Isteni színjáték - Pokol: Tizenötödik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Tizenötödik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Brunetto Latini

Igy ballagunk az egyik köves partfokon,

ahol a folyó gőzt bocsát fel ollyant,

amely minden tüzet kiolt e martokon.

Ahogy Wissand és Bruges között a holland,

félvén a tengerártól, gátat állat,

gátat, melytől a hullám visszatorland;

vagy, ahogy védi a várost s a várat,

a Brenta mentén Padova lakója,

ha Karinthia olvadt hava árad:

olyan a sánc, amely e partot ója,

csakhogy kevésbbé szélesre s magasra

alkotta, bárki volt az Alkotója.

S már az erdőtől jó távol taposta

lábunk e párkányt; s tudni, merre járunk,

kissé visszanéztem a csalitosba:

hát im, csak egy csapattal szemben állunk,

amely a töltés mentén jőve leste

tekintetünket, úgy mint erre nálunk

újholdkor szoktuk egymást nézni estve

és úgy élezték szemeiknek élét.

mint vén szabó a tű fokát keresve.

S addig néztek e nem tudom mifélék,

míg egy megismert. "Higyjek-e szememnek?"

szólt megragadva köntösöm szegélyét.

Látván, hogy karjai felém esengnek,

összesült képét szemeimbe szivtam,

s hogy így megégve is hadd ismerem meg,

emlékezetemet segélyre hívtam,

s arccal archoz hajolva, hogy tehessem,

kiálték: "Ser Brunetto, hát ön itt van?"

"Ó, fiam" - így felelt ő - "vedd szivesen,

ha társait most Brunetto Latini

elhagyja kissé, hogy téged kövessen."

"Sőt szívből kérem" - kezdtem erre híni -

"vagy itt leülünk, hogyha önnek tetszik,

s ennek, aki még tovább fog ma vinni."

"Ó, fiam - szólt, - "ki egy rövidke percig

megáll e nyájból: aztán száz nagy évig

magát a tűztől nem védhetve fekszik.

Azért csak menjünk, te a parton, én itt,

míg seregemhez, mely bolyong siratva

örök baját, a Törvény visszatérít."

Nem mertem hozzá szállni; fenn maradva

az úton mentem, meghajolva mélyre,

mint ki minden tiszteletet megadna.

Kezdé: "Mily sors, mily végzet hajt e mélybe?

Halálod előtt hogy jöhetsz pokolba?

S ki ez, ki néked útat int az éjbe?"

"Még el sem értem teljes férfikorba" -

feleltem - "ott fönn, még derüs világgal,

eltévedtem egy völgyben szertebolygva.

Csak tegnap fordulék feléje háttal,

amint ez reggel feltünt íme szemben,

ki most haza visz e mély úton által."

"Csak csillagod kövessed jó hiszemben" -

- felelt - "előtted a Hír réve nyílva,

ha jól ismertelek még életemben.

S ha ily korán nem estem volna sirba

munkádra, látva hogy az ég akarja,

tán én volnék, ki bátorítni bírna.

De gonosz a nép háládatlan alja,

mely szirtes Fiesoléból szállt le hajdan,

s kőbölcsejét meg nem tagadja sarja,

mert jó léssz, hozzád rossz fog lenni majdan

s ez érthető is, mert érhet-e édes

füge fanyar kökénnyel egy bokorban?

Vak népség, (róluk régi közbeszéd ez)

irigy és gőgös, fösvény, kapzsi fajta,

vigyázz magadra, hogy velük ne vétkezz.

Számodra nagy hírt tart a sorsnak marka,

s még mindakét párt éhes lesz nevedre;

hanem a fűtől messze marad ajka.

E fiesoléi barmok sárba vetve

hányjanak almot magukból maguknak,

és ne tiporják azt a szent füvet le,

mely trágyájukon még fakadni tudhat

a római magvakból, melyek egykor

- midőn épült - e bűnfészekbe hulltak."

"Ha kedvem szerint menne" - mondtam ekkor

"ön még fönn élne, fönn a földi sorban

és várná mostan szép derűs öregkor.

Mert mindig a szivembe vésve hordtam

atyai képét ama nyájas szemmel,

amint tanított, fönn a régi korban,

Hogy örökíti meg magát az ember,

s ezt illik, hogy nyelvem hirdesse sírva,

amíg rám nem borul a síri szender.

Amit ön jósolt, emlékem felírja,

hogy (többel együtt) fölvivén, jelentse

a Hölgynek, ki majd magyarázni bírja.

De hogy ön mást ne higyjen idelent se,

tudja meg, ha szivemben semmi vád,

kész vagyok, bármit hozzon a szerencse.

Megkaptam már jövőmnek zálogát,

azért forgassa kerekét a Végzet,

mint a paraszt forgatja a kapát!"

Most mesterem jobb arccal hátra nézett,

és szólt, keresve lelkemet szememben:

"Jól hall, ki mindent emlékébe vésett."

Én ser Brunettot kérdezgetve mentem,

hogy kik a főbbek és kik a jelessek,

társai közt, és ő elmondta rendben:

"Vannak, akikről tudni jó, hiressek;

a többiről méltóbb, ha nem beszélek,

mert nincs idő, hogy mindről szót tehessek.

Tudd meg egyszóval, e sok ronda lélek

papféle volt, mind nagyhirű tudósok:

és mindnek egy a bűne: ronda élet.

Itt búsul Prisciánus, s véle jó sok;

itt Francesco d'Accorso; s itt keresd meg,

ha e fekélyt még nézni nem irtózod,

azt, kit a Szolgák Szolgája menesztett

Arno-partról a Bacchiglione-parthoz

(ott hagyta, mellyel visszaélt, a testet).

Tovább szólnék, de tovább menni bajt hoz

és nem lehet tovább beszélni; látom,

a homokon már új tűz lángja nyaldos.

Új nép jön, mellyel tilos szóba állnom,

vedd gondjaidba Kincsemet, a könyvet,

amelyben élek még: csak ezt kivánom."

Aztán megfordult és futásra görnyedt,

mint zöld posztóért Veronában olcsó

versenyt aki fut. Gyors volt, fürge, könnyed,

mint aki első lesz és nem utolsó.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!