Християнська бібліотека. Катехизм Католицької Церкви. Артикул 3. Соціальна справедливість. Катехизм. Катехизм Католицької Церкви.
Хай не буде тобі інших богів передо Мною!                Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.                Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.                Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.                Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!                Не вбивай!                Не чини перелюбу!                Не кради!                Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!                Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
Артикул 3. Соціальна справедливість
   

Частина третя. Життя у Христі.

Розділ перший. Покликання людини - життя у Святому Дусі.

Глава друга. Людська спільнота.

1928    Суспільство забезпечує соціальну справедливість, коли воно створює умови, які дозволяють товариствам і кожній людині окремо отримати те, що їм належить відповідно до їхньої природи і їхнього покликання. Соціальна справедливість пов'язана зі спільним добром і виконанням влади.

І. Повага до людської особи

1929    Соціальну справедливість можна досягти тільки через повагу трансцендентної гідності людини. Особа є кінцевою метою суспільства, яке їй підпорядковане:

Захист і утвердження гідності людини були нам довірені Творцем. У всіх історичних умовах чоловіки і жінки є за це відповідальні v" до цього зобов'язані. Іван-Павло II, Енц. « Sollicitudo rei socialis », 47).

1930     Повага до особи передбачає повагу до прав, які випливають з її гідності як творіння Божого. Ці права передують суспільству і не потребують його визнання. Вони закладають фундамент моральної законності всякої влади: порушуючи їх чи відмовляючись визнати їх у своєму позитивному законодавстві, суспільство підриває свою власну моральну законність (Пор. Іван XXIII, Енц. « Pacem in terries », 61). Без такої поваги до особи влада може спиратися лише на силу і насильство, щоб домогтися послуху своїх підлеглих. Церква повинна нагадувати про ці права людям доброї волі і відрізняти їх від зловживань або фальшивих вимог.

1931    Пошана до особи виявляється в пошані засади: «Нехай кожен, без жодного винятку, вважає свого ближнього як "другого самого себе", передусім звертаючи увагу на збереження його життя і на засоби, необхідні для гідного ведення того життя» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 27). Жодне законодавство само собою не зуміє усунути страху, упередження, гордості та сліпого себелюбства (егоїзму), які стають на заваді становленню правдиво братерських суспільств. Такі види вчинків припиняються лише завдяки любові, яка в кожній людині вбачає ближнього, брата.

1932    Обов'язок ставати ближнім для іншого й активно служити йому стає ще більше пекучим, коли йдеться про знедоленого, яка би не була його потреба. «Усе, що ви зробили одному з Моїх братів менших, - ви Мені зробили» (Мт. 25,40).

1933    Цей самий обов'язок поширюється і на тих, які думають і діють інакше, ніж ми. Наука Христа вимагає навіть прощення за вчинені образи. Вона поширює заповідь любові, що є властивою заповіддю Нового Закону, на всіх ворогів (Мт. 5, 43-44.). Визволення в дусі Євангелія несумісне з ненавистю до ворога як особи, але не з ненавистю до зла, яке ворог чинить.

II. Рівність і відмінності між людьми

1934    Створені на образ єдиного Бога, наділені такою самою розумною душею, усі люди мають ту саму природу і те саме походження. Відкуплені жертвою Христа, вони всі покликані брати участь у тому самому Божому блаженстві; отже, усі посідають рівну гідність.

1935    Рівність між людьми стосується головним чином їхньої особистої гідності і прав, які з неї випливають.

«Будь-яка форма дискримінації основних прав людини, чи то суспільна, чи культурна, чи та, що стосується статі, раси, кольору шкіри, соціального стану, мови чи релігії, повинна бути усунена як така, що суперечить Божому Задумові» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 29.).

1936    Приходячи у світ, людина не володіє всім тим, що необхідно їй для розвитку тілесного і духовного життя, їй потрібні інші люди. Відмінності з'являються з огляду на вік, фізичні можливості, інтелектуальні чи моральні здібності, зв'язки з іншими людьми, якими кожен міг би користуватися, розподіл багатств (Пор, II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 29.). «Таланти» не розподілені рівномірно (Пор. Мт. 25, 14-30; Лк. 19, 11-27).

1937    Ці відмінності належать до Задуму Бога, Який бажає, аби кожен отримав від іншого те, що йому потрібно, і щоб ті, які мають особливі «таланти», ділилися їх плодами з тими, що цього потребують. Відмінності заохочують і часто зобов'язують людей бути великодушними, доброзичливими і ділитися власним добром; вони спонукають один одного взаємно збагачувати культури:

«Чому я не роздав всі розмаїті чесноти кожному, але так, що цей має одну, а той - іншу? [...] Одному даю передовсім любов, іншому - справедливість; тому - покірливість, а тому - живу віру. [...] І так ці різні дари чеснот й інших речей духовного й матеріального порядку Я роздав з великою нерівністю; Я не схотів, щоб кожен володів усім, але щоб ви мали нагоду через необхідність практикувати любов один до одного. [...] Я хотів, щоб вони мали потребу один в одному і щоб стали Моїми слугами для розподілу ласк і дарів, що вони їх від Мене отримали» (Св. Катерина Сієнська, Діалоги, 7.).

1938    Існують також порочні нерівності, які уражають мільйони чоловіків і жінок. Вони є у виразній суперечності з Євангелієм:

«Рівна гідність осіб вимагає досягнення справедливіших і людяніших умов життя. Надмірна економічна і соціальна нерівність між членами чи народами однієї людської родини викликає спокусу до гріха і чинить перешкоду соціальній справедливості, рівності, гідності людської особи, а також суспільному та міжнародному мирові» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. «Gaudium et spes», 29.).

III. Людська солідарність

1939    Принцип солідарності, який також називається дружбою чи соціальною допомогою, є прямою вимогою людського і християнського братерства: (Пор. Іван-Павло II, Енц. « Sollicitudo rei socialis », 38-40; Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 10.).

«Головною широко розповсюдженою сьогодні згубною помилкою є забуття цього закону взаємної людської необхідності і любові, яка зумовлена спільним походженням і рівністю розумної природи всіх людей, до якого б народу вони не належали, та жертвою відкушіення, принесеною Ісусом Христом на вівтарі Хреста Своєму Небесному Отцеві за гріхи людей» (Пій XII, Енц. « Summi pontificatus ».

1940    Солідарність виявляється насамперед у розподілі благ і винагороді за працю. Вона передбачає також зусилля на користь справедливішого суспільного порядку, у якому краще розв'язуються напруження, а конфлікти легше полагоджуються переговорами.

1941    Суспільні й економічні проблеми можуть бути розв'язані лише за допомогою всіх форм солідарності: солідарність бідних між собою, багатих і бідних, працівників між собою, працедавців і працівників на підприємстві, солідарність націй і народів. Міжнародна солідарність є вимогою морального порядку. Мир у світі частково залежить від неї.

1942    Чеснота солідарності виходить за межі матеріальних благ. Поширюючи духовні скарби віри, Церква сприяла також розвиткові земних благ, для чого часто відкривала нові шляхи. Так протягом століть підтверджувалися слова Господа: «Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться» (Мт. 6,33):

«Упродовж двох тисячоліть у душі Церкви живе і міцніє це почуття, яке спонукало і продовжує спонукати душі до героїзму любові: монахів, що обробляли землю, тих, що визволяли невільників, тих, що лікували хворих, апостолів віри, цивілізації, культури для всіх поколінь і народів - щоб створити суспільні умови, здатні зробити можливим для всіх життя, гідне людини І християнина» (Пій XII, Промова 1 червня 1941).

КОРОТКО

1943    Суспільство забезпечує соціальну справедливість, коли створює умови, які дозволяють товариствам і кожній людині зокрема отримати їм належне.

1944    Повага до людської особи означає, що треба вважати іншого як «другого самого себе». Вона передбачає пошану основних прав, які випливають із внутрішньої гідності особи.

1945    Рівність між людьми стосується їх особистої гідності І прав, які з неї випливають.

1946    Відмінності між людьми належать до Божого Задуму, який хоче, щоб ми мали потребу один в одному. Вони повинні заохочувати до милосердної любові.

1947    Рівна гідність між людськими особами вимагає зусилля, щоб зменшити надмірні соціальні та економічні нерівності. Вона спонукає до скасування несправедливих нерівностей.

1948    Солідарність є у найвищому сенсі християнською чеснотою. Вона дбає про розподіл духовних благ навіть більше, ніж матеріальних.


[ Повернутися до змісту книги: "Катехизм Католицької Церкви" ]


Читайте також - Католицький народний катехизм

Читайте также - Катехизис католической церкви


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!