Isteni színjáték - Paradicsom: Huszonnyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Huszonnyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az angyalok kilenc kara

Mikor a jelen hitvány földi létnek

szemeim előtt így letépte fátylát

az, aki tette, hogy Édenbe lépjek,

mint a mögötted gyújtott gyertya lángját

tükörből olykor előbb veszed észre,

mint szemmel, vagy bár gondolatba', látnád:

s megfordulsz és meglátod, visszanézve,

hogy úgy egyezik, mint dal az ütemmel,

a való képpel az üveg-idézte:

emlékszem, én is úgy tevék, szememmel

ama szép Szembe nézve, melynek Ámor

meghurkolt fényéből-font szerelemmel.

S hogy megfordulván elémgyúlt a Mámor,

kinek számára ez a messze égkör,

bárhova nézel benne, büszke zsámoly,

láttam, hogy egy Pont oly élessen ég föl,

hogy amely szemre tűze rásugárzik,

az önkénytelen bezárúl a fénytől;

és amely csillag legkisebnek látszik

a földről, szinte holdnagyságu lenne

e Ponthoz képest, amely ott parázslik.

Amilyen kört a fényudvar kitenne

a csillag körül, amely az égre fösté,

mikor legsűrübb a gőz köde benne:

a Pontot oly nagy tűzudvar füröszté

s forgott gyorsabban, mint a legtelibb kör.

amely legtágabb világot gyürüz bé.

És másiktól van övezve e kis kör

s utána harmadik és negyedik

és a negyedik újra ötödiktől

s ezt hatodik, hetedik követik

oly tágan már, hogy Juno hirnökének

ölelő karja szűk lenne nekik.

Majd nyolcadik s kilencedik jövének...

S amint az Egytől messzebb száma, lassabb

forgása e kép mindenkinek körének.

És annak lángja volt legsugarasabb,

melyhez közelebb volt a tiszta Szikra,

mert fénybe vonta fénye az Igaznak.

S látva, hogy új gond hálóját borítja

reám e látvány, Hölgyem szólt: "E Ponttól

függ az egész ég és természet titka.

Nézd legszomszédabb körét, s arra gondolj,

hogy mitől tud oly sebesen forogni?

a tűzes szerelemtől, vonzalomtól?"

S én: "Ha oly rendben látnám itt lobogni

őket, mint a Föld körül sorba lengnek,

már ennyi szóban meg tudnék nyugodni;

de ott oly fokban láttam őket szentnek,

e gyűrüit az érzéki világnak,

amint centrumtól távolabb kerengnek.

Igy, ha e templomában a csodáknak,

melyet csak fény és szerelem határol,

betellve kell megszünni mind a vágynak:

meg kell még tudnom e forgósugárról,

a példázottól mért tér el a példa?

Magamtól nincs sejtésem e csudáról."

"Ne bámuld, hogyha nem látsz itt a célba:

ujjad gyenge e keményült csomóra,

melyet oldozni senkisem kisért ma."

Igy kezdte Hölgyem; aztán újra szóla:

"Figyelj, mit mondok, és vágyad betellhet,

csak eszedet jól élesítsd a szóra.

Minden égkör annál tágabbra terjed,

amint az erő s belső hathatósság

minden részében nagyobb lángra gerjed.

Több a boldogság ott, hol több a jóság;

s a többet mindig nagyobb tér fogadja,

ha minden részben egyenlőn aprózzák.

Igy ez az ég, mely magával ragadja

a Mindenséget, megfelel a körnek,

mely legtöbb tudást és szerelmet adja.

Hát csak az Erő fokával jelöljed

a nagyság mértékét, ne testi látszat

szerint, mely itt szemedben körbe görbed:

és csodálatos összhangzást találsz majd

kicsiről sokra, nagyobbról a többre,

amint a Szellem egeknek arányt szab."

Ahogy kitisztul egünk csonka gömbje,

hemiszféránk, ha Észak szele lágyabb

lehelletű arcából fú a ködbe,

s a pára, melytől a lég színe bágyadt,

oszlik, az ég arca mosolyra virrad,

és báj önt el kertjében minden ágyat:

úgy érzem én, hogy szemeim kinyilnak,

mikor megfelelt Hölgyem ajka nékem,

és az Igazság fölkelt, mint a csillag.

S hogy eddig jutva megállt a beszédben,

a szent körök megizzva fölragyogtak,

mint a forró vas a kohó tüzében.

Szikrák követték lángjait azoknak

és többre gyűltek, mintha kicsi számot

duplázol egyre kockáin a sakknak.

És karról karra szent hozsánna támadt

a Nyugodt Ponthoz, aki tartja mind,

ubi - hol mindig lesznek és valának.

És az, ki lelkem mélyébe tekint

s a kérdést látja, szólt: "Az első két kör

mutat neked szeráfot s kerubint.

Gyors lángjuk ég ki a szent kötelékből

a Pontot utánozva egyre jobban

látás szerint, ki míly magasba ér föl.

Többi szerelem, mely köröttük lobban

Isten arcába, névszerint a Trónak,

s az első Hármas végződik azokban.

S akként élvezik kéjeit a Jónak,

amint látással mélyeibe hatnak

a minden észt megnyugtató Valónak.

Mert a látást kell tartanod alapnak

a boldogságra, és nem a szerelmet,

amely csupán a látásból fakadhat;

s ennek mértéke az érdem, amellyet

a jóakarat és isteni Kegy szül

s így egyre nő és fokról fokra terjed.

Második Hármas, mely lobogva zsendül

e szent tavaszban, melynek soha galyját

az éji Kos nem hasítja keresztül,

tavaszi Hozsánnának zengi dalját

hármas dallamban, a Gyönyör e három

karában, mellyek örökké sugallják.

Rangjuk előtted ílyen sorban álljon:

a Dominációk, a Virtusok,

és a Hatalmak; és ezzel bezárom.

Utolsó előtt Principátusok

két karban, és Arkangyalok keringnek;

végül Angyalok tánca leng, suhog.

És fölfelé néz hő szerelme mindnek.

és lefelé győz; s vonva és vonatva

Istenhez vezetői kéjeinknek.

S Dionysios oly vágytól ragadva

gondolt föl e szent hierarchiára,

hogy sorba, mint én, nevüket megadta.

És Gergely, kinek más teóriája

volt, mihelyt följött s szemeit kitárta

ebben az égben: nevetett reája!

S hogy ilyen titkok zárait kizárta

halandó ember: azon meg ne döbbenj;

olyantól tudta, aki mind bejárta,

sok más titkokkal együtt, e körökben."


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!