Isteni színjáték - Pokol: Tizenkettedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Tizenkettedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A vérfürdő

Ahol leértünk az ereszkedőre,

sziklás hely volt és benne annyi romlás,

hogy minden látás megborzadna tőle.

Miként Trienten innen a hegyomlás,

amelytől szűk lesz az Adige medre

(oka: földrengés vagy alapcsuszamlás)

s amely a hegynek csúcsáról mered le

mintegy elvágva, hirtelen a sikra,

hogy aki fönn van, nehezen mehet le:

olyan volt itt sok mélytörésü szikla

és Kréta szégyene ezeknek épen

tehénkedett rá hegyes csúcsaikra,

aki hajdan fogant az áltehénben;

s amikor meglátott, magát harapta,

mint akit a harag emészt szivében.

"Tán azt hiszed" - bölcsem feléje csapta

e szót - "megint eljött Athén királya,

ki odafönn rád a halált kiszabta.

Bestia, pusztúlj! Ennek nincs fonála

hugodtól: ez nem téged ölni jött el:

jött hogy kínotok lássa és bejárja."

Mint a bika, amelyet most ütött el

a végcsapás, ha kitépi magát,

futni nem tud, csak erre-arra szökdel:

olyannak láttam a Minos-bikát.

S szemes vezérem szólt: "Siess leszállni,

amíg dühöng; dühében mitse lát."

Igy indulánk a törmeléken át mi

köveken, melyek lábaim szokatlan

terhétől kezdtek ingani s leválni.

Tünődve mentem; s ő: "Te tán magadban

e romra gondolsz, melyet őriz itten

a vad harag, melyet most megnyugattam.

Nos, halld, midőn először idejöttem,

először szálltam e mélyebb pokolba,

akkor e szikla nem volt még törötten.

De (ha tudásom e felől se csorba)

mikor lejött Az, ki a drága prédát

a felső körből Distől elrabolta,

ő előtte rendült e csúf vidék át,

hogy féltem titkos átomvonzalomtul

(mint mondják, hogy már többször) újra szétállt

a Mindenség s chaosba visszafordul;

s ez repesztette ezt a régi bástyát

itt s másutt össze ily iszonyu zordul.

De nézz a völgyre: látod már folyását

a vérpataknak, melyben forrva nyög,

ki erőszakkal bántja földi társát!"

Ó, vak vágy s balga düh, ti rossz bünök,

melyekkel úgy izgat e kurta élet

s melyekkel úgy gyötör majd az örök!

Egy ívben-hajló árkot láttam, mélyet,

mely, mint vezérem mondta, e pokolban

keríti a síkot, mely messze széled.

És közte s a szirtláb közt hosszú sorban

centaurhad fut nyilazó szerekkel,

mint a vadászok szoktak hébe-korban.

Amint láttak, megálltak egy sereggel,

melyből kiváltak hárman, nyillal, ijjal,

előre kiválasztott fegyverekkel.

És egyikük: "Mért jöttök ide? Mily jaj

vár" - messziről rivalt - "hogy erre szálltok?

Onnan felelj; ha nem: lövök a nyillal!"

De mesterem szólt: "Innen nem kiáltok.

Majd Chironnak közelről elbeszélem.

Vigyázz! mohóságod már egyszer ártott."

Aztán vállamhoz ért és szólt vezérem:

"Ez Nessus, a szép Dejanira holtja,

ki önmagáért bosszut állt keményen.

Közbül, aki fejét mellére hajtja,

a nagy Chiron, Achilles nevelője;

hátul Pholus, haragját misem oltja.

S a vérpataknak még sok ezer őre

jár ott nyilazva, ha ki csak kibukkan

jobban, mint a bűne engedné, belőle."

S már odaérünk, hol gyors csapatuk van;

Chiron vesz egy nyilat s tollával bajszát

hátrasimítja, hogy ne legyen utban

s társaihoz, felfedezvén nagy ajkát,

szól: "A hátulsó - jó lesz észrevenni -

követ gurít, amerre löki talpát,

halottak lába ezt nem szokta tenni!"

De mesterem már a szügyéhez állva,

ahol a lóból ember kezde lenni,

felelt: "Biz él ez! Nékem kell leszállva

kisérnem e homályos völgyön átal:

szükségből jött, nem jókedvből, az árva.

Valaki megvált az allelujától,

hogy engem ez új küldetésbe tégyen.

Nem lator ez; s bün engemet se vádol.

De az Erőre, melyben bízva mégyen

lábaink lépte e szokatlan utra,

adj egyet a népedből, aki védjen

és a gázlóig igazítson utba

s egy embert ott hátán átvinni bírjon,

mert ez nem szellem, hogy röpülni tudna."

Tehát jobbmell felé fordulva Chiron

Nessusnak így szólt: "Menj, vezesd el őket

s vigyázz, nehogy valaki szembevíjjon!"

És így követtük biztos vezetőnket

a forró vörös folyót megkerülve,

ahol a vérben fővők messze bőgtek.

S láttam sokat szemöldökig merülve.

S a nagy centaur szólt: "Ez csupa zsarnok,

ki nagy vagyont rabolt és vérbe fürde.

A gyötrő itten meggyötörve bajmog.

Itt Sándor s Dionysios, ki népét

Sziciliának kínzá, mint a barmot.

S e homlok, mely sötét szőr alól néz szét,

ez Ezzelinó; s a másik, ki szőke

Obizzo d'Este, akit - jól beszélték -

a kölyke ölt meg, saját drága kölyke."

Ekkor Költőmre néztem, aki intett:

"Most rám másodszor, rá nézz először te!"

S a Centaur, nyomán vezetve minket,

oly népnél állt meg, mely a forró lébe

csupán nyakig merült és kitekintett;

s szólt egy magányos árny fölébe lépve.

"Ez szúrta (oltár mellett) át a szívet,

melyet maig tisztel a Themze népe."

Figyelmünk most oly fürdőzőkre tévedt,

kiknek kiért már feje és a melle

s köztük szemem sok ismerősre révedt.

Mind-mind sekélyebb lett a vérhab erre

s ahol már benne csak a boka ázott,

leszálltunk, átgázolni a mederre!

"Most észreveheted, ha megvigyázod,

hogy amint a vér erre mind sekélyebb" -

bölcs Centaurunk ekként magyarázott -

"amott tovább megint mélyebbre mélyed

feneke, míg eléri fő özönjét,

ahol a zsarnokokra hull itélet.

Erre Atillát, a világ pörölyjét

bünteti még, aki büntetni tud,

s Pyrrhust és Sextust; s erre feji könnyét,

amelynek a forróság nyit kaput

Rinieri Corneto s Rinieri Pazzo,

akiktől nem volt biztos semmi ut."

Szólt s visszafordult: várta már a gázló.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!