Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Imoralitatea actelor homosexuale Christianity - Articles - Contraconcepţia, avortul, homosexuale
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Imoralitatea actelor homosexuale
   

Autor: redakcja,
Iubiţi-vă! 1/2007 → Contraconcepţia, avortul, homosexualeDomnul Isus ne spune că orice relație sexuală înaintea căsătoriei, sau în afara ei este o încălcare gravă a virtuții castității, fapt valabil si pentru deprinderile homosexuale.

In scrisoarea adresată tuturor episcopiilor bisericii catolice cu referire la preocuparea pastorală faţă de persoanele homosexuale (1.10.1986), Congregaţia pentru Doctrina Credinţei afirmă că „predispoziţiile persoanelor homosexuale, cu toate că nu reprezintă un păcat intrinsec, totuşi indică o linie de conduită imorală. Din acest motiv, asemenea deprinderi trebuie considerate ca nocive. De aceea cei care au o astfel de deprindere ar trebui să devină obiectul special al grijii pastorale, pentru a nu se ajunge la convingerea ca realizarea acestei predispoziţii în relaţii homosexuale este o opţiune ce poate fi admisă din punct de vedere moral”.

Isus Hristos spune clar care sunt scopurile actului sexual. Din legea naturii a Sfintei Scripturi şi a Tradiţiei reiese că există două scopuri ale uniunii matrimoniale, acestea sunt legătura indisolubilă între bărbat şi femeie şi naşterea copiilor.  Excluderea unuia dintre cele două scopuri este imposibilă. Întrucât uniunea homosexuală nu îndeplineşte nici unul dintre cele două scopuri ale actului sexual, toate actele homosexuale fiind împotriva naturii sunt extrem de imorale. Biserica face cunoscut în Catehismul său că „Tradiţia bazându-se pe Sfânta Scriptură arătând uniunile homosexuale ca o gravă depravare, întotdeauna a făcut cunoscut că „actele homosexuale” prin natura lor interioară au un comportament deviat”. Acestea sunt în contradicţie cu legea naturii: elimină din actul sexual darul vieţii. Nu reiese din ele adevărata complementaritate a sentimentelor şi a sexualităţii. In nici un caz ele nu pot fi aprobate”. (2357)

Printre păcatele care închid oamenilor calea înspre darul mântuirii Sfânta Scriptură scrie:

„Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (1Corinteni 6, 9-10, cf. 1 Tim. 1:9-11).

Sfântul Paul deploră comportamentul homosexual ca o gravă depravare: „Femeile au schimbat întrebuinţarea firească a lor într’una care este împotriva firii ; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s’au aprins în poftele lor unii pentru alţii au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor” (Rom. 1: 26-27).

In Cartea Leviticul citim: „Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor” (Lev. 20:13; cf. 18:22).

Biblia condamnă orice relaţie sexuală în afara căsătoriei şi de asemenea actele homosexuale.

De aceea orice încercare de justificare morală a relaţiilor şi uniunii homosexuale reprezintă un act împotriva legii lui Dumnezeu.

Omul din momentul în care a fost creat este de sex bărbătesc sau femeiesc în fiecare celulă a corpului. In schimb, orientările heterosexuale sau homosexuale apar ulterior, ca orice altă orientare personală cum ar fi încrederea sau lipsa de încredere, sentimentul de inferioritate sau siguranţa de sine, dependenţa sentimentală sau libertatea interioară. Aceste atitudini se formează în relaţiile personale cu părinţii, fraţii şi alţi semeni. Homosexualitatea este o dezordine, o anomalie de dezvoltare. Nu există nici o bază ştiinţifică care să afirme că homosexualitatea este o tendinţă înnăscută.

Domnul Isus ne-a creat heterosexuali iar orientarea homosexuală este o deviaţie psihică apărută ca urmare a influenţei negative a mediului.

Civilizaţia morţii este oarbă la răul provocat de actele homosexuale şi promovează ideea că pentru a face faţă problemei homosexuale cel mai bine este de a găsi un partener şi a-ţi uni viaţa cu el.

Domnul Isus ne-a învăţat că orice relaţie sexuală între persoane de acelaşi sex nu se poate împăca cu o moralitate sănătoasă : „ Numai căsătoria este forma de viaţă prin care se realizează acea comuniune de persoane care implică executarea facultăţilor sexuale corecte din punct de vedere moral. De aici se înţelege că persoana care are preocupări homosexuale este imorală.

Viaţa sexuală cu o persoană de acelaşi sex înseamnă eliminarea bogatului simbolism şi a însemnătăţii sexuale, nemaivorbind despre scopurile şi intenţiile pe care Creatorul le-a dat acesteia. Activitatea sexuală nu exprimă complementaritatea uniunii capabile să transmită viaţă şi de aceea este împotriva chemării experienţei trăite prin dăruire de sine care conform Evangheliei reprezintă esenţa vieţii creştine” (Scrisoare către episcopii Bisericii catolice referitoare la preocuparea pastorală faţă de persoanele homosexuale, 7).

Ceea ce se obţine prin actul homosexual este masturbarea reciprocă.

The above article was published with permission from Iubiţi-vă! in November 2010


Read more Christian articles (Romanian)


Top

Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!