Isteni színjáték - Paradicsom: Nyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Nyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Martell Károly

Vesztére vélte a világ sokáig,

hogy a harmadik kör körül kerengő,

szép Cypris őrült szerelmet sugárzik,

miért is nemcsak őt tisztelte lengő

oltári füst és ima - ős tanítók

ős tévedése -, hanem tisztelendő

istennek mondták Dionét s Cupidót;

azt anyjaként, ezt mint fiát, ki hajdan

ölébe ülve, elbüvölte Didót;

s így a nevet, mely első volt e dalban,

kapta a csillag, mely a Napra nézve,

majd tarkó felül látja, majd meg arcban.

Hogy szálltunk rá föl, azt nem vettem észre;

de láttam Hölgyemen, hogy fölsugárzik

arca, mint minden új emelkedésre.

És mint a lángban, ha kis szikra látszik,

s mint hang a hangban megkülönböződnek,

ha kitart eggyik, szűn és száll a másik:

láttam, e fénybe más fények szövődnek;

kerengve gyorsabban vagy lassudabban,

amint belső látásuk hajtja őket.

S hideg felhőből nem száll láthatatlan

vagy látható szél oly gyorsan világgá,

hogy lomhának ne tessék mozdulatban

az előtt, ki itt felénk szállni látná

e sok égi fényt, mely szeráfi karban

kezdett forgását ide lebocsátá.

S az első sorból szent "Hosanna"-dallam

csendült felénk, hogy mindazóta eddig

nem voltam vágy nélkül, hogy újra halljam.

Közelebb aztán egyedűl az egyik

"Készek vagyunk mind" - szólt előrelengve -

"tenni, hogy örülj, néked, ami tetszik.

Mi egy körbe, egy szomjba, egy ütembe

szoktunk az Égi Trónokkal fonódni,

kikhez a földön ajkad áldva zengte:

Ti harmadik Ég értő mozgatói!

S oly szeretet tölt, nem véljük nehéznek

e táncból érted percre kivonódni."

Miután szemeim Hölgyemre néztek,

szent tisztelettel, és tekintetétől

újraszülettek biztosnak, merésznek:

úgy tekinték megint a fény felé föl,

mely annyit ígért; s "Szólj! Ki vagy?" - köszöntem,

mint nagy indulat bilincset ha széttör.

Mily nagyra, szépre gyúlt ki az örömben,

amelyet benne beszédemre láttam

kelni, friss örömöt az ős Özönben!

"Lenn nem sok évig éltem" - szólt e lángban -

"de, hogyha tovább éltem volna lenn,

most kevesebb baj lenne a világban.

Körülpólyáz sugárzó örömöm

s képem e láng előled úgy takarja,

mint a kis hernyót rejti a selyem.

Szerettél engem, s volt is okod arra;

ha még lenn élnék, hozzád hajlamomnak

gyümölcse volna ma, s nem puszta galyja.

A balpart, melyet habja mos a Rhône-nak,

miután benne elvegyült a Sorga,

várt engemet trónjára hatalomnak.

S Itáliának háromfalvu sarka,

Bari, Gaeta és Catona, honnan

Trontót s Verdét tengernek lesi torka.

S a világ látta, hogy homlokomon van

ama föld koronája, hol az osztrák

partoktól elvált Duna vize csobban.

S merre Pachino és Peloro közt vág

égnek a füst, szép Szicilia öble,

ahol a lombot forró szelek fosztják,

nem Typhoustól: kéntől gőzölögve:

most oly királyt szolgálna, kit a Károly,

s Rudolf véréből én nemzék a földre,

ha a zsarnokság, mely a nép nyakáról

nem tágít, azt nem tette volna, hogy ma

"Vesszen!" zuhog Palermo ajakáról.

S ha ezt testvérem jókor látta volna,

Catalonia fösvény kapzsiságát

kerülné már, hogy a békét ne rontsa.

S valóban szükség, hogy előre lássák

szemei a sorsot, - vagy más helyette -

hogy túl ne rakja megterhelt naszádját.

Természetével olyan környezetbe

pazarból válván fukarrá, kerülni

kár volt, mely a pénzt csak ládába szedte".

"Hogy látsz e magas örömmel örülni,

mit szavad önt belém, uram, az Úrból,

hol minden jó ered és elmerűlni

óhajt; látsz, mint én magamat: az újból

növeli ezt az örömet; s kivált az,

hogy onnan látod tükrözve: az Úrból.

De az örömmel kételyt is kiváltasz:

hogy édes magnak keserű gyümölcse

miért lesz? oldd meg ezt, és kétszer áldasz."

S ő szólt: "Ha szavam méltó, hogy betöltse

vágyad, az igazság felé ma hátad

helyett az arcod fog fordulni bölcsen.

A Jó, amely vidítja e világot,

gondjából önt erőt a csillagoknak

forgatva, melyek lépcseit ma hágod.

S a földiek csillag után forognak,

mint mérte a magában-örök Elme,

s létük s jóllétük akként igazodnak.

Mert ami nyílat ez az Ij lövelne,

az bármi lenne, célba úgy suhanna,

mint jó nyilasnak vesszeje a Jelbe.

Ha így nem lenne: szerteszét rohanna

az ég, melyet ma jársz: nem lenne rend, és

mi most müvészet, romokká zuhanna.

S ez nem lehetne, ha az égkerengés

szellemhada nem volna gyatra, gyatra

az Első, kiből indul a Teremtés.

Vágysz-e még erről fényadóbb szavakra?"

"Nem: a Természet nem lehet, hogy abban,

ami szükséges," - szóltam - "meglohadna."

"Mondd most, vajjon jólléte visszacsappan,

vagy nő még, az embernek, hogyha polgár?"

S én: "Ezt se kell vitatni hosszasabban."

"S lehet-e az másként, mint lenn ha szolgál

más-más képességekkel és jogokkal?

Nem; ha igaz, mit bölcsedből tanúltál."

Idáig vitte síma, szép fokokkal

az érvelést; és: "Ládd-e?" - szólt lezárva, -

"nem esnek össze tények az okokkal.

Ezt Xerxes, azt Solon pályája várja;

egyik Melchizedek, s a másik az lesz,

ki fiát veszté, levegőbe szállva.

S melynek pecsétje alatt lágy viasz lesz

halandó lényünk, úgy forog a Forgás,

hogy nem nézi: király az és paraszt ez!

Igy lesz Jákobból más, Ézsauból más,

bár magvuk egy; s Romulus oly apától,

hogy nem hiszik, mert inkább Marsra formáz.

Alma sem esnék messzire a fától,

nemzett nemzőtől, ha ég gondja nincs,

amely egyformának születni gátol.

Előtted áll most, kész, hogy rátekints,

mi mögötted volt; - s hajlamom jeléül

még egy toldást kell, hogy válladra hints.

A természet, ha a szerencse gyérül

szolgálja, úgy csiráz csak, mint a magvak,

ha körülöttük jó föld nem kövérül.

S ha a világ nem lenne egyre csak vak

a természetnek hajlamára, látná,

hogy országai különb népet kapnak.

De ti erővel teszitek baráttá

s pappá, ki kardot kötni hivatott,

s ki prédikálni tudna: koronát rá.

Igy téved el az útról lábatok!" -


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!