Isteni színjáték - Purgatórium: Tizenkettedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Tizenkettedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Képek a márványpadlón

Párossan, mint az ökrök az igában,

míg tűrte lelkem drága vezetője,

mentünk (az árny a súllyal a nyakában):

de mikor így szólt: "Hagyd őt, törj előre!

itt kiki vitorlával és lapáttal

hajtsa hajóját, ahogy tellik tőle!" -

megindulék, kiegyenesedve háttal

- mint járni szoktunk -; csak belül maradtam

lenyomva és terhelve, tele váddal.

Mesterem nyomán örömmel haladtam;

s most megmutattuk, hogy köztünk s az árnyak

közt nem mi voltunk nyomva súlyosabban.

S szólt költőm: "Nézz le, hol lábaid járnak;

talán könnyebbségére lesz utadnak

talpaid ágyát itten megcsodálnod."

Mint földbeásott sír a burkolatnak

kövén, hogy emlék maradjon, kivésve

földi mivoltát hordja a halottnak,

s sokak szemébe könnyeket igézve

emlék-fulánkkal szurdogál - azonban

csak hű szivet sarkantyuz szenvedésre:

úgy, s több hűséggel minden csöpp izomban

több művészettel - láttam ott faragva

a hegyből ugró útat egy huzamban.

Láttam egyrészt, legékesebb alakja

a Teremtésnek hogy zuhan az égbül,

mint a villámok lecsapó szalagja.

Láttam másrészen, mennyek fegyverétül

nagy Briareust hanyatt sujtva földre,

s hogy teste súlyán a halálos jég ül.

Láttam Apollót, s Pallast, még vas-öltve,

atyjuk körül, csodálni szórt gigászok

tagjait Marssal, kiket karjuk ölt le.

Láttam Nimródot, zavarba-alázott

szemekkel tornya alján nézni népét,

amely Sennaarban vele gőgbe vásott.

Niobe! sírva láttam sírni képét

s hogy a nyilt utcán szégyenkedve gyászol,

körötte holtan fia-lánya, hét-hét.

Ó, Saull saját fegyvered vasától

láttalak hullni Gilboa-mezőre,

melyet nem ért több se harmat, se zápor.

Bolond Arachne! láttalak, te dőre,

már félig pókká válva, oldhatatlan

saját, vesztedre font, hálódba szőve.

Ó, Roboám! nem-rettentő alakban

láttam ott vésve képed: bús szekéren

üzetlen szöktél, félve, szívszakadtan.

Mutatta még a padló rajza, véren

a baljós ékszert Alkmeon miképen

fizetteté anyjával, drága béren.

Mutatta, hogy a templom rejtekében

Sennacheribet fiai halálra

hogy sebezték, és hagyták ott sebében.

Mutatta, Tamyrisnek lakomája

mily szörnyü volt, mikor Cyrushoz így szólt:

"Vérre szomjaztál, vérrel tellsz be márma!"

Mutatta, asszírok csapatja mily szórt

futásban, mikor meghalt Holofernes,

s mily vér-ereklyét hátrahagyva, iszkolt.

Láttam, vadaknak milyen üszkös-vermes

tanyája Trója; láttam büszke várad,

ó, Ilión! mily pusztulással terhes!

Hol van a véső, hogy vonalat-árnyat,

vagy ecset, ílyet, hűn utánna húzzon,

milyet bármely nagy művész megcsudálhat?

Élő az élő, holt a holt a rajzon;

többet valóság látója se lát,

mint én, ki rajt járok, s fejem lehajtom.

Csak hadd emelje gőgje homlokát

más Éva-fi, s a földre le se nézzen,

ahol meglátná útja nyomorát! -

Az én figyelmem ráveszett egészen;

a Nap nagy útat bírt azóta tenni,

s mi megkerültük a kört java-részen,

midőn az, aki mindent észrevenni

előttem járt, szólt: "Föl a fejjel; nézz szét!

most nincs idő tovább mélázva menni!

Nézd, ott egy angyal közelíti léptét!

s nézd, észrevétlen múlik már a Nappal:

ép elbocsátja hatodik cselédjét.

Ékesítsd illő arccal s mozdulattal

magadat, hogy szivesen fölvezessen:

gondold, hogy a tünt perc örökre meghal!"

Hogy az időt hiába ne veszessem,

annyiszor mondta, hogy nem szólhatott már

olyan homályosan, hogy ne kövessem.

De a Szép Teremtmény elénk jutott már

fehér ruhában, és az arca, mint a

hajnali csillag, messze ragyogott rám.

A karja nyitva és a szárnya nyitva;

és mondta: "Jertek, itt közel a lépcső,

és könnyü, könnyü lesz feljutni itt ma!

Kevés, ki a hivást meghallja és jő:

Ó, Emberfaj! pedig röpülni lettél:

mért lesz kis széltől röptöd rögtön késő?"

Odáig vitt, hol megtörött a szirt-él;

ott homlokom szárnyával megsurolta,

s hallám, hogy ajka biztos útat ígér.

Mint ahol jobbról megy az út a Dombra,

hol a Templom ül, mely a jól-vezérlett

város fölött lenéz a Rubacontra;

lépcsővel szelidűl a meredélynek

lejtője (még azt akkoriba vágták,

mikor tiszta volt a Főkönyv s a Mérleg)

úgy szelidűl a part, mely ottan áthág

a másik körbe; míg el jobbra-balra

minden utat két magas sziklagát vág.

Alig fordítók lépteinket arra,

hangok: "Spiritu pauperes beati" -

kezdtek mondhatlan édességü dalra.

Ah, mily különbözők az alvilági

szurdékok ettől! Vad jajok fogadtak

ott lenn - itt édes örömök danái:

Lábaink már a szent lépcsőn haladtak

s oly símán mentek rajta, könnyü testtel,

hogy sík uton sem tudtak úgy, alantabb.

Azért megkérdém: "Mondd meg, drága Mester,

milyen súly hullt le rólam, hogy ma lábam

fájást sem érez, fáradást se restell?"

Felelt: "Még hat P, bárha haloványan

homlokodon ég; egy le van törölve!

Ha le lesznek törölve mindahányan,

akkor majd nem hogy fáradság gyötörne,

de oly rabja lesz vágyadnak a lábad,

hogy ép a járás ringat majd gyönyörbe."

Mint ki valamit, amit bárki láthat,

csak maga nem sejt, cipel a fején;

mikor odamutat valaki, rákap

kezével, úgy keresget a helyén,

hogy megtudhassa, mi az? s megtalálja,

mit szeme el nem ér: - úgy tettem én

s jobb kezem újja homlokom husára

tapintva: lám, már csak hat betü volt ott,

miket a Kulcsos Angyal jegyze rája.

Amit Vezérem meglátván: mosolygott.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!