Isteni színjáték - Paradicsom: Huszonötödik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Huszonötödik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Vallatás a reményről

Ha lesz egykor, hogy mint szivem kivánná,

e Szent Dal, melynek ég s föld munkatársa

s amely több évre tett engem sovánnyá,

legyőzi a zordságot, mely kizárt a

drága karámból, hol bárányka voltam

s szunnyadtam a gaz farkasok dacára:

új gyapjam nő majd, mílyet sohse hordtam:

új hangot váltok, hogy otthon diszítsem

fejem' új lombbal, régi templomomban:

mert ott léptem a Hitbe, melyet Isten

számontart, s melyért Péter méltatott,

hogy homlokomra koszorút feszítsen. -

És ím felénk egy újabb fény hatott

a körből, honnan az, kit Krisztus első

világi helytartójaként hagyott.

És Hölgyem arca új vígságra kelt s ő

így szólt: "Nézd! nézd! a Zászlós, akiért

Compostellában ember annyi megy s jő!"

Mint galamb, ha párjához visszatért,

leszáll mellé, majd, szerelmét mutatni,

turbékolva keringi át a tért:

láttam az egyik Nagyvezért, fogadni

társát, a másik Nagyvezért, dicsérve

az Étket, melyet csak a Menny tud adni.

De aztán üdvözlésük véget érve,

csöndben coram me szálltak, és kigyúltak,

hogy arcomat le kellett sütni, félve.

Hölgyem ajkai szent mosolyra nyíltak.

"Óh, híres élet!" - így beszélt a Fénynek -

"ki Bazilikánk bőségét leírtad:

zengesd föl kérdéseit a Reménynek.

Hisz te példázod a Reményt a földön,

hol Jézus főleg hármatokra fénylett."

"Emeld fejed, s ne félj: ki ide följön

halandó földről, kell, hogy megtanúlja,

hogy sugarunktól szeme meg ne törjön."

Az új tüz így erősitett meg újra;

s szemeim felemeltem a Hegyekre,

melyeknek előbb meggörbíte súlya.

"Mert halál előtt nyerted a kegyet te,

nagy Császárunkat a titkos teremben

látni, kit övez grófjai seregje,

hogy az igaz Udvarral állva szemben

a Remény, melyből jó szeretet ébred,

benned és másban majd dúsan teremjen:

mondd meg: mi az? s mint virágoz be téged

lelkedben? és mondd: honnan kapta lelked? -

végzé a Második láng a beszédet.

S a szent Hölgy, kivel ily magasra keltek

szárnyaim, mert vezette: megelőzött

s felelt előbb, mint ajkaim feleltek:

"A harcos Egyház egy fia se győzött

több reménnyel, mint írva áll a Napban,

mely seregünkre annyi fényt tetőzött:

azért szállott rá a Kegy íly alakban:

Egyiptomból Jeruzsálembe jutni

még Földi szolgálatból oldozatlan.

A másik két pont, mit nem tőle-tudni

kérdeztél, csak hogy majd elmondja, benned

az erénynek milyen szerelme gyúlt ki:

maradjon rá, mert könnyen megfelelhet

dicsekvés nélkül arra; s Isten adjon

e feleletre néki bő kegyelmet!"

Mint jó tanuló, kész, hogy megragadjon

minden kérdést, jó benyomást teendő

és hogy tudása rejtve ne maradjon:

"Remény" - siettem szólni - "a jövendő

győzedelemnek szent várása; s szűli

ég kegye s érdem, hogyha elegendő.

S e fényt belém több csillag lángja szűri;

s legelőbb szűrték az égi Vezérnek

dalnoka által írott könyv betűi.

"Tebenned bíznak" - így zeng a Dicsének,

mit ő írt - "akik szent Nevedet tudják!" -

S tudják, akik az én hitemben élnek!

Aztán lelkembe harmatozta kútját

episztolád, eltöltve, hogy ma mások

felé én hajtom a szent csöppek útját."

Mig így beszéltem, villámlobbanások

módjára egy kis sűrü láng remegve

s hirtelen ama fényből fölsugárzott,

s ily szót lehelt: "A szerelem, mely egyre

ég bennem még ez erényért, mely éltem'

táborhagyásig s pálmámig követte:

készt szólnom hozzád, aki az erényben

tudsz gyönyörködni; s vágy hallani tőled,

hogy mit igérsz magadnak e Reményben?"

S feleltem: "Minden Istent-szeretőnek

a régi és uj Irás tűz ki célt,

s ez mutat rá, mit kell remélni főleg?

Ézsaiás dupla ruhát igért

a léleknek majd igaz otthonában:

s csak akkor van ott, ha az Égig ért.

Testvéred sem igérte mostohábban,

sőt még tisztábban, a fehér ruhárul

beszélve szintén amannak nyomában."

Erre, alighogy ajakam bezárul

"Sperent in Te" - így hallok gyúlni vig dalt,

s a többi hang mind záporozva ráhull.

S egy fény most úgy tul ragyogá a hiv kart,

hogy, ha a Rák oly fényes volna, télen

volna egy nap, amely egy hónapig tart.

S mint ahogy fölkel s táncba lép fehéren

egy vídám szűz, s nem hiuságra gondol,

csak hogy illendőn menyasszonyt kisérjen:

úgy a fölizzott láng e vígalomból,

láttam, hogy a Kettőhöz száll, s azoknak

tánca a szent örömben szinte tombol.

Ajkak dalra, lábak táncra mozogtak;

és Hölgyem rájuk némán állva nézett,

ahogy a menyasszonyok nézni szoktak.

"Ez az, ki édes keblén heverészett

pelikánunknak; s kit szent feladatra

Krisztus keresztről szólított s idézett", -

szólt Beatrice; de nem hagyta abba

nézni merőn a lángokat beszéde

után, miként előtte és alatta.

Napfogyatkozást látni a hegyélre.

aki kiáll és ajzza szemeit:

annyira néz, hogy elvakul beléje:

úgy érzém én is ott, hogy elvakit

a harmadik láng; s hallám: "Mért igyekszik

szemed azt látni, ami nincsen itt?

Testem a földben föld, s porladva fekszik

a többi testtel, míg számunk, ahányat

a nagy Végzésnek határozni tetszik.

Csak ketten kapták meg a két ruhának

kegyét a Szent Klastromban ezidáig;

így mondd, ha ottlenn erről hírt kivánnak".

E szóra láttam, hogy merőn megáll itt

a lángtánc és a három Fuvalatnak

vegyes dala egyszerre csöndbe mállik:

mint evezők, ha sebesen haladnak,

majd fáradságot vagy veszélyt kerülve

egy füttyentésre csöndesen maradnak.

Óh, mivé lettem, mikor elmerülve

Beatricére néztem, s mégse láttam,

pedig (körülöttem ezer fény derülve)

mellette voltam, s a boldog világban!


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!