Isteni színjáték - Purgatórium: Huszonhetedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Huszonhetedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Csillagos éjszaka

Mint mikor első sugarai érnek

oda, hol vérét ontá Alkotója;

Ebro fölött lebeg az égi Mérleg;

s dél tüze tűz le a Ganges folyóra:

úgy állt a nap, midőn föltünt vidámon

az Ur angyala; (estre száll az óra).

A parton tünt elénk, kivűl a lángon.

Megáll; s: "Beati mundo corde"- dallja

oly hangon, mílyen nem zeng földi szánkon.

"Tovább annélkül, hogy a tűz ne marja,

senki se megy itt; lépjetek a lángba,

de ne süketen a tulnani dalra!" -

szólt aztán - hogy közel értünk - kiáltva;

s olyanná lettem, szavait megértve;

mint aki előtt a sir árka tátva.

Kezem kulcsolva emelém az égre;

a tüzet néztem, és eszembe villant

mind, akit máglyán láttam eddig égve.

De két vezérem most szemembe pillant,

s Vergiliusz szól: "Fiam, kín les itten,

sok kínos hely: de se halál, se sirhant.

Gondold csak, gondold!... Épségben levittem

tested Geryon csúf hátára szállva:

mit teszek itt, hol már közel az Isten?!

Hidd el, habár e szörnyü tűzben állva

kéne töltened ezer hosszu évet,

hajadnak sem görbülne benne szála.

De hogy lássad, hogy szavam most se téved,

lépj közelebb, és dugd beléje bátran

ruhád szegélyét; bízvást beleérhet.

Hát vess le minden félelmet, barátom!

Menj, juss át, bántódás veszélye nélkül!" -

Én, magam ellen, megbüvölve álltam;

s látva, hogy testem dermedésbe szédül,

szólt, kissé megütődve: "Lásd, fiacskám,

ez a fal választ el Beatricétül!"

Mint mikor, Thisbe neve fölriasztván,

haló szemét Pirámus fölvetette,

(és véres maradt az eperfa aztán):

úgy fordulék én Költőmhöz, levetve

meredtségem, a drága nevet hallva,

amely lelkemben föl-fölbuggyan egyre.

"Lám" - szólt ő akkor, a fejét csavarva -

"innen maradjunk hát?" - És úgy mosolygott,

mint a gyerekre, kit legyőz - az alma.

S aztán velem a lángba behatolt ott

kérve Statiust, hogy hátul követne,

ki idáig kettőnk közt lépve bolygott.

Mikor benn voltam, megolvadt üvegbe

ugorni enyhülés lett volna nékem:

oly mértéktelen volt e láng melegje.

Vergiliusz, hogy edzze gyengeségem,

szép Beatricét emlegette újból:

"Szemeit immár" - mondta - "látni vélem."

Egy dal vezérelt, fölcsendülve túlról;

s mi, hallgatván, mit zengenek igéi,

mentünk; - s a hágó látszott már alulról.

"Venite, Patris benedicti mei" -

"hangzott ki ott egy fénynek belsejébül,

mely elül szemem kényszerült kitérni.

"Az este jő, s a nap leszáll az égrül;

ne álljatok meg, sőt siessetek,

mielőtt" - szólt még - "Nyugat elsötétül."

Egyenest vitt utunk a meredek

szirtre, hol árnyam a már alacsony nap

sugarát testem előtt törte meg.

Kevés hágcsóját léptük az oromnak

keresztül, mikor az árny eltünésén;

észrevettük, hogy a nap ágyba gonnyadt.

És alig láttuk ott Bölcseim és én

az egész eget egy-bús-színünek még

s az Éjet úrnak valamennyi részén:

mindegyikünk egy-egy lépcsőre fekvék;

mivel a Hegy törvénye lépteinknek

megtörte erejét, elvette kedvét.

Mint a kérődző kecskenyáj tekintget

békésen, akik jóllakás előtt

szilaj-buján ugráltak és keringtek,

most keresik a csöndes hűselőt;

künn a nap ég, s botjára dőlve láthatd

a pásztort állni, hű gondviselőt;

és mint a pásztor, akinek tanyát ad

a szabad ég, nyugton virrasztja nyáját,

hogy szét ne szórja valamely galád vad:

úgy tölté ott mindhármunk, éjszakáját,

én, mint a kecske, ők, mint pásztorok,

s a szirtek álmainkat körülállák.

Kevés rést engedett a bérctorok;

s e résen láttam, hogy a mennyek boltján

csillag szokottnál több és szebb forog.

S míg néztem őket, lelkemet megoldván,

álom fogott el, álom, mely gyakorta

hírt ad arról is, mi még meg se volt tán.

S tán mikor ép sugarával súrolta

keletrül Vénus a Hegyet, lobogva

vágyában, melyet semmi el nem olta:

egy ifju szép hölgy tűnt elém, bolyogva

virágos réten, álmaim leánya,

virágot szedve, s ílyen dalba fogva:

"Tudja meg, aki nevemet kivánja:

Lia vagyok, és gyönyörű kezemnek

koszorút kötni drága tudománya,

hogy tükröm elé ékesítve menjek; -

de húgom Rákhel el se hagyja tükrét;

fényes szemei folyton rajt pihennek.

Az én kezeim cicomára fürgék,

az ő szemei magát nézni; tettben

lelem én, ő látásban leli üdvét." -

S már a hajnalelőtti szürkületben

- mely annál kedvesebb a vándoroknak,

mennél közelebb jő feledhetetlen

honuk - az éj homályi megfutottak

és velük álmom; ekkor fölriadva

láttam, hogy Bölcseim már fenn mozognak.

"Az édes alma, mely után szaladva

az ember vágya fölhajt minden ágot,

lecsillapítja végre szomjadat ma", -

Vergiliusz ily szavakat kiáltott

örömre gyújtva - nem volt még ajándék,

mely íly örömnek nyújtott volna tápot.

S akkor úgy gyúlt bennem szándékra szándék,

hogy minden lépten, nő a szárnyam, érzém,

és vágyam, fölröpülni, tűz gyanánt ég.

S állván a lépcső legfentebbi részén

eltűntek már alsóbb fokai messzebb,

mikor Vergiliusz, szemembe nézvén,

"Az örök tüzet, s az időlegesset

láttad, fiam" - szólt - "s most olyan helyen vagy,

melyen túl nincs mód, hogy látó lehessek.

Eddig hozott erőm és érdemem nagy

gonddal; most vágyad kell már, hogy vezessen,

mely minden szorost s hágót odalenn hagy.

Nézd a napot: hogy szór eléd tüzessen

ezer sugárt; nézd, amik itt teremnek,

virág, fü, fácska önkényt nő, fölössen!

Míg a vidám szép szemek megjelennek,

melyeknek könnye vont, segítni téged,

kedvedre köztük sétálj vagy pihenj meg.

Ne várd, hogy szóljak, intsek már tenéked:

lelked szabad már, ép, és egyre tisztább:

nem azt követni vétek volna, vétek:

rád teszem hát a Koronát s a Mitrát!"


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!