Isteni színjáték - Pokol: Huszonegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Huszonegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A Rondakörmök

Igy hídról-hídra, egyebet beszélve,

amivel Komédiám nem törődik,

mentünk; és megálltunk a csúcshoz érve,

látni a jaj okát, mely fölverődik

e Rondabugyrodbéli új bugyornak

csodás homályából a híd-erődig.

Mint szívós kátrány és szurok ha forrnak

télen a velencei arzenálban,

amivel rossz hajókat orvosolnak,

ha nincs hajózni jó idő s a gyárban

egyik új deszkát ácsol, régi bordát

foldoz a másik, mely már járt az árban,

egyik a gálya farát, másik orrát

kalapácsolja, evezőt faragja,

kötelet fonja, varrja a vitorlát:

úgy itt nem tűz, hanem az ég haragja

nagy sűrü szurkot forralt lenn örökre,

melynek a partot bevoná salakja.

Láttam; s nem láttam rajt' mást, csak körökbe

fölvetett bugyborékát a fövésnek,

mely felfuvódott, majd elült pöfögve.

És míg szemeim mereven lenéztek:

"Tekints, tekints föl!" - mesterem kiált

s kezei hozzá közelebb idéztek.

Hátrafordultam, s mint kinek megárt

látni, amitől inkább kéne futni,

minden ereje az inába szállt,

s nézéstől nehéz neki futni tudni,

úgy láttam én is, mögöttünk szaladva

egy éjszin ördögöt a hídra jutni.

Ah, milyen vad volt az egész alakja!

a szárnya tárva, s könnyü, gyors a lába,

ah, mint remegtem minden mozdulatra!

Egy bűnös volt ültetve a nyakába,

hegyes, magas vállára és az ördög

megfogni jól, bemarkolt lábinába.

S hidunkra érve: "Nesztek, Rondakörmök,

egy tanácsúra Zita városának,

visszamegyek még, dugjátok le" - dörmög -

"Az kitűnő hely! nagyszerűen állnak:

csal ott mindenki - Bonturót kivéve!

pénzért a nem-ből is igen-t csinálnak."

S lecsapta - s hátrafordult, visszatérve

a szirten; nem volt soha még szelindek

olyan gyors, tolvajok nyomába érve.

Amaz lefult s görbülve fölkeringett,

de az ördöghad a hídon futóban:

"Itt nincsen Szentkép!" - csúfolódva intett -

"Itt más a fürdés, mint a Serchióban!

Azért ha nem kivánod horgainkat,

maradj csak mélyen a szurokfolyóban!"

S száznál több villát mind feléje ingat

az ördöghad s kiált: "A fejed üsd be!

Kinek itt nem muszáj, ki nem kacsingat!"

Szakácsok parancsára a nagy üstbe

a kukták, hogy fenékről föl ne szálljon,

villával ép így nyomkodták a húst be.

S a mester: "Nehogy egyik rád találjon,

guggolj le valamelyik sziklalábnál

és paizsoddá az a szikla váljon.

S bár engem tőlük sértve, szidva látnál,

ne félj, mert ismerem már én e csürhét,

mert értem én máskor is ily csatát már."

És lábai a hídfőt megkerülték;

s amint a partra ért a hatodikra,

hej, ottan volt ám bátorságra szükség!

Mint dühhel törnek a kutyák uszítva

a szegényre, ki meg-megállva koldul,

úgy tört itt egy gonosz csoport a szikla

hídja ki mesteremre zordul,

de ő kiált: "Ne nyuljon egy se hozzám!"

(mert a sok villa mind feléje fordul)

"Várj még te, Kampós, nyugton táborozván

hallgasson egy meg, jöjjön egy előre

s nem bánom, tépjetek, ha tetszik, osztán."

"Rondafark menjen!" - zúgtak nyakra-főre

és mind megállott s egy előrelépett

és ment duzzogva: "Mi hasznod belőle?"

"Hiszed te, Rondafark, hogy e vidéket

elértem volna" - szólt most bölcs vezérem -

"s minden fegyvertől lettem volna védett

úgy, hogy ég kegye s jó sors ne kisérjen?

Hagyjatok! mert az égben úgy akarják,

hogy átvezessek valakit az éjen."

Igy szólván gőgjének letörte szarvát,

úgy hogy a villa lába elé hulla.

"Senki rá" - úgymond - "ne emelje karját!"

S vezérem: "Ó, te, lapulva, bujva

a híd kövei közé kuporodtál" -

szólt hozzám - "bujj ki, mert biztos vagy ujra."

És én kijöttem, látva mily nyugodt már.

De a démonok felénk kapkodának:

féltem, nem állnak majd adott szavoknál.

Mint láttam rég várából Capronának

az ellenség közt hitre kivonulva

félni csapatját néhány katonának:

úgy féltem én, vezéremhez simulva

és szememmel szemükről el se váltam,

mert láttam, rajtuk semmi rossz se mulna.

Villát a lábhoz! - "Akarod, hogy hátban

megcsapjam?" - így az egyik sugva dörmög;

és mind felelnek: "Csak csapj neki bátran!"

De megfordulva rögtön az az ördög,

aki beszélt költőmmel, közremordult

és: "Nyughass, Tépász, nyughass!" - rájadörgött.

És aztán hozzánk ígyen szólva fordult:

"Tovább itt nincs út, mert a szikla törve

s e hatodik ív középen kicsorbult.

S ha beljebb vágytok, menjetek e görbe

ároknak partján, s leltek majd egy másik

hidat, mely átvisz az alábbi körbe.

E perchez épen öt óra hibázik

és pont ezerkétszázhatvanhat éve

s egy napja lesz, hogy e híd törten ásít.

Küldök pár fickót, kik szemügyre véve

a szurkot, őrködnek, hogy fel ne bukjon

senki - s nem lesztek bántásnak kitéve."

"Hejh Szárnyas! Hejh Rugós! Előre - nyugton!

s te Mérges!" - kezdett rendelkezni gonddal -

"s Szemigszakáll lesz káplártok az úton!

S Harapós avval a fogféle csonttal

s te Főző! és te Körmös! és te Sárkány!

És Lóláb még, Vörössel, a bolonddal.

Vigyétek e rossz lép körül a párkány

fölött őket a másik hídtetőre,

mely minden völgynek végigfekszik árkán."

"Jaj, inkább menjünk egyedül előre,

mester, ha birunk! Kalauznak ördög?

Magam részéről nem kérek belöle.

Oly szemes szoktál lenni: nézd, könyörgök,

a foga mindenkinek ránk fehérül

s fenyeget kínnak a gonosz szemöldök."

Szóltam; és ő felelte: "Sohse rémülj;

csak hadd mutassák fehérét foguknak:

annak szól ez, ki a szurok ölén ül." -

S a belső gáton elindulnak utnak;

előbb kiöltik káplárukra félöl

nyelvüket, hogy ők valamiről tudnak.

S az trombitát csinál az alfeléből.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!