Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Primatul lui Petru şi a succesorilor Săi Christianity - Articles - Biserica
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Primatul lui Petru şi a succesorilor Săi
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Iubiţi-vă! 1/2007 → BisericaIsus Hristos doreşte să mântuiască întreaga omenire, să adune toți păcătoşii, să-i curețe de păcate şi să-i transforme într-o plenitudine sfântă. De aceea puterea Duhului Sfânt formează unitatea Bisericii, în care şi prin care conduce necontenit lucrarea sa de răscumpărare. (Col. 1, 24-27).

Biserica este o comunitate cu totul specială. Domnul Isus o compară cu un butuc de viţă: Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în M ine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (I.15,5.)

 

Mai mult

 rum_01_1314.pdfThe above article was published with permission from Iubiţi-vă! in November 2010


Read more Christian articles (Romanian)


Top

Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!