Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Броеница на Божието Милосърдие Christianity - Articles - Божието милосърдие
Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя. Да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир и никакво изображение.                Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.                Помни съботния ден, за да го светиш.                Почитай баща си и майка си.                Не убивай.                Не прелюбодействувай.                Не кради.                Не лъжесвидетелствувай против ближния си.                Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.                Не пожелавай дома на ближния си.               
Българска версияХристиянски портал

Християнски ресурси

 
Броеница на Божието Милосърдие
   

Автор: Redakcja,
Обичайте се! 1/2009 → Божието милосърдиеСамият Иисус ни казва защо е толкова важно да казваме тази молитва: „Постоянно казвай молитвата, на която те научих. Всеки, който я казва, ще получи голямо милосърдие в часа на смъртта”.

На 13 септември 1935 г. сестра Фаустина имала ужасяващо страшно видение за Ангела на разрушението (Ангела на Божествения гняв), който поразява някои места на планетата. Тя започнала да се моли, просейки от него да престане да наказва хората и да им даде време да се покаят.

На молитвата й било отговорено и Ангелът спрял да носи наказание. На следващата сутрин сестра Фаустина чула вътрешен глас, който и казал: „Всеки път, когато влизаш в параклиса, веднага започни да казваш молитвата, на която те научих вчера” (Дневник, 476).

По-късно тя била инструктирана по какъв начин да моли Броеницата към Божието милосърдие: „Тази молитва служи за укротяване Моя гняв. Ще я казваш девет дни, както броеницата, но по следния начин: най-напред ще кажеш веднъж „Отче наш”, „Радвай се благодатна Марийо” и Символа на вярата – Вярвам в Бога... След това вместо „Отче наш” ще казваш следните думи: «Предвечни Отче, поднасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя възлюбен Син и наш Господ Иисус Христос за опрощение на греховете ни и на греховете на целия свят». Вместо „Радвай се, благодатна Марийо...” ще казваш следните думи: «Заради Неговото мъчително страдание смили се над нас и над целия свят». Накрая три пъти ще кажеш думите: «Святи Боже, Святи Крепки, Святи Безсмъртни, смили се над нас и над целия свят»” (Дневник, 476).

Самият Иисус ни казва защо е толкова важно да казваме тази молитва: „Постоянно казвай молитвата, на която те научих. Всеки, който я казва, ще получи голямо милосърдие в часа на смъртта. Свещениците ще я препоръчват на грешниците като последен спасителен пояс. Даже и най-закоравелият грешник, ако само веднъж каже тази молитва, ще получи благодати от Моето неизчерпаемо милосърдие. Копнея целият свят да познае Моето милосърдие; искам да дам неизказани благодати на душите, които вярват в Моето милосърдие” (Дневник, 687).  
 
  

Поръчайте своя абонамент

Целият брой PDFPublished in November 2010.


Read more Christian articles (Bulgarian)


Top

Препоръчай тази страница на приятел!


Vote!