Isteni színjáték - Pokol: Huszonkettedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Huszonkettedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Pokoli bohózat

Láttam már lovastábor mozdulását,

s amint a várakat rohamra víjják,

hadak pompáját s visszavonulását;

láttam mint dúlják földedet guerillák,

Arezzo, láttam portyázóikat

amint tornáznak s egymást bajra híjják;

miközben csengő csengett, kürt riadt,

dobok dobogtak és a várak ormán

ahány nép, annyiféle jel gyulladt.

De sohsem indult még trombitaformán

sem lovas, sem gyalog ily furcsa jellel,

sem gálya, melynek csillagfény a kormány.

Mentünk a tíz vad ördögsihederrel

gonosz egy társaság! de már ez így van,

templomban szenttel, csárdában korhellyel.

Csak a szurkot néztem, mely forra hígan,

hogy lássam a nagy teknőnek mivoltát

s a népet, amely égett benne vígan.

Mint vízből görbe hátukat kitolják

a delfinek, amit jelnek tekint

a hajós, partra vinni a vitorlát;

úgy olykor itt enyhíteni a kint

egyik-másik bűnös kidugta hátát

és mint a villám, lebukott megint.

És mint pocséta szélén hogyha látád,

hogy tartja künn orrát sok csúf varangya

elrejtve puffadt hasát és a lábát,

úgy álltak itt sürűbben, mint a hangya,

de mihelyt arra jött Szemigszakáll,

már visszacsúsztak a tüzes folyamba.

Ekkor - most is elfog a borzadály -

láttam, hogy egyik béka még kikelve

marad a vízből, másik visszaszáll.

És Körmös - ő volt épen ott közelbe -

szurkos hajnál megragadta durván

és mint a vidrát, vízből kiemelte.

A nevüket már tudtam, megtanulván

szavukból, amint hítta egyik ördög

a másikat, ujjal feléje szurván.

"Úgy, úgy Vörös, vágd a hátába körmöd,

vágd a hátába! nyúzd, ha nyúzhatod!"

a kárhozott nép kárörvendve fölnyög.

És én: "Ó, mester, tudd meg, ha tudod,

ki légyen e szerencsétlen, ki itten

ellenséges kezek közé jutott?"

És hozzá lépett a vezér, helyettem

kérdé, hová való? s az válaszolta:

"Navarrai királyságban születtem.

Anyám tevé, hogy lettem úri szolga;

apám nagy korhely volt és oly pazarló,

hogy ráment földje s minden földi dolga.

Tibáld királyt szolgáltam én, de gyarló

csalással csak magamnak raktam félre -

s itt főlök mióta elvitt a sarló."

Ekkor Harapós, kinek olyanféle

agyar volt mint a vadkannak a száján,

hogyan döf az, megkóstoltatta véle.

Rossz farkasok közé került a bárány,

de Szemigszakáll gyorsan átkarolta,

s szólt: "Félre, amíg én ölelem, várj rám!"

S vezéremhez fordult a szőrös orca,

s szólt: "Kérdezd, amit még kitudni vágyol,

míg pajtásom szavát belé nem fojtja."

S a mester szólt: "Mond hát, a szurkos ágyból

ismersz-e több itáliai embert?"

S felelt: "Hol imént kijöttem a lágyból,

egy épen ott a szomszédságba hemperg -

bár én is... jaj a villák és a körmök!

Jobb volna úszni már a szuroktengert!

Most Főző: "Sokra megy már, sokra!" dörmög,

s úgy fogja meg, izmot lyukasztva, karját

a villával, hogy az sikoltva fölnyög.

Sárkány meg s többen a lábát akarják

megcsípni allul, ámde kapitányuk

mérges szemekkel int, hogy ne zavarják.

Amint egy percre csönd maradt utánuk,

vezérem újabb feleletre hítta

a bűnöst, ki még friss sebére bámult:

"Ki az, ki mellől, hol szurok boríta,

amint mondod, vesztedre jöttél partra?

És ő felelt: "Az volt fráter Gomita

Gallurából, ki már biztosra tartva

urának ellenségeit kezében,

egy követ fútt velük s urát megcsalta.

Pénzt vett tőlük és futni hagyta »szépen«,

mint ő nevezte; s más dologban is

gonosz volt szívben, májban és vesében.

Vele van Michel Zanche úr, hamis

ura Logodorónak; nyelve vásik

Sardiniáért a pokolban is.

Jaj, nézd, hogy fogat vicsorít a másik,

többet mondanék még, de tőle félek,

hogy körmével varos testemre mászik."

Csakugyan Lóláb, egyik gonosz lélek

csapásra célzott; de az ördögprépost

szólt: "Félre, rossz madár, hol én beszélek!" -

"Ha vágytok látni vagy hallani még most

toszkánit vagy lombardot" - kezdte halkan

a rémült bűnös újra - "híhatnék most.

Csak körmötök ne csüggjön egyre rajtam,

hogy ne lennék tőle folyvást ijedten;

s én e helyen csücsülve mozdulatlan

ki egy vagyok, hetet hivok helyettem,

csak egyet füttyentek, miként hivóra

szoktunk egymásnak jelet adni ketten."

Felüti orrát Mérges úr e szóra

s szól, fejét rázva: "Halld, minő gonoszság,

hogy akar visszaszökni lám a tóba!"

S a bünös, minden szava új ravaszság,

felelt: "Gonosz volnék, ha füttyeim

bajtársaimat körmötökbe hoznák."

S felugrik. Erre megdühödve im

felpattan Szárnyas: "Futhatsz, elszalajtunk,

Szárnyas nem fog kergetni lábain,

de a szurok fölött repülve hajtunk,

pajzsod a part lesz; elhagyjuk a dombot,

meglássuk: egymagad győzhetsz-e rajtunk."

Most új komédiát látsz, új bolondot,

jó olvasóm: im Mérges már a jelzett

irányba fordult, melyet társa mondott.

A navarrai használván a percet,

megvetett lábbal kitépve magát a

prépost kezéből, egérutat szerzett.

Ebben mindegyik hibásnak találta

magát, de főleg Szárnyas: ő azért

utána szökkent s "Megvagy!" így kiálta.

Hiába, mert az már a tóhoz ért

(túltett a félsz a szárnyon); s üldözője

felütve mellét, légbe visszatért.

Így a kacsa, ha ölyvöt lát, előle

a vízbe bukkan; s bosszusan a fáradt

ölyv visszaszáll megint a levegőbe.

Rugós nem bánta, hogy így odébb állott

a rab; még örült, a játékot unva

hogy veszekvésre új okot találhat.

És mihelyt a csaló a tóba kumva

lebújt, karmával a társára mászik

s birokra száll a parton, szemlehúnyva.

De éleskörmű sólyom ám a másik,

megfogja, hogy leesnek mindaketten

az izzó tóba, mely mögöttük ásít.

Ott szétbékülve a forró degetben

kapaszkodnának partra, de hiába,

mert szárnyuk szurkos lett, emelhetetlen.

Szemigszakáll s a többi most bajába

átröpített a túlsó partra négyet

horgot vetni a fetrengők hajába.

Mindannyi gyorsan a posztjára széledt

s halászni kezdett a lépenragadtak

összesült, felpattogzott teste végett.

S elhagytuk őket, míg ekép mulattak.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!