Divina Comedie - Infernul: Cîntul X Divina Comedie
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Infernul: Cîntul X
   

Conținut: "Divina Comedie"


Cercul al șaselea: ereticii

Epicurienii (1-21) Farinata degli Uberti și Cavalcante dei Cavalcanti (22-93) Prevederea damnaților și îngrijorarea lui Dante pentru surghiunul ce-i este prevestit (94-136)

1 Urmam acum îngustei cãrãrui
ce e-ntre zid și focul fãr' de fine,
maestrul meu și eu, în urma lui.

4 - „O, 'nalte geniu ce mã porți cu tine
prin vãile impii, cum ție-ți place,
vorbește,-am zis, și-alinã doru-n mine.

7 Putem vedea pe-acel popor ce zace
aci-n sicrie? Cãci pãzite nu-s
și toate-și au deschise-a lor capace."

10 - „Închide-se-vor toate - el mi-a spus -,
din Iosafat cînd s-or întoarce iarã
tot insu-n trupul ce-l avuse sus.

13 De-aceastã parte-un cimitir separã
pe toți, cu Epicur pe-ai sãi ciraci
cari sufletul prin trup îl fac sã piarã.

16 Iar altor întrebãri ce mi le faci
rãspuns avea-vei chiar aci-n genune,
ca și dorinții-acelei ce mi-o taci."

19 - „Nimic n-ascund, ci vreau, pãrinte bune,
cum însuți tu ai vrut sã mã dispui,
și nu demult, puține vorbe-a spune."

22 - „Tu cel ce-așa-de-oneste vorbe spui
și treci vãzînd cetatea-nflãcãratã,
te rog, toscane,-oprire-n pas sã pui,

25 cãci ești nãscut, cum graiul tãu te-aratã,
din nobila cetate, cãrui eu
[prea grea] povarã poate-i fui odatã."

28 La glasul ãsta fãrã ca sã vreu,
cînd el ieși dintr-un sicriu, cu fricã
m-am strîns puțin [mai mult] de domnul meu.

31 Dar el: - „Întoarce-te! - 'ncepu sã-mi zicã.
Ce faci? Nu vezi pe Farinata care
din brîu în sus din groapã se ridicã?".

34 Fixai deci ochii-n ochii-acestui mare.
El sta semeț cu capul și cu pieptul
pãrînd cã Iadu-ntru nimic îl are.

37 M-a-mpins atunci spre groapa lui de-a dreptul
Virgil cu mîna sa ca inimoșii,
zicîndu-mi scurt: - „Vorbește ca-nțeleptul".

40 Cînd fui sub poala groapei sale roșii,
în treacãt m-a privit, pãrînd cu crunte
priviri, puțin: - „Ce neam ți-au fost strãmoșii?".

43 Eu vrînd sã-i spun de toate-n amãnunte,
nimic nu i-am ascuns și i-am vorbit.
Și-atunci el a-ncrețit puțin din frunte.

46 Și-a zis: - „Cu mine-ai tãi pãrinți cumplit
ca și cu-ai mei cu toții se purtarã,
de-aceea-n douã dãți i-am și gonit!".

49 - „Deși goniți, cu toții se-nturnarã -
rãspunsei eu -, și-ntîiul și-al doilea rînd,
dar arta ast-ai tãi nu ți-o-nvãțarã."

52 Vãzui pînã-n bãrbie-atunci scoțînd
o umbrã capu-n groapa cea aprinsã
și cred cã ea-n genunchi era șezînd,

55 și-n jurul meu privi pãrînd cuprinsã
de-un gînd c-ar fi și-altcineva cu mine,
dar cînd speranța-ntreagã-n ea fu stinsã,

58 plîngînd mi-a zis: - „Ingeniul tãu de vine
de sine-adus prin neagra-ne-nchisoare,
de ce nu e și Guid-al meu cu tine?".

61 Rãspunsei eu: - „Nu vin cu-a mea valoare.
M-aduce-acest ce-așteapt-aici, și cui
al vostru Guido nu prea-i dete-onoare".

64 Și-al sãu cuvînt și felul caznei lui
mi-au spus de-ajuns pe cine-l am în fațã
de-aceea-n vorbe-așa de plin eu fui.

67 Atunci sãrind în sus: - „El nu-i în viațã?
«Nu-i dete»-ai zis; deci Guido mi-a murit
și-n dulce soare nu se mai rãsfațã?".

70 Iar cînd apoi vãzu cã m-am oprit
și-un preget scurt amîn-a mea vorbire,
cãzu-ndãrãt și nu s-a mai ivit.

73 Dar celãlalt mãreț, el care-oprire
mi-a pus în mers, nici coastã n-a mișcat,
nici cap el nu, nimic nici în privire.

76 - „Cã ei - vorbi-ntregind de-unde-a-ncetat -
nu-nvaț-al vostru chip de-ntors acasã,
mai mare-amar îmi e decît ãst pat.

79 Dar Doamna cea de-aici nici n-o sã iasã
de cinci ori zece dãți din cuibul ei,
și-ei ști ce greu aceastã art-apasã!

82 Ci-așa cum iarã-n lume sus te vrei,
sã-mi spui de ce-i cumplit ne-ndurãtorul
popor în orice lege-a sa cu-ai mei?"

85 - „Mãcelul face,-am zis atunci, și-omorul
ce roș fãcu al Arbiei rîu, prin tine,
s-aducã-n temple-asemeni legi poporul!"

88 Iar el, clãtindu-și capul, cu suspine:
- „Nu singur fui, și cu-alții de m-am dus
nu fãr-o cauz-am mers cu ei, vezi bine!

91 Dar singur [eu], cînd ceilalți au propus
cã trebuie Florența dãrîmatã,
fui cel ce-o apãrai cu fruntea sus!".

94 - „Gãseasc-a ta sãmînțã pace-odatã -
rãspunsei eu - și rogu-te, din minte
sã-mi rupi un nor ce-o ține-ntunecatã.

97 Voi parc-ați prevedea de mai 'nainte
ce timpu-n viitor cu sine-aduce,
dar altfel parc-ar fi cu ce-i prezinte?"

100 - „Vedem cît poate și-un miop s-apuce,
vedem ce vouã-n viitor vã pare,
atît ne-a mai lãsat supremul Duce.

103 Dar cînd s-apropie-ori sînt, ni-e oarb-oricare
științã-ncît strãini de nu ne-ar spune,
n-am ști nimic de-umana voastrã stare.

106 Deci poți vedea cã-ntreg ne va apune
și daru-acesta-n clipa cînd zãvor
pe poarta vieții secolii vor pune."

109 Atunci, ca și strãpuns de-al culpei zor:
- „Celui cãzut sã-i spui acum, fã bine,
cã fiul lui e viu la cei ce mor.

112 Și preget la rãspuns de-avui în mine
sã-i spui c-am fost gîndind cu dubiu-acel
de-a cui eroare-s alb acum, prin tine".

115 Maestrul m-a chemat atunci la el.
Grãbit deci mai cerui sã-mi spuie mie
ce soț mai are-arzînd în acest fel.

118 - „Cu mine-acolea zac mai mulți de-o mie,
aici e și-Ubaldin, și Frideric
al doilea - zise -, și de-ajuns sã-ți fie."

121 S-ascunse-apoi, iar eu spre-al meu antic
poet mã-ntoarsei, frãmîntînd în minte
cuvîntul lui, pãrîndu-mi inimic.

124 Porni Virgil și-n mers așa 'nainte
mi-a zis: - „Ce ai c-așa te-abate gîndul?".
Iar cînd i-am spus acele tari cuvinte:

127 - „Pãstreazã-n minte tot ce-auzi [de-a rîndul]
în contra ta, și-ascult-acum aci,
mi-a zis Virgil, un deget ridicîndu-l:

130 În fața dulcei raze cînd vei fi
ai cãrei ochi vãd tot, al vieții tale
întregul drum prin ea tu ți-l vei ști".

133 Spre stînga-ntoarse iar a noastrã cale,
lãsînd în urmã zidul, și ne-am dus
spre centru-apoi pe-un drum ce da-ntr-o vale

136 ce pîn-aci-și zvîrlea putoarea-n sus.


Conținut: "Divina Comedie"

Download: "Divina Comedie"

Sursă: https://archive.org/details/Dante-DivinaComedie

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!