Biblioteca creştină. Biblia în limba română (Bible in Romanian). Bible in Romanian - Biblia Ortodoxa.
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Biblia în limba română (Bible in Romanian)
   

Vechiul Testament

Noul Testament

Pentateuhul:

Facerea / Geneza
Ieșirea / Exod - a doua carte a lui Moise
Leviticul - cartea a treia a lui Moise
Numerii
Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

Cărțile istorice:

Cartea lui Iosua Navi
Cartea judecatorilor
Cartea Rut
Cartea intaia a Regilor
Cartea a doua a Regilor
Cartea a treia a Regilor
Cartea a patra a Regilor
Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor)
Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)
Cartea intaia a lui Ezdra
Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)
Cartea Esterei

Cărțile poetice:

Cartea lui Iov
Psalmi
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cantarea Cantarilor

Cărțile profetice majore:

Isaia
Ieremia
Plangerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel

Cărțile profetice minore:

Osea
Ioil
Amos
Avdie
Iona
Miheia
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi

Cărțile deuterocanonice:

Tobit
Iudita
Înţelepciunea lui Solomon
Sirah
Baruh
Ieremia Epistola
3 tineri
Susana
Ist. Balaurului
1 Macabei
2 Macabei
3 Macabei
Manase
Psalm 151
3 Ezdra (a treia Ezdra)

Evanghelii:

Sfanta Evanghelie după Matei
Sfanta Evanghelie după Marcu
Sfanta Evanghelie după Luca
Sfanta Evanghelie după Ioan

Faptele Sfintilor Apostoli

Epistolele pauline:

Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel
Epistola intaia catre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola a doua catre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Galateni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Efeseni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Coloseni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola intaia catre Tesaloniceni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola a doua catre Tesaloniceni a Sfantului Apostol Pavel

Epistolele pastorale:

Epistola intaia catre Timotei a Sfantului Apostol Pavel
Epistola a doua catre Timotei a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Tit a Sfantului Apostol Pavel

Epistola catre Filimon a Sfantului Apostol Pavel
Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel

Epistolele catolice:

Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov
Intaia Epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Petru
A doua epistola Soborniceasca a Sfantului Apostol Petru
Intaia epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan
A doua epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan
A treia epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Ioan
Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iuda

Apocalipsa Sfantului Ioan Teologul

Noul Testament (Simion ?tefan, Balgrad 1648)

Noul Testament (Simion Ștefan, Bălgrad 1648)
Sursă: http://ro.wikipedia.org/


Sursă: http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/facerea/1/
Sursă: http://bible.confluente.ro/ro/2/web/


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!