Isteni színjáték - Pokol: Tizenkilencedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Tizenkilencedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Fejjel lefelé

Ó, Simon mágus s hitvány követői,

kik Isten dolgait, e szent csodákat,

erények aráit, ti pénz lesői,

ezüst-arannyal prostituáljátok!

Ti jöttök most, rólatok trombitálok,

mivel a harmadik bugyorban álltok

S én már a harmadik hidhátra szállok

költőmmel, a párkánynak főcsucsára,

hol ép középen mered le az árok.

Ó, bölcs Igazság! mint ragyog sugára

az égen, földön s a gonosz vidéken

művednek: hogy mindennek megvan ára!

Láttam ott, szerte, oldalt s a fenéken"

ezer lyuk volt a fakó kőbe sebnek

- egyforma mind - kerekre vágva szépen.

Nem látszott sem nagyobbnak, sem kisebbnek,

mint az én szép szent János-templomomban

kútjai a keresztelő vizeknek.

(Egy ilyet én hagytam pár éve romban,

hogy kimentsek egy beesett fiucskát;

csalódik, aki mást gondol honomban.)

És minden lyukból lábukat kinyujták

a bűnösök s vastagáig a lábszárt;

a többi részüket a lyukba furták.

És a talpáról mindeniknek láng szállt

s úgy rezgett lábuk minden íze végig,

mintha letörve látsz rezegni nádszált.

Mint olajjal kent tárgy, ha lángok érik,

a tűz csupán a külső héján táncol:

úgy égett mind sarkától ujjhegyéig.

"Ki az, jó Mester, aki úgy ficánkol,

még jobban, mint e többi keserű nép?"

kérdém - "s vörösebb lánggal aki lángol?"

Felelte: "Hogyha vélem megkerülnéd

a partot, hol leszáll lankája messzibb,

tőle hallhatnád, hogy ki ő, s a bűnét."

És én: "Nekem jó ami néked tetszik:

uram vagy, akaratban sohse válunk;

te látod mi szívemben rejtve fekszik."

És így a negyedik partig leszállunk

s aztán balkéz felé fordulva, immár

lenn a kilyuggatott fenéken állunk.

És mesterem megfogva karjaimnál,

el nem bocsát, mígnem gödréhez ér

annak, ki síró lábbal úgy kalimpál.

"Ó," - szóltam, amint megállt a vezér -

"te földbe vert karó, szomoru lélek,

ki fejtetőn állsz, hogyha tudsz, beszélj!"

Úgy álltam, mint pap, kit gyóntatni kéret

a gyilkos, már leásva, elhalóban, -

hogy egy perccel tovább nyuljon az élet.

És ő kiáltott: "Itt vagy már valóban?

Itt vagy, elhagytad, Bonifác, a földet?

Egynéhány évvel, úgy látszik, csalódtam.

Megelégelted már a drága Hölgyet,

akit csalással vettél el magadnak

vagyonáért, és aztán meggyötörted?"

Úgy néztem, mint azok, kik fönnakadnak,

mert a válasz, mit kaptak, érthetetlen,

és szégyenülve szó nélkül maradnak.

S Vergiliusz szólt: "Mondd ezt néki menten:

- Nem az vagyok, nem az vagyok, akit vársz -"

És én, amint kívánta, úgy feleltem.

Erre lábával kinyujtózva hintáz

a lélek és sóhajtva, sirva, zordan

így felel nékem: "Akkor erre mit jársz?

De ha oly fontos néked, hogy ki voltam,

hogy csak azért leszálltál e gödörbe,

tudd meg, hogy én a nagy palástot hordtam.

S valóban ki valék? A medve kölyke.

Bocsaim vágyva gazdagítni, raktam

fönn pénzt, itt lenn meg magamat vödörbe.

S a többi pápák itt vannak alattam,

kik megelőztek a simóniában,

lapítva zárja mind e sziklakatlan.

Nekem is lejjebb csúszik majd a lábam,

ha egykor eljön, kit már jönni vélve

szóltam tehozzád az imént hiában.

De én régebben várok elitélve

fővő talpakkal, s lefelé a fejjel,

mint ő vár majd égő lábbal kiérve;

mert jő utána nagyobb bűnteherrel

egy törvénytelen pásztor napnyugatról

s engem is, őt is lejjebb nyom egy hellyel.

Uj Jázon lesz ő (olvashatsz e papról

a Makkabéusoknál): néki szintén

egy király lesz, ki pártfogolva tapsol."

Nem tom, más is oly balga lenne, mint én,

aki; amikor elnémult siráma,

megszólítottam: "Mondd meg most őszintén,

Pétertől az Úr mennyi pénzt kívána,

mikor letette kulcsait kezébe?

semmit, ugy-e, csak hogy jőjjön utána?

S Péter, s a többiek, maguk közébe

Mátyást a helyre, melyet elveszített

Az Áruló, nem ingyen helyezék be?

Azért csak bűnhődjön meg, aki vétett!

s a gonoszul kapott pénzt ne feledd el,

mely Károly ellen oly hősvérüvé tett.

S ha nem nézném még itt is tisztelettel

a szent kulcsokat, miket vígan élve

kezeltél ott fönn szennyezett kezeddel,

Még keményebb lennék hozzád beszélve,

mert kapzsiságtok rontja a világot

jókat tiporva, rosszakat kimélve.

Már gondolt az Evangelista rátok,

mikor egy Nőt vizek fölött csücsülve

a királyokkal szajhálkodni látott.

Akinek e világra fölkerülve

hét feje volt s tíz szarv védte, ha küzdött;

de férje megrontá, bűnbe merülve.

Istenné tettetek aranyt, ezüstöt,

nálatok bálványimádó se rosszabb:

egyet imád az, százakat a püspök.

Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat

szült nem megtérésed, de adományod,

mellyel először lett egy pápa gazdag!"

És amíg szavam ekként rájatámadt,

bezzeg a lábát ugyan rázta, verte,

nem tom, harag volt-é, vagy lelki bánat.

Remélem, hogy vezérem helyeselte

az igazi szókimondást; míg beszéltem,

megelégedett arccal állt s figyelte.

Aztán, amint a szó végéhez értem,

karjával fogott, melléhez szorítva

s visszaindult, amerre jött, az éjben.

És nem fáradt így vinni, bátorítva,

míg el nem ért velem az ív csucsára,

mely a negyedik völgyre van borítva.

Gyengéden tett a híd párkányzatára,

vigyázva a meredek sziklaháton,

hol elfáradna az őz is, ha járna.

És innen egy másik bugyorba láttam.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!