Божествена комедия (Ад) - Съдържание Божествена комедия (Ад). Данте Алигиери.
Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя. Да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир и никакво изображение.                Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.                Помни съботния ден, за да го светиш.                Почитай баща си и майка си.                Не убивай.                Не прелюбодействувай.                Не кради.                Не лъжесвидетелствувай против ближния си.                Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.                Не пожелавай дома на ближния си.               
Българска версияХристиянски портал

Християнски ресурси

 
Божествена комедия (Ад)
   

Съдържание

Божествена комедия (итал. Commedia, по-късно Divina Commedia) е поема, написана от Данте Алигиери в периода 1307 - 1321 г.
Божествена комедия е съставена от три части, Inferno (Ад), Purgatorio (Чистилище) и Paradiso (Рай), всяка от които има съответно 34, 33 и 33 песни.
Първа част, Ад, е несъмнено най-популярната и често е публикувана под заглавието Адът на Данте. Първа песен служи като въведение към цялата Божествена комедия и така всяка част става с дължина от точно 33 песни. Числото 3 е важно, символизирано от дължината на всяка част. Също така три е и святото число на Троицата. Начинът на създаване на римата в произведението е, според много критици, за да се подскаже, че за да продължи напред, човек трябва да се върне назад. Това, че сборът на песните е точно 100, също не е случайно. И трите произведения завършват с думата "stelle" (звезди).

Божествена комедия (Ад)

Ад

Ад

Ад: Песен първа

Ад: Песен втора

Ад: Песен трета

Ад: Песен четвърта

Ад: Песен пета

Ад: Песен шеста

Ад: Песен седма

Ад: Песен осма

Ад: Песен девета

Ад: Песен десета

Ад: Песен единайсета

Ад: Песен дванайсета

Ад: Песен тринайсета

Ад: Песен четиринайсета

Ад: Песен петнайсета

Ад: Песен шестнайсета

Ад: Песен седемнайсета

Ад: Песен осемнайсета

Ад: Песен деветнайсета

Ад: Песен двайсета

Ад: Песен двайсет и първа

Ад: Песен двайсет и втора

Ад: Песен двайсет и трета

Ад: Песен двайсет и четвърта

Ад: Песен двайсет и пета

Ад: Песен двайсет и шеста

Ад: Песен двайсет и седма

Ад: Песен двайсет и осма

Ад: Песен двайсет и девета

Ад: Песен трийсета

Ад: Песен трийсет и първа

Ад: Песен трийсет и втора

Ад: Песен трийсет и трета

Ад: Песен трийсет и четвърта


Съдържание: "Божествена комедия (Ад)"

Download: "Божествена комедия (Ад)"

Източник: http://chitanka.info/text/3776/0

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Препоръчай тази страница на приятел!


Vote!