Isteni színjáték - Purgatórium: Huszonnyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Huszonnyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Matilda és a földi paradicsom

Mert vágyam mélyen szertenézni hajtott

e sűrü s élénk, isteni ligetbe,

mely az új napfényt függönyzé: a partot

elhagytam, többé mitse késlekedve.

Lassan indultam befelé a rónán,

ahol a földről illat szállt föl egyre.

S arcomba édes fuvalat csapódván

folyton, egyformán kezdte veregetni

gyengén legyezve, lágy szellőcske módján,

melytől a lombot láttam megremegni

s karban hajolni arra mind, amerre

a szent Hegy első árnyát szokta vetni;

de úgy, hogy a madárkák ijedelme

meg ne zavarja dalukat az ágon,

inkább mindannyi vígan énekelje

hajnalt köszöntő énekét a fákon,

melyeknek galyja lassu ütemekben,

mintegy kiséret, néha közbevágjon:

mint Classe partján, a fenyőligetben,

zene gyűl ágrul-ágra, ha a déli

szél Aeolus barlangjából kirebben.

S eljutva ez ősök-világa-béli

berek szivébe, honnan már a pontot,

ahol beléptem, a szem el nem éri,

utam elé egy patak víze omlott;

mely száz kis hullámával balra csapja

minden fü szárát, mely partján kibomlott.

A legfrissebb ér kristálytiszta habja

földünkön, zavaros csatorna volna

ehhez képest, annyira nincs iszapja,

habár a színe szinte barna-forma

a lombok örök árnyától, amelyben

e zöld buvónak napja sincs, se holdja.

Lábam megállt, de szemem átemeltem

a kis folyócskán, és a tarka májfák

üde pompáját csodálva figyeltem,

midőn megláttam - mint ki látományt lát,

melyen egyszerre megakad az elme

és minden gondolatja új irányt vág -

egy magányos nőt ott tul énekelve

járni, és egyre szedni a virágot,

mellyel himzésként volt az útja tellve.

"Ó, szép Hölgy, aki szent szerelmi lángok

tüzén melegszel, hogyha nem csal arcod,

szivedről látszva tenni tanuságot,

jőjj, közelítsd meg közelebb a partot,

hogy dalodat jobban megértsem" - esdé

ajkam - "amely ajkadról fölsohajtott.

Látásod emlékem lapjára festé

Proserpinát, amilyen volt a réten,

hol anyja őt, s ő tavaszát elveszté."

Mint a táncosnő megperdül helyében,

habár, sarkához símulván a sarka,

a lábaival alig billen épen:

úgy fordult ő e piros-sárga, tarka

virágok fölött felém, nem külömben,

mint szűz leányka, szemét földre tartva,

és kérésemet, közeledve szemben

beteljesíté, míg az édes ének

elért hozzámig teljes értelemben.

S hol már a fű a szép folyó vizének

fürdejében fürdik, szemembe villant

ajándékával szeme szent tüzének:

nem gondolom, hogy oly ragyogva csillant

Vénus szép szeme, mikor fia nyíla

váratlanul forró szivébe surrant.

Igy állt ott túl, s ajka mosolyra nyíla,

kezébe egyre több színt gyüjtögetve

abból, mi útján vetetlen kinyíla.

Három lépés volt köztünk az erecske:

de Hellespontus, melyen Xerxes átkelt,

s mely még az embergőgnek egyre lecke,

nagyobb panaszra nem költé Leándert,

hogy Sestos s Abydos közt zúgva morgott,

mint engem ez, hogy minden útat átszelt.

"Ti újjon jöttök; s tán hogy így mosolygott

ajkam e kertben" - kezdte - "hol az Ember

fajának első fészke vala boldog,

csodálkozhattok rajta jóhiszemmel;

de fényt derít a Delectasti zsoltár,

mely elmétekről minden ködöt elver.

S te ki előbb kéréssel ostromoltál:

tárd föl, ami még előtted csodás;

beszélni jöttem, bármit tudakolnál."

"A víz" - feleltem - "és a lombzugás

oly dolgot ád tudtomra; minek ellen-

mond egy nemrégen hallott új tudás."

És ő: "Hogy ezen bámulnod ne kelljen,

halljad okát, mely akinek kitárul,

minden kételytől szabadúl a szellem.

A Fő Jó, ki csak magában vidámul,

az embert jóra s jónak alkotá,

s e kertet adta Béke zálogául.

(Saját vétkéből nem volt itt soká;

saját vétkéből édes nevetését

s szent játékát jajokért eldobá.)

S hogy a föld és viz párás gőzölését,

mely lent ered, de melyben nap melegje

felé, ha bír, szállani kész a készség,

ne hagyja zavarón az emberekre

esőzni; rakta kertjük hegytetőre,

hol a kapún túl pára ne mehetne.

Mivel pedig az egész levegőre

kiterjed a legalsó égi Forgás,

(csak más erő s ellenszél meg ne törje);

e magasságban, mely szabad toronylás

a lég közepén, s hol a sűrü lombban

megtorlik a szél, örökös a mozgás.

S a mozgó lombban olyan hatalom van,

hogy a termő erő a légbe árad,

amely forogva elröpíti nyomban.

S a többi táj fogadja e kiáradt

erőket, amint ege-földje birja,

s ingerük szerint termel fát, füszálat.

Nem volna csoda hát, ha semmi csíra

nem lévén, mégis a palánta szépen

minden látható mag nélkül kinyílna.

És tudni kell, hogy ez isteni réten,

ahol vagy, minden faj nő, száz gyümölcsnek

fája, milyet nem szednek más vidéken.

E víz, melyet látsz, nem ered a földnek

eréből, mely kimerül, s mellyet újra

légi párák lecsapódása tölt meg:

hanem forrásból, egyformán újulva,

és biztosan, mert Isten tölt beléje,

amennyi víze kétfelé kihulla.

S titkos erőt ruház mindegyik érre:

egyik a bűn emlékét törli, másik

ráemlékeztet a feledt erényre.

Itt ennek neve Léthe; túlra látszik

Eunoé; - s aki nem issza vízét

mindkettőnek: üdv arra nem sugárzik.

Izük legyőzi bármely ital ízét;

és itt noha bezárhatnám beszédem

megoldva kételyednek minden ízét:

egy toldással javadra megtetézem; -

és nem hiszem hogy megunnád igémet,

bár ígéreten föllül hosszu lészen.

Poéták, akik hajdanán regéltek

az aranykorrul s boldog életérül,

talán Parnasszust álmodák helyének.

Itt eredt fajunk szeplőtlen gyökérrül;

itt van örök nyár valahány gyümölcsre;

itt foly a nektár, ösmered hirérül."

Én hátra néztem, a két drága Bölcsre,

s láttam, hogy arra szolgált ez a végső

pár szó, hogy ajkukat mosolyra költse. -

Majd visszavonta szememet a szép nő.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!