Християнска библиотека. Библията на български език (Bible in Bulgarian). Bible in Bulgarian - Библията православна.
Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя. Да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир и никакво изображение.                Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.                Помни съботния ден, за да го светиш.                Почитай баща си и майка си.                Не убивай.                Не прелюбодействувай.                Не кради.                Не лъжесвидетелствувай против ближния си.                Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.                Не пожелавай дома на ближния си.               
Българска версияХристиянски портал

Християнски ресурси

 
Библията на български език (Bible in Bulgarian)
   

Стар завет

Нов завет

Петокнижие:

Първа книга МоисееваБитие
Втора книга МоисееваИзход
Трета книга МоисееваЛевит
Четвърта книга МоисееваЧисла
Пета книга МоисееваВторозаконие

Исторически книги:

Книга Иисус Навин
Книга Съдии Израилеви
Книга Рут
Първа книга Царства
Втора книга Царства
Трета книга Царства
Четвърта книга Царства
Първа книга Паралипоменон
Втора книга Паралипоменон
Първа книга на Ездра
Книга на Неемия
Книга Естир

Книги на мъдростта:

Книга на Иова
Псалтир
Книга Притчи Соломонови
Книга на Еклисиаста или Проповедника
Книга Песен на Песните, от Соломона

Пророчески книги:

Книга на пророк Исаия
Книга на пророк Иеремия
Книга Плач Иеремиев
Книга на пророк Иезекииля
Книга на пророк Даниила
Книга на пророк Осия
Книга на пророк Иоиля
Книга на пророк Амоса
Книга на пророк Авдий
Книга на пророк Иона
Книга на пророк Михей
Книга на пророк Наума
Книга на пророк Авакума
Книга на пророк Софония
Книга на пророк Агей
Книга на пророк Захария
Книга на пророк Малахия

Апокрифи:

Втора книга на Ездра
Книга на Товита
Книга Иудит
Книга Премъдрост Соломонова
Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов
Послание на Иеремия
Книга на пророк Варуха
Първа книга Макавейска
Втора книга Макавейска
Трета книга Макавейска
Трета книга на Ездра

Евангелия:

Евангелие от Матей
Евангелие от Марко
Евангелие от Лука
Евангелие от Йоан

Деяния на апостолите

Послания на ап. Павел:

Послание към римляните
Първо послание към коринтяните
Второ послание към коринтяните
Послание към галатяните
Послание към ефесяните
Послание към филипяните
Послание към колосяните
Първо послание към солунците
Второ послание към солунците
Първо послание към Тимотей
Второ послание към Тимотей
Послание към Тит
Послание към Филимон

Съборни (общи) послания:

Послание на Яков
Първо послание на Петър
Второ послание на Петър
Първо послание на Йоан
Второ послание на Йоан
Трето послание на Йоан
Послание на Юда

Послание към евреите

Откровение на Йоан

Цариградската Библия 1871 г.

Цариградската Библия 1871 г. (голям формат) - първото пълно издание на Библията на модерен български, превод от колектив, ръководен от Петко Славейков и д-р Лонг
(методистки мисионер от САЩ)
Източник: http://bg.wikipedia.org/


Източник: http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible.xml


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Препоръчай тази страница на приятел!


Vote!