţilor şi femeilor.

De aceea trebuie să caute comunitatea oamenilor credincioşi care se roagă. Cel mai bine este un grup de rugăciune din parohia de unde aparţine. Foarte importantă este legarea şi menţinerea de prietenii curate cu membrii acelei comunităţi. Aceasta ajută foarte mult în păstrarea virtuţii castităţii. Vindecarea din tendinţa homosexuală şi orientarea înspre reacţia heterosexuală este posibilă atunci când are loc convertirea sufletească, ce constă în apropierea cu credinţă de Hristos şi acceptarea de a merge cu El prin viaţă.

Aceasta nu înseamnă că cel care luptă cu deviaţiile sale sexuale primeşte dintrodată o personalitate matură. Pentru o vindecare deplină este necesară o perioadă de trecere prin tentaţii puternice care vor fi învinse prin puterea rugăciunilor intense şi încrederea totală în iubirea lui Isus. Numai atunci Domnul Isus cu puterea iubirii sale va vindeca tot complexul de sentimente, emoţii, răutate şi toată sfera psihică a omului.

Pentru a ieşi dintr-o astfel de stare trebuie să iei decizia de a lupta, să crezi că pentru Dumnezeu nu există lucruri imposibile. Isus ne roagă numai să avem deplină încredere, pentru a-i permite să ne cuprindă cu iubirea Sa şi să vindece inimile rănite.

Dacă cineva pierde credinţa în posibilitatea ieşirii din această stare atunci devine victima susţinătorilor homosexualişti care afirmă că starea de homosexualitate este înnăscută şi este tendinţa sexualităţii naturale.

Din activitatea pastorală americană care se ocupă de homosexualii ce doresc să se elibereze de această deviaţie, aflăm că multe dintre aceste persoane duc o viaţă în castitate, experimentând dese ispite. Cu toată convertirea şi transformările sufleteşti, psihicul lor cere un proces îndelung de vindecare. Si reuşesc să învingă ispitele datorită rugăciunii zilnice, Euharistiei zilnice şi spovezii dese. Ioan Paul al II-lea scria: „In crucea izbăvitoare a lui Hristos, în darul Duhului Sfânt, în sacramentele care se revarsă din coasta rănită a Izbăvitorului (I 19,34) credinciosul găseşte sursa graţiei şi puterea de a păstra întotdeauna, chiar şi printre cele mai dure greutăţi, legea sfântă a lui Dumnezeu”. (Enciclica Veritatis splendor, nr. 103).

The above article was published with permission from Iubiţi-vă! in November 2010


Read more Christian articles (Romanian)


Top

Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!