Isteni színjáték - Paradicsom: Huszonkilencedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Huszonkilencedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Tanítás az angyalokról

Mikor Latóna égi fia, lánya,

ez Kos-, az Mérleg-rakzu jegyeikben,

egy horizont köt övnek derekára,

attól a ponttól, mikor a zenitben

függ egyensúlyuk, addig míg belőle

hemiszférát cserélve, szertelibben:

nem tovább állott szívem égi Nője

néma mosollyal; és a Maradandó

Pontra nézett, mely lelkemet legyőzte.

Majd: "Nem is kérdem, mit vagy megtudandó,

s szólok, mert tárva vágyad bármi tárgya

ott, hova céloz minden ubi s quando.

Nem hogy magát több gazdagsággal áldja;

ez nem lehet; hanem hogy visszafénylő

fénye a boldog »Subsisto!«-t kiáltsa,

időkön kívül, és kívül a mérő

földi értelmen, kedveként, eláradt

új szerelmekben az Örökkönélő.

S ne véljed hogy azelőtt tétlen állott;

mert »előbb« s »utóbb« nem volt, mikor Isten

lelke e vízek fölött szerteszállott.

Forma és anyag, vegyesen s vegyitlen

pihentek benne, teljes létre szállni,

mint három nyíl a háromhúru ivben:

És mint ha ámbra, ha üveg, ha bármi

kristály visszfénylik, a sugártöréstől

a teljes fényig nem tudsz rést találni:

ugy az Úrnak egyszerre árad és tör

teremtéséből a hármas eredmény

szerte, menten rendjében bármi réstől.

S rangot és rendet nyert minden teremtmény;

s ezeket tette a világcsucsokra,

bennük a tiszta cselekvést teremtvén.

A csupasz erőt legmélyebbre dobta;

míg a középen cselekvést s erőt

megkötött sohsem oldandóra bogba.

Jeromos szerint régesrég előbb

lőnek az angyalok teremtve, számos

százakkal egyéb teremtés előtt.

De az én igazságom általános

a Szentlélektől ihletett irókban:

csak gondolj rá, s figyelmet jól irányozz!

Az ésszel sem fér össze az valóban,

hogy a mozgató, mozgás léte nélkül

lehessen, mint a hajósok hajótlan.

Igy holbul és mikorbul és mikéntbül

e szerelmeket megismerve, három

lángod elalszik és vágyad kibékül.

Előbb mint húszig olvasnál, a járom

alól egy csapat angyal bűnbe lengett,

hogy földeteken bús zavart csináljon.

Más rész maradt, és megnyitá e rendet,

melyet látsz, oly kedvvel, hogy mindazóta

máig egeket forgatva kerengett.

Igy volt, mióta gőgben átkozódva

fölkelt az, akit láttál lent a mélyben

a világ minden súlyától zuzódva.

Akiket itt látsz, mind kész minden érdem

javát a Jóra hinteni, ki nékik

hivatalt és erőt ily nagyra mért fenn;

azért látásuk magas lánggal ég itt

a maguk és a Kegyelem tüzével;

s lelkük kemény, mit semmi bűn se szédit.

S ne legyen benned arról semmi kétely,

hogy érdem elfogadni a Kegyelmet,

ki kész örömmel tárja rá szivét fel.

Most már szabadon nézhet szét figyelmed

e szent körön, más segítsége nélkül,

ha szavam eddig eléggé figyelted.

De mert a földön az angyali néprül

azt tanitják, hogy lelkek ők, akikbe

emlék, akarat és észrevevés gyül,

tovább szólok, hogy legyen földeritve

előtted a tan, melyet földi elmék

befonnak többértelmü betűikbe.

E lények, kiknek boldoggá figyelmét

az Isten mindentlátó arca tette,

soha azt onnan másra nem emelték.

Igy látásuk egységét sohse szegte

semmilyen új tárgy, s nem oszolva, nincsen

szüksége kapcsoló emlékezetre.

Ébren álmodik, más tant aki hint lenn,

hiszi vagy nem; mert ha nem hiszi, s vallja,

még nagyobb bűnnek s szégyennek tekintem.

Azért jár egyszer erre, másszor arra

bölcselmetek, mert a látszat szerelme

és hiu dicsvágy ide-oda csalja.

S mindehhez több még az Egek türelme,

mint aki a Szentírást meggyalázza,

mellőzve, vagy értelmét elterelve.

Nem gondolják meg, mennyi vérrel ázva

hullt földre magva; s mily becse van annak,

ki magát hozzátartva megalázza.

Mindenkinek saját eszméi vannak:

azokra büszke, és azt prédikálják!

s hallgatni kell az Evangéliomnak.

Egyik azt mondja, hogy Krisztus halálát

gyászolni, a Hold állt a Nap elébe,

hogy ne engedje a Földre sugárát.

A másik, hogy magától jött az égre

e fogyatkozás; mert az ind, a hispán

a zsidóval egyszerre hullt sötétbe.

Flórencben annyi Lapi s Bindi nincs tán,

ahány mesét szórnak évente szerte

szószékeiről, a nyájat butitván,

és a juhocskák csak leget legelve,

széllel táplálva, térnek aklaikba;

és vakságuk nem lesz mentségük erre.

Nem mondta Krisztus, társait tanítva:

»Menjetek, s locsogjatok a világba!«

hanem kemény tant adott, mint a szikla,

és ajkuk mind azt zengte, prédikálta;

hitet gyujtani és harcolni harcát

az Evangéljom volt a pajzs s a dárda.

Ma csupa rossz élc, csupa balgatagság

a pap beszéde; csak a nép röhögjön,

duzzad a csuha, több se kell manapság!

De olyan madár ver a csuklya-csücskön

fészket, hogy, ha azt látná nyája, látná,

hogy bűnbocsátást esdeni kihöz jön?

És ettől oly vak szellem szállt világgá,

nincs az a vad tan, bolond üdvigéret,

mely próba nélkül hívét ne találná.

Igy lesz az Antal disznaja kövérebb,

s hiznak disznónál is disznóbb barátok,

akiktől veretlen pénzt kap a lélek.

De messze tértünk. Vesd most vissza lábod

és szemed velem az egyenes utra,

hogy a pályát kurtítsa gyorsaságod.

Angyalok száma se mondva, se tudva;

akkora az, hogy még álom se vélné,

hogy rangról-rangra akkorára rugna.

S ha Dániel szavait jól itélné

eszed, látnád az ezer és ezerből,

hogy határozott számokról beszél-é?

Szétáradván az ős Sugár, amelyből

jönnek, annyimód fogan ott a szépség,

ahány a fény, amely Belőle feltör.

Azért mivel az Erő működését

követi az érzés, édes szerelmük

bennük külömbözőkép éget és ég.

Im látod az Erőt, melyen a Menny függ,

mily gazdag és bő, tükrei sokában

szétszórva fényét, sokszorozva bennük,

mégis örök-egy maradva magában."


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!