Isteni színjáték - Paradicsom: Ötödik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Ötödik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A fogadalom és a második ég

"Ha így lobog, túl minden földi tűzön,

és oly forró szerelmem égi lángja,

hogy avval szemed erejét legyőzöm:

ne csodálkozz; mert a Látás a lámpa,

a teljes Látás, mely ha lát s megismer,

a megismert Jó felé leng a lába.

Látom, hogy már a te elmédben is lel

fénylő tükörre az örök Sugárzás,

melyet örökre vágy, ki egyszer izlel.

S ha más után is kel benned sovárgás,

azért van, mert e mással némi Nyomnak

az örökből mosódott fénye lárvás.

Tudni kivánod, tört fogadalomnak

lehet-e írja tett, hogy csöndesítse

a lelket, melyet bűn csatái nyomnak?"

Ez éneket így kezdte Beatrice,

s mint aki nem szakítja meg szavát még,

folytatta, hogy a szent tant kimerítse:

"Isten kegyéből legnagyobb ajándék,

mit jóságához méltóvá teremtvén,

legbecsesebbnek szánt az égi Szándék,

az akarat-szabadság: ezt jelentvén

minden eszes teremtmény akaratja:

és más se kapta, mint eszes teremtmény.

S innen látod, mily becses áldozatja

a szent fogadalomnak, mely kötődik,

mikor te ígérsz s Isten elfogadja.

Ha Isten és ember között szövődik

a szerződés: te vagy az, aki áldoz,

s oltárra ez a legfőbb Kincs tevődik.

Ne gondold hát, hogy méltót adsz a kárhoz

kárpótlást abból, mi már nem tiéd, és

lopott kincsből jóttenni ne kinálkozz!

Igy a főpontban oldva már a kérdés;

de mert az Egyház fölmentést is adhat,

ellenmondásnak látszik e beszéd, és

asztalnál kell még ülnöd: e falatnak

bizony kemény a héja, és lenyelni

még segítség kell emberi garatnak.

Tárd föl elmédet, s zárd beléje el, mi

ajkamról árad: mert tudás gyümölcsét

a megértés csak jól őrizve termi.

Két dolog kell, hogy lényegét betöltsék

ez áldozatnak: föltétele s tárgya;

egyik a szerződés, másik a költség.

Az elsőt semmi sincs, mi visszaváltja,

csak teljesítés; s mit imént beszélve

mondtam, minden szó éppen ezt kiáltja.

Igy volt szigorral a zsidókra mérve

az áldozás; bár annak tárgya részben,

mint jól tudod, koronkint lőn cserélve.

A másik, amit "tárgy" nevén idéztem,

olyan lehet, hogy a Törvény kibékül,

bár megcseréled részben vagy egészben.

De soha senki válla terüjétül,

cserélve azt, ne könnyüljön, a sárga

s a fehér Kulcsnak megforgása nélkül.

És tartsd bolondnak a cserét, ha vállra

vett új terhében nincs, mint négy a hatban,

a letett régi teher súlya zárva.

Azért ha egy súly oly nehéz a Latban,

hogy bármily ellensúlyát visszanyomja,

cserét nem enged és pótolhatatlan.

Vigyázz, halandó, a fogadalomra!

Légy hű, de bölcs is légy a fogadásban;

ne tedd, mint Jephte tette, gondolomra,

ki inkább mondta volna, hogy: "Hibáztam!"

mint megtartva szörnyebben lenne vétkes;

görög vezér is ílyen áldozásban

áldozta Iphigéniát, ki édes

arcát könnyezve, bölcs-bolond siratta

hogy ment keserves szertartása véghez.

Nőjj hát, keresztény lélek, súlyosabbra!

Ne légy, mint toll a szélben! és ne véljed,

hogy szennyed bármely víznek mossa habja.

Ott az Egyház pásztora, csöpp személyed

vezetni! Ott az ó és új Szövetség!

Elég neked, hogy üdvödet elérjed.

És ha rossz vágyak másfelé vezetnék

éltedet: ember légy, ne bamba állat,

hogy gyengeséged a zsidók nevessék.

Ne hadd a tejet, mely anyádból árad,

ugrálva, mint a bárány, együgyűen,

ki maga javát tönkretenni fárad."

Szólt Hölgyem, amint írom íme hűen;

de már sugárzó vággyal arra fordult,

ahol legélőbb a világ derűje.

Színváltozását látva visszacsorbult

s némulásába némult szomjuságom,

melyből már új kérdések láza csordúlt.

S mint a nyílvessző fut, hogy célba vágjon,

mikor a húr még rezg, amely kilőtte:

fenn voltunk már a Második Világban.

S amint az új fény szállt a drága Nőre,

egyszerre íme arca oly vidám volt,

hogy fényesebb lett a planéta tőle.

És ha a csillag nevetett s kilángolt,

mi lett énvelem, kinek földi vére

minden erében változás ficánkolt!

Mint a halastó tiszta, sík szinére

kezd, ha benyúlsz a sok hal seregelni,

mert táplálékot remél onnan éhe:

úgy láttam én vonulni ott ezernyi

lángot felénk, s hang hallott mindenikben:

"Imitt ki jő szerelmünket növelni!"

S amint egyenkint mind előnkbe lippen

úgy tünt föl árnyuk, hogy újjongva reszket

magukból kisugárzó fényeikben.

Gondold el, olvasó, ha ez a kezdet

nem folytatódik, többet tudni vágyban

magad miattuk mennyire epeszted:

s magadból értsd, hogy' égtem szomjúságban

hallani a sok szent sugár kilétét,

mihelyest őket megjelenni láttam.

"Óh, te, kinek a Trónok büszkeségét

triumfusában a Kegy adta látnod,

mielőtt földi harcod érte végét:

mibennünk ama Fényből gyúlt zsarátnok,

mely a Mennyet elönti; és ha vágyol,

meríts belőlünk, tetszésedre, lángot!"

Igy egy a kegyes szellemek sorából

szólt; s Beatrice: "Rajta, rajta, bátran,

kérdezz és hígyj, mint istenek szavából!"

"A tenmagadból ömlő fénysugárban

látlak fészkelni, s hogy tekintetedből

árad, amelynek mosolyába' láng van:

de nem tudom, ki vagy, s mért épen e kör

foka fogadott, szent szellem, magába,

melyet más fény rejt halandó szemektől?"

- szóltam, benézve élő csillagába

annak, ki imént szólitott, s ki arra

még több fényt gyűjtött égő homlokába.

S mint a Nap olykor magát eltakarja

nagyon is nagy fényébe, mert a hőség

gőzei sűrü köpenyét lemarja:

úgy a Vidámság lángjai legyőzék

szemem, a szent lényt elrejtve előlem;

s ő szólt a fényből, melybe temetőzék,

mint a következő dal zengi bőven.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!