Isteni színjáték - Pokol: Harmincegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Harmincegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az óriás kezében

Igy a nyelv, amely rajtam sebet ejtett,

befestve szégyen biborával arcom,

újra balzsamot adni nem felejtett:

mint, mondják, Achilles dsidája harcon

sebet osztott, de második ütéssel,

enyhíteni tudott a fájó karcon.

Igy fordítottunk hátat megvetéssel

a ronda völgynek, és mentünk a parton

nem zavarva egymást beszélgetéssel.

Nem volt itt éj, se nap, csak örök alkony.

Szemem keveset láthatott előre,

de egy kürtszót hallottam szörnyü hangon,

hogy a mennydörgés rekedt lenne tőle:

s szememet arra vonta ez a kürtjel,

ahonnan gondolám, hogy hangja jőne.

Mikor a frank gyászos harcban terült el,

s Nagy Károly elveszíté szent hadát,

Róland sem búgott ilyen szörnyü kürttel.

S még nem soká néztem az éjszakát,

hát mintha arra sok nagy tornyot látnék,

s kérdém: "Milyen város van odaát?"

"Mivelhogy szemed e homályon át még

nem ér oly messzeségig" - szólt a Mester -

"amit látsz, csak káprázat, csalfa játék.

S meglátd, ha ott léssz majd, hogy földi testtel

járók szeme messziről mint csalódik:

azért kilépni egy kicsit ne restelj!"

Aztán keze kezembe kapcsolódik,

s szó: "Hogy a hamis kép után ne lássad

különösnek, feltárom a valódit.

Nem tornyok azok, hanem óriáshad:

körben állnak a kútban, s köldökig nyúl

testük ki, mélyéből a kútnyilásnak."

Mintha a köd halkan oszolva ritkul,

a szem csak lassan tudja megítélni

páráin által, hogy mi rejtezik túl:

úgy én, átfúrva ezt a vastag éji

leget, s a parthoz közeledve jobban,

csalódni szünvén, kezdtem íme félni.

Mivel mint Montereggion csúcs ahogy van

nagy tornyok koszorújával körözve:

úgy tornyosodtak a nagy Kútból ottan,

féltesttel körben kinyúlva fölötte

az iszonyú Gigászok, kiket égből

Juppiter most is fenyeget dörögve.

S egynek már arcát láttam a sötétből,

s vállát és mellét, s hasa nagy darabját,

s a karját, mely lecsüggve kétfelé dől.

A természet jól teszi, hogy manapság

ily ekzekútort Marsnak már nem alkot,

s ily állatnak ki hagyta veszni magvát.

Mert aki megfontolja jól a dolgot,

megérti, hogy bálnát ily szörnyü hadnál,

s elefántot alkotni jobbnak tartott:

mert hol az erő s a rosszakarat már

megvan, s hozzájő még az ész s okosság,

az ellen aztán hasztalan víhatnál!

Olyannak láttam arca szélét s hosszát,

(s ahhoz arányban van a többi tagja),

mint Róma óriás fenyőtobozzát.

S igy a kútpart fölött, mely lenn takarta

kötényként testét, annyi még kirémlik,

hogy egy a másikát vállára tartva,

három friz legény sem érne fejéig,

mert harminc araszt lehetett számlálni

övtől a köpenykapcsolás helyéig.

"Ráfel mái ámech izábi álmi" -

vad szájjal, melyhez lágyabb hangu ének

nem illett, ekképp kezdett kiabálni.

S Vezérem így szólt hozzá: "Balga lélek,

maradj csak a kürtödnél: abba fujjad,

ha elfog haragod, vagy szenvedélyed.

Keresd nyakadnál, s megtalálja ujjad

a nagy hangszert, mely abroncsozza melled

ó, zavart szellem! s melyen lóg, a szíjat!"

"Magát árulja el, csak jól figyeljed" -

szólt hozzám most - "Nimród! az ő hibája,

hogy a föld nem maradt meg egy nyelv mellett!

Hagyjuk el őt, ne beszéljünk hiába!

mert néki minden nyelv oly érthetetlen,

mint másnak az övé: csak jár a szája!

Tovább indult, és én mögötte mentem

balra fordulva: és egy nyíllövésre

másik nagyobb s vadabb gigászra leltem.

Én nem tudom, ki képes ily kötésre,

de meg volt kötve, bal karja előre,

jobb karja meg a hát felőli részre,

egy lánccal, amely nyakától lejőve

testén kigyózott és azon a részen,

amely látszott, öt gyűrű tellt belőle.

"Ez volt a gőgös, aki oly merészen

Juppiter ellen erejét próbálta:

ez bűne", - szólt Vezérem, intve, nézzem.

"A neve Ephialtes. Ő csinálta

a lázadást, s isteneket ijesztett

karjával, mely most is le van kötve hátra."

És akkor én ilyen kérdésbe kezdek:

"Hallottam szertelen Briareusról:

kérlek, ha lehet, hadd láthassam ezt meg."

Mire ő: "Majd meglátod Anteust" - szól -

"ki közel van, beszél, és láncolatlan,

s a kútfenékre tesz e parti csucsról.

Kit látni kívánsz sokkal távolabb van

és meg van kötve, és ehhez hasonlit

csakhogy vadabb még ennél arculatban."

Földrengés, melytől minden összeomlik,

nem ráz meg tornyot úgy, mint e szavaktól

Ephialtes fejtől meginga combig.

Mindjárt meghalok, azt gondoltam akkor:

és ha nem látom, hogy meg van kötözve,

meghaltam volna már a gondolattól.

"De mi tovább mentünk, elérve közbe

Anteust, aki úgy állt a gödörben,

hogy fej nélkül öt singre nyúlt ki törzse.

"Ó, te, kinek keze a véres völgyben,

hol Scipiónak neve tündökölt,

s Hannibál hada futott összetörten,

ezer oroszlánt prédakép megölt;

s ki ha ott lettél volna, hol fivérid

küzdöttek, van ki hiszi, hogy a Föld

fiai a nagy győzelmet megérik:

ne vess meg, tégy le minket Kocitushoz,

hol szörnyü víze befagyott a mélyig.

Ne küldj Tiphoüshoz, se Titiushoz!

hajolj le; mert társam meg tudja tenni,

amit kérhet egy pokolbéli bús rossz.

Ne fintorogj: mert híred tudja vinni,

mert él még, és még hosszu élet várja,

ha Ég idő előtt nem fogja híni."

Igy szól Vezérem; s az kezét kitárja,

s megfogja őt e kézzel, melyet egykor

oly dühhel kulcsolt Herkules nyakára.

S magát a nagy kézben érezve ekkor

költőm átfont, kettőnkből kötve nem-tág

gombolyagot: "Fogózz nyakamba meg jól!"

Mint amilyennek látni Garisendát,

hajlása alatt állva, ha fölötte

egy felhő, hajlásával szembe ment át:

olyannak látszott Anteus a ködbe

hajolva mélyen, és annyira szörnyen,

hogy jobb szerettem volna futni szökve.

De lágyan tett le a fenékre, könnyen,

hol Lucifer és Judás bűne kárhoz,

s aztán a fejét fölemelve fennen,

fölnyúlott újra, mint hajón az árbóc.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!