Divina Comedie - Paradisul: Cîntul XIX Divina Comedie
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.                Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.                Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.                Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.                Să nu ucizi.                Să nu faci fapte necurate.                Să nu furi.                Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.                Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.                Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.               
Romana versiuneaPortal creştin

Resurse creştine

 
Paradisul: Cîntul XIX
   

Conținut: "Divina Comedie"


Cerul al șaselea, al lui Jupiter: principii înțelepți și drepți

Preamãrirea acvilei romane (1-21) Îndoiala lui Dante (22-114) Invectiva împotriva principilor nedrepți (115-148)

1 În fațã-mi stete-acum cu-aripi întinse
frumosul chip ce dã fericea stare
atîtor duhuri strîns în el cuprinse.

4 Pãrea tot insu-a fi rubin din care
ardea din soare-o raz-așa de vie
cã-n ochii mei stîrnea strãfulgerare.

7 Dar cîte-acum mi-e dat a le descrie
nici limbã n-a mai spus, n-a scris condeiul,
nici n-a mai conceput vreo fantazie.

10 Cãci „eu" vãzui și-am auzit rostreiul
vorbind, și „eu" și-„al meu" era zicînd,
ci „noi" era și-al „nostru"-n glas temeiul.

13 Și-a zis: - „Fiindc-am fost și drept și blînd,
urcat eu fui acu-ntr-atîta slavã
ce-n veci n-o poți ajunge numai vrînd.

16 Lãsai în lume fapte de ispravã
și-atari, cã rãii le slãvesc din gurã,
ci-a face-așa ca noi le pare-otravã".

19 Precum se simte-o singurã cãldurã
din mulți cãrbuni, așa din multe-amoruri
un singur glas scotea și-acea figurã.

22 Iar eu: - „O, voi, a veșnicelor coruri
eterne flori - am zis - cari singur unul
miros îmi dați din toate-a voastre-odoruri

25 suflînd, vã rog, sã-mi potoliți ajunul
cumplitei foame care nu mi-o-mpacã,
în lume-un nutriment, de mult, nici unul!

28 Eu bine știu cã-ntr-alte ceruri dacã
din ele-și face-oglindã Dumnezeu
cu vãl El nici pe-al vostru nu-l îmbracã,

31 voi știți ce-atent și cît de gata-s eu
s-ascult, voi știți și dubiul ce-mi fusese
de-atîta timp un vechi ajun al meu".

34 Precum un șoim cînd de sub pînzã iese,
clãtind din cap s-arat-a fi dispus,
și bate din aripi cu ciocul drese,

37 așa vãzui eu chipul cel compus
din laude-a divinei vreri cîntate
cum știu ei singuri cei ferici de sus.

40 - „Acel care-a-nvîrtit compasul, frate,
pe-a lumii margini, și din sine-a scos
atîtea-n ea, și-ascunse și-observate,

43 El nu putu sã-mprime-atîta-n jos
virtute-ntregii lumi, ca sã nu-și vadã
rãmas cuvîntu-n nesfîrșit prisos.

46 Și-aici trufașul prim îl ai dovadã;
nevrînd, el, culme-a orice creaturã,
s-aștepte har, cumplit avu sã cadã!

49 Deci vezi cãci orice minimã naturã
mai jos, e vas prea strîmt acelui bine
ce, nesfîrșit, și-e-n sine-a sa mãsurã.

52 Privirea noastrã deci, ce nu-i în sine
decît un licur slab al minții-acei
de care-s toate-n lumea toatã pline

55 nu poate-atît de tare-a fi, cît vrei,
spre-a nu vedea-n mai multã depãrtare
decît e-ntr-adevãr principiul ei.

58 Deprinși ai voștri ochi cu-a voastrã zare,
în veșnica justiție-atît pãtrund
cît pot de-adînc pãtrunde ochii-n mare,

61 cãci ei la mal de vãd al mãrii fund
nu-l vãd la largul unde-adînc e plinul,
și totuși e, dar apele-l ascund.

64 Luminã nu-i, cînd nu-i din ea seninul
cel veșnic clar; altfel e numai nori,
și-o umbr-a cãrnii, sau aori veninul.

67 Ți-am rupt de-ajuns acele-nvãlitori
subt care-ți s-ascundea Dreptatea vie,
de-al cãrei rost tu te-ndoiai aori,

70 încît ziceai: «Nãscut la Ind trãiește
un om, și-acolo nimeni lui nu-i spune
de Crist c-a fost, nu-i scrie, nu-i citește,

73 dar are juste vreri și fapte bune
pe cît umana minte ne concede,
și-n trai și-n vorbe-i plin de-nțelepciune;

76 deci cum e dreapt-osînda ce i-o dete
cã n-a fost botezat în legea vie,
și-n ce-i stã vina lui dacã nu crede?».

79 Tu cine ești sã-mi stai în scaun mie,
la mii de mile vrînd a judeca
cu ochi ce vãd de-o palmã-n miopie?

82 Cîți vreau subtile-argumentãri a da,
de n-ați avea Scripturile divine,
cumplit de multe-ar ști ei dubita!

85 O, duhuri tîmpe-n lutul ce vã ține!
Suprema vrere, bunã-n sineși, nu-i
nicicînd altfel, cãci Ea-i supremul Bine,

88 și-atît e just cît e-n mãsura lui;
nimic ce-i bun creat nu-l ispitește,
dar el e cauza, radiind, oricui."

91 Așa cum barza peste-un cuib plutește
[cînd alor sãi a isprãvit hrãnirea],
și-n sus sãtulul pui la ea privește,

94 așa 'nãlțai și eu spre el privirea
și-alesul chip așa, cu-aripi mișcate
de sfinte duhuri, își fãcu rotirea

97 deasupra mea cîntînd: - „Celea cîntate
de mine-ți sînt atît de necuprinse
ca și de oameni veșnica Dreptate".

100 Și-n semnul care-a Romei vaz-o-ntinse
mai stînd, cînd s-odihni fericea grupã
de lãmpi ce sînt de Duhul Sfînt aprinse,

103 din nou: - „Nu s-a urcat într-astã trupã
nicicînd un om ce n-a crezut în Crist
nici pîn-a fi țintit în lemn, nici dupã.

106 Dar iatã mulți ce strigã: «Crist, oh, Crist»
și-or fi mult mai strãini la judecatã
decît acei ce n-au știut pe Crist.

109 Pe-atari i-ar condamna arabii-odatã,
cînd douã cete vor forma colegii
sãracã una, și-alta-n veci bogatã.

112 Și cum vã va numi mongolul regii,
cînd vor vedea deschisã cartea-n care
le-a scris Cel Sfînt toți munții fãrdelegii?

115 Vedea-se-va-ntre cîte-Albert le are
și-acea ce dã-ngrozitã grabã penei,
prin care-al Prãgei regn pustiu azi pare.

118 Vedea-se-va ce-amar pe malul Senei
aduce-acum falsificînd monete
cel dat de-un porc mistreț ca dar Gheenei.

121 Vedea-se-va trufia ce-ncumete
pe Brit și Scot spre-atîta nebunie
cã nu ne sufãr stînd lîng-un pãrete.

124 Și iar desfrîul vieții-n trîndãvie
și-a Spaniei și-a regelui boem
ce nici nu vrea virtuți, nici nu le știe;

127 și iar, la Șchiopul din Ierusalem
virtuțile c-un singur I descrise,
și multele contrarii-a lor cu M.

130 Și iar, ce lacom și ce laș pãzise
avarul rege insula de foc
în care-n ani tîrzii muri Anhise,

133 și clar spre-a-l arãta cumplit escroc
scrisoarea fi-va-n litere scurtate
cari mult vor spune-n puțintelul loc.

136 Și-oricine va vedea pe-un unchi și-un frate,
cum fac de rîs, lucrînd ca precupeții,
un neam așa de bun și douã state.

139 Și voi, Norveg și Portugal, procleții,
veți fi-nsemnați, și Sîrbul ce vãzu
chiorîș tiparul banilor Veneții.

142 Ferice de-i scãpa de-amar de-acu,
Ungaria! Și-a munților cununã
de unde ți-e Navara scut, ferice tu!

145 Și creadã-mi toți cã vai și plîns arvunã
Nicosia dã și Famagost, acestii
urgii, de-acum, prin bestia lor nebunã

148 ce merge-n rînd frãțește cu-alte bestii".


Conținut: "Divina Comedie"

Download: "Divina Comedie"

Sursă: https://archive.org/details/Dante-DivinaComedie

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Recomanda aceasta pagina unui prieten!


Vote!