Isteni színjáték - Paradicsom: Harmincharmadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Harmincharmadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az istenlátás

"Óh, szűz Anyánk, leánya ten Fiadnak,

teremtményeknél nagyobb és szerényebb,

ős célja az örök határozatnak:

természetünket a te tiszta lényed

megnemesíté, úgy, hogy a Teremtő

teremtménnyé lett benned, s szent erényed

méhedben felgyújtá a tisztelendő

szerelmet, melynek örök melegébül

a Béke e Virága volt kelendő.

Te déli láng a Szerete egébül

vagy itt nekünk; és lenn az embereknek

élő forrás, melytől reményük épül.

Urnő, minden kegyek tőled erednek!

Aki nélküled vágyik szent malasztra,

szárny nélkül vágyik szállni az eretnek.

S nemcsak könyörgő lel nálad vigaszra:

jóságod gyakran azt a szenvedőnek

kérés előtt megadja, nem halasztva.

Jóság és nagyság benned egybenőnek,

és irgalmasság, s ami csak erénye

lehet teremtett lénynek, földi nőnek.

Im ez, ki - bárha gyarló, gyenge lénye -

a mindenségnek mélyétől idáig

látta a szelleméltet, s szemefénye

most még magasabb, új látványra vágyik,

kér új erőért, fölhatolni, téged

kegyelemből az utolsó csodáig.

S én, mert soha még vágyam így nem égett

magamért sem, küldöm imámat érte,

kérvén, ne vesd meg e szegény igéket,

a mely halandó voltából őt kisérte,

oszlasd a felhőt szent imáddal szerte,

hogy lássa a legfőbb Jót, mint remélte!

S még arra kérlek, nagy Királynő, mert te

mindent tehetsz: hogy íly látás után is

maradjon épen magas vágyu lelke.

Győzzön hatalmad emberi voltán is!

Lásd, Beatrice érte mennyi szenttel

könyörög - és velük az én imám is!"

Az égi szempár, melyet áldva kedvel

az Úr, mutatta, hogy a Szűzanya

az ájtatós imát hallgatja kedvvel.

Onnan az Örök Fényre villana

e drága Szempár, hova nincs teremtmény,

ki tiszta szemmel bépillantana.

S én, vágyam ős célját közelre sejtvén,

illőn, amint a szemem föltekintett,

égő kinját egyszerre elfelejtém.

Bernát mosolygott és kezével intett,

hogy nézzek fölfelé; de szomju lelkem

magától is már intése szerint tett.

Mert szememben mind tisztább fénnyel telten

a magában-egy Igaz sugarába

mind jobban-jobban behatolni mertem.

Innen kezdve látásomat hiába

vágyom leírni: gyenge lesz az ember

szava rá, és emlékezete kába.

Mint akit elfog álomteli szender,

s ébredve megmarad a benyomása,

de másra emlékezni nem bir, nem mer:

ugy tűnt el az én lelkem látomása;

valami édes megmaradt belőle

máig; s ki merne emlékezni másra?

Hó olvad így, ha nap süt a tetőre;

s a Szibillának jósoló falombok

így szálltak szét a legkisebb szellőre.

Óh, égi Fény, te kit a földi gondok

s földi fogalmak soha föl nem érnek,

tedd dicsővé a dalt, melyet ma mondok.

Csillanj fel újra szellemem szemének,

hogy látásomból egy szikrácska majdan

jusson azoknak is, kik még nem élnek.

Ha most malasztod könyörűlve rajtam

emléked e versekben visszazendül,

győzelmed híre terjedend a dalban. -

Akkor az éles, élő fényözöntől

ha elfordúlok, zavarva legottan

lelkem örökre zavart lenne szentül.

És én emlékszem, amint egyre jobban

tekintetem a végtelen Erővel

összekapcsolni bírva bátorodtam.

Óh, dús Malaszt, az örök fény-kutfővel

szétolvadó látásban elvegyülni

megáldtál engem kegyelemmel, bővel.

S láttam mélyében három-egybe gyülni,

szeretettel kapcsolva egy tömeggé,

mi ittlenn szerte szokott elegyülni;

substantiát és accidenset eggyé

és habitust, egy-fénynek, egy-valónak

lehelve, mondom, elemmé s eleggyé.

Egyetemes formáját e csomónak

hiszem, hogy láttam; hiszem, mert ha mondom

tágabbra tártan örülök a szónak.

Egy perc mélyebben elaltatta gondom',

És Argo árnya, Neptun döbbenése

huszonöt századát legyőzte pontom.

Lelkem ekként egészen belevésve

merően és figyelve, mozdulatlan,

a bámulásból izzott tüzelésbe.

Olyanná lesz a lélek ama Napban

merűlve el, hogy, bármi másba nézzen,

lehetetlen, hogy megnyugodjon abban.

Mert minden jó, mely vágyak tárgya lészen,

benne gyül; s ami rajta kívül elvét

minden célt, benne célba jut egészen.

Dalom ezentul kurtán fogja tervét,

mert csak annyit emlékszem, mint a gyermek,

ki még az emlőn nedvesíti nyelvét.

Nem hogy tán egynél több kép rajza termett

benne, mert mindig egy marad az élő

fény, melyet szemem oly égőn figyelt meg:

hanem mert tőle mind érttebbre érő

látásom ott látását úgy cserélte,

mintha kép képet lenne megcserélő:

a fénysürű mögé, a tiszta mélybe

három kör áradt, élesen kiválván,

háromszin és egy átmérőjü térbe.

És egy a mást, mint szivárványt szivárvány,

tükrözte föl, s e kettő lehelése

a harmadik, belőlük egyre szállván,

Mily kurta a szó íly elképzelésre!

S e rekedt dal, ahhoz mi tárva volt ott,

olyan hogy kevés becsülni "kevésre".

Óh, örök Fény, magadban ülve boldog!

Magadat érted csak, s magadtól értve

magadat értőn szereted s mosolygod.

S ama körforgás, amely így megértve

olyannak látszott, mint a visszavert fény,

amint sokáig néztem bele kérdve,

magában, s színét színeibe rejtvén

a mi képünkben festődött keretté,

hogy csak azt néztem; minden mást felejtvén.

Miként a mérnök, ki a kört szeretné

megmérni, töpreng, hogy titkába lásson,

de mérő elvét hasztalan keresné:

ollyá tett engem ez uj látomásom

töprengve tudni, hogyan egyesűle

kör a képpel, s hogy árad át egymáson,

de szárnyam ahhoz hasztalan feszűle -

mig villám fénye tárta szememet fel

és égő vágy ekként teljesűle.

Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,

de folyton-gyors kerékként forgatott

vágyat és célt bennem a Szeretet, mely

mozgat napot és minden csillagot.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!