Isteni színjáték - Pokol: Hetedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Hetedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Pénz és szerencse

"Pape Satan, pape Satan, aleppe".

kezdte Plútusz rekedt szava s vezérem,

ki előtt nincs titoknak semmi leple,

a nyájas bölcs szólt vígaszul: "Remélem,

nem sujt le gyávaság; bármely hatalmas,

nem tiltja leszállnunk e szirtszegélyen."

Aztán felfútt ajkára nézve: "Hallgass!

emészd meg bellül magadat dühöddel!" -

kiáltott - "hallgass! istenverte farkas!

Nem oktalan, hogy ez a mélybe jött el:

igy akarják ott, hol bosszúlni szállott

szent Mihály harcba a kevély bünökkel."

Mint a vitorla, mely dagadtan állott,

hanyatt terül, ha árboca lecsuklott,

ugy hullt a földre a dühös vadállat.

S elértük a negyedik számú poklot

metszve a kínos partból egyre többet,

mely a mindenség bűnéből köt bugyrot.

Aj, Isten igazsága! ki tömött meg

kínnal, mint láttam, s jajjal ennyi partot?

Vagy aj, mért kell így fájni a bünöknek?

Mint mikor víz a vízzel szembezajgott

Carybdis fölött, hab törik a habban,

a nép ott, kényszerülve, úgy kavargott

és voltak itt, mint máshol, számosabban,

üvöltve hozta kétfelől a forgó

mellükön súlyt görgetve nagy darabban.

Összeütődtek, azután gomolygó

lökéssel úgy verődtek vissza hátra

kiáltva: "Mért vagy tékoz?" "Mért kuporgó?"

S az éjnek e forgást befedte sátra

s csapódtak jobbról balra, balról jobbra,

egyre csak szégyendalukat kiáltva.

Aztán magát mindegyik visszadobja

és félkörét megtéve, hátrapattan

s én, kinek szívem elszorult dobogva,

szóltam: "Most mondd meg, mester, e csapatban

milyen nép szenved? S vajjon erre balra,

hol mind pilist viselnek, csupa pap van?"

És ő felelt nekem: "Mindannyi balga

kancsaleszű volt első életében

s költekezését nem az ész sugalta.

Hiszen a szavuk erről ugat épen

körük két pontján, hol kettéverődnek,

mint ahogy vétkeztek kétféleképen.

Ezek papok, még a szőrük se nőtt meg

fejük bubján; pápák meg kardinálok,

no biz a pénzzel ők sokat vesződnek."

S én: "Mester, mért hogy köztük nem találok,

kéne pedig találnom, ismerőset,

kik ilyes bűnnel szennyesek valának?"

Felelt: "Hogy téves kételyed legyőzzed:

életük, mely erényt ismerni ronda, -

ismertelenné rondította őket.

Verődnek folyton e két régi pontra

és (ki hajatlan, ki csukott marokkal)

ébrednek sírból majd a régi gondra.

Mert rosszul adtak s rosszul dugtak, okkal

hulltak a szép világból e zsivajba,

mely, hogy milyen, nem festem több szavakkal.

Látod, fiam, most mily tünő sohajba

tün a szerencse kincse s szertepattan,

melyért annyian futnak annyi bajba.

Mert minden arany, mi a hold alatt van

és volt, nem tudja tenni, hogy e lankadt

árnyakból egy nyughasson mozdulatlan."

"Mester - feleltem - "a Szerencse, mondtad?

Ki e Szerencse - erre most felelj még, -

hogy így karmában tartja földi jónkat?"

És ő felelte: "Ó, tudatlan elmék!

milyen sötétség nehezül tirátok!

Nos, szeretném, ha szavam jól figyelnéd.

Az, aki túlra mindenen kilátott,

egeket alkotott s vezért azoknak,

és hogy mind mindre vethessen világot,

felosztá fényét egyenlőn a soknak;

de éppenúgy rendelt szolgát vezérül

azoknak is, kik e földön ragyognak,

hogy jókor egy nép, egy család kezérül

máséra hajtaná a földi jókat

vakon, nem tudva emberek eszérül.

Igy ha egy nép virul, szomszédja kókad

az ő itéletét követve, mellyet

éppúgy nem sejthetsz, mint füben kigyókat.

Tudásod nem számít végzése mellett,

itél és végrehajt, mint a többi isten,

kinek amire a hatalma terjed.

Az ő cseréinek nyugvása nincsen,

mert örök törvény hajtja lenni gyorsnak,

mihelyt jön egy új, akit fölsegítsen.

Ő az, kit szóval sokan ostoroznak,

akiknek inkább illenék dicsérni,

igazságtalanul korholva rossznak!

De boldog ő, a gáncs el nem is éri,

a többi Ősi Lénnyel szokta járni

s kerekét vígan kergeti, kiséri.

De most nagyobb kínhoz szállunk le már mi,

lásd, kelt amikor jöttem s most hanyatlik

minden csillag s tilos sokáig állni."

Átvágtunk a körön a tulsó partig,

át egy forráson, amely felszakadva

magavájta árkában forrva zajlik.

Bibornál jóval sötétebb a habja,

s kiséretében e zavart folyónak

rögös uton szálltunk alacsonyabbra.

Tavat csinál - a neve Styx a tónak -

e bús patak, mihelyt lába alatt van

a partnak, a zordonnak és fakónak.

És én itt elmerülve, bámulatban

láttam sáros népet a sáros lében,

mind meztelen s látszólag nagy haragban.

Ütötték egymást - nemcsak kézzel épen,

de fejjel, mellel, lábbal - s még mohóbban

fogakkal tépték - mindenféleképen.

S szólt a jó mester: "Lásd fiam, e tóban

szenved, akin erőt vett a harag:

és bizonyosra veheted valóban,

hogy még több nép sóhajt a víz alatt;

s szemünk megmondja, bárhová figyeljünk,

hogy sóhajukból buborék marad.

S mondják a sárban: "Zordon volt a lelkünk

az édes légben, vidám napsugárban,

mert belül méla ködöket cipeltünk:

mélázhatunk most a fekete sárban."

Mondják - vagy inkább gurgulázza torkuk,

mert a fele szó megakad a nyálban.

A súlyos sárt nagy ívben így tiportuk,

közötte víznek s száraz partoromnak

s szemünk' a sárfalókon szertehordtuk.

S lábához értünk végre egy toronynak.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!