Християнська бібліотека. Катехизм Католицької Церкви. Артикул 7. Сьома Заповідь. Катехизм. Катехизм Католицької Церкви.
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам                Безперестанку моліться                Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам                Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває!                Через великі утиски треба нам входити у Боже Царство                Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне!                Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне                Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
Артикул 7. Сьома Заповідь
   

Частина третя. Життя у Христі.

Розділ другий. Десять Заповідей.

Глава друга. Люби ближнього твого, як самого себе.

«Не крастимеш» (Вих. 20, 15; Втор. 5,19).

«Не кради» (Мт. 19,18).

2401    Сьома Заповідь забороняє несправедливо брати чи затримувати добро ближнього і чинити шкоду власності ближнього яким-небудь способом. Вона наказує користуватися земними благами та плодами людської праці у справедливості й любові. Вона вимагає, для загального добра, пошанування універсального призначення благ і права на приватну власність. Християнське життя намагається підпорядкувати блага цього світу Богові та братерській любові.

І. Універсальне призначення благ і приватна власність

2402    На початку Бог довірив землю і її багатства спільному керуванню людей, щоб вони піклувалися ними, підпорядковували їх своєю працею і користувалися її плодами (Пор. Буг. 1, 26-29). Створені блага призначені для цілого людського роду. Проте земля розподілена між людьми для забезпечення охорони їхнього життя, яке підвладне різним нестаткам і небезпекам. Присвоєння майна є законне, щоб гарантувати свободу і гідність осіб, допомогти кожному задовільнити свої основні потреби і потреби тих, за кого він відповідає. Присвоєння повинно уможливити здійснення природної солідарності між людьми.

2403    Право приватної власності, здобутої справедливо або отриманої від іншого у спадок чи в дар, не скасовує первісного дару землі цілому людству. Універсальне призначення благ залишається першорядним, навіть якщо зростання загального добра вимагає пошанування приватної власності, права на неї і користування нею.

2404    «Людина, користуючись цими благами, повинна розглядати зовнішні речі, якими законно володіє, не як свою виключну власність, а розглядати їх як спільні: щоб вони могли принести користь не тільки їй, а й іншим» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 69.). Володіння добром робить його власника завідувачем, який поставлений Провидінням, щоб примножувати це добро і розділювати його плоди іншим, а насамперед своїм близьким.

2405    Продуктивні блага - матеріальні чи нематеріальні, як земля чи фабрики, знання чи вміння, вимагають турботи своїх власників, щоб вони приносили користь якнайбільшій кількості людей. Власники ужиткових і споживчих благ повинні використовувати їх помірковано, залишаючи найкращу частину для гостей, хворих і бідних. 2406 Політична влада має право й обов'язок регулювати відповідно до загального добра законне користування правом власності (Пор. II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 71; Іван-Павло II, Енц. « Sollicitudo rei socialis », 42; Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 40; 48.).

II. Пошанування осіб та їх благ

2407    В економічній справі пошана людської гідності вимагає практикування чесноти поміркованості, щоб вгамовувати прив'язання до благ цього світу; чесноти справедливості, щоб охороняти права ближнього і дати йому те, що йому належить; і чесноти солідарності, відповідно до золотого правила і до щедрості Господа, Який «задля нас став бідним, бувши багатим, щоб ми Його убожеством розбагатіли» (2 Кор. 8,9).

Пошанування благ іншої людини

2408    Сьома Заповідь забороняє крадіжку, тобто незаконне присвоєння чужого добра проти розумної волі його власника. Нема крадіжки, якщо можна припускати згоду власника або якщо відмова суперечить розумові й універсальному призначенню благ. Так буде в разі невідкладної й очевидної необхідності, тобто коли єдиним засобом матеріальної підтримки в негайних та невідкладних потребах (їжа, одяг, житло) стає вилучення і використання благ іншої людини (Пор. II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 69.).

2409    Будь-яке несправедливе присвоєння чи затримання добра іншого, навіть якщо воно не суперечить приписам цивільного права, суперечить Сьомій Заповіді: навмисно затримувати позичені або загублені предмети й обманювати у торгівлі (Пор. Втор. 25, 13-16.); сплачувати невідповідне низьку заробітну платню (Пор. Втор. 24, 14-15; Як. 5, 4); підвищувати ціни, щоб заробити на незнанні або нещасті інших (Пор. Ам. 8, 4-6.).

Морально не дозволеними є також: спекуляція, за допомогою якої штучно змінюється ціна товарів для того, щоб мати з цього користь собі на шкоду іншому; корупція, за допомогою якої змінюють поведінку тих, що повинні приймати рішення відповідно до закону; присвоювання і використання з приватною метою власності підприємства; погано виконані роботи; податкове шахрайство; підроблювання чеків і рахунків; надмірні витрати; марнотратство. Добровільна шкода приватній і громадській власності суперечить моральному законові і вимагає відшкодування.

2410    Обітниці повинні бути дотримані, угоди точно виконані настільки, наскільки прийняте зобов'язання є морально слушне. Значна частина економічного і суспільного життя залежить від чинності угод між фізичними або юридичними особами. Такими є торговельні угоди купівлі-продажу, угоди про винаймання, трудові угоди. Будь-яка угода повинна укладатися і виконуватись у добрій волі.

2411   Угоди підлягають комутативній (обмінній} справедливості, яка регулює обміни між людьми та між установами щодо точного пошанування їхніх прав. Комутативне право строго зобов'язує; воно вимагає захисту прав власності, сплачування боргів і внесків у добровільно прийнятих зобов'язаннях. Без комутативної справедливості неможлива ніяка інша справедливість.

Комутативна справедливість є відмінною від легальної справедливості, яка стосується обов'язків громадянина перед суспільством, а також від розподільної справедливості, яка регулює те, що суспільство винне громадянам, пропорційно до їх внеску і потреб.

2412    Відповідно до комутативної справедливості відшкодування вчиненої несправедливості вимагає віддання вкраденого добра його власникові:

Ісус благословляє Закхея за його рішення: «Коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо» (Лк. 19,8). Ті, що прямо або посередньо заволоділи добром іншого, повинні віддати його або його матеріальний чи грошовий еквівалент, якщо річ зникла, а також повернути і плоди, і користь, які з них міг законно отримати їхній власник. Теж усі ті, що брали певним чином участь у крадіжці чи нажилися, знаючи про неї (наприклад ті, що спонукали до неї, допомагали в ній чи переховували крадене), зобов'язані відшкодувати пропорційно до своєї відповідальності і користі.

2413    Азартні ігри (гра в карти тощо) або заклад (парі) самі собою не суперечать справедливості. Вони стають морально неприйнятними, якщо позбавляють людину необхідного для підтримки своїх потреб і потреб інших. Пристрасне захоплення такими Іграми загрожує перетворитися в серйозне поневолення. Несправедливо битися об заклад або шахрувати у грі є серйозною провиною, хіба що вчинена шкода є такою незначною, що навіть покривджений не може її раціонально уважати вагомою.

2414    Сьома Заповідь забороняє дії або справи, які з яких би то не було причин - егоїстичних чи ідеологічних, меркантильних чи тоталітарних - призводять до поневолення людини, до невизнання її особистої гідності, до її купівлі, продажу й обміну як товару. Гріхом супроти гідності та основних прав людини є зведення її через насильство до ужиткової вартості і джерела користі. Св. Павло наказує господареві-християнинові обходитися зі своїм слугою-християнином «не як зі слугою, а як з братом любим (...) в Господі» (Флм. 16).

Пошанування цілісності творіння

2415    Сьома Заповідь вимагає пошанування цілісності творіння. Тварини, як і рослини та неживі предмети, призначені за своєю природою для загального добра людства, колишнього, теперішнього і майбутнього (Пор. Буг. 1, 79-81). Користування мінеральними багатствами, рослинними і тваринними ресурсами цілого світу не може бути відділене від пошанування моральних вимог. Панування, дане Творцем людині, над неживим і живим світом не є абсолютним; воно вимірюється піклуванням про якість життя ближнього, у тому числі - прийдешніх поколінь; воно вимагає релігійного пошанування цілісності творіння (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Сепіезітш аппш», 37-38).

2416    Тварини є Божими створіннями. Бог оточує їх Своїм турботливим провидінням (Пор. Мт. 6, 26). Самим своїм існуванням вони благословлять Його і віддають Йому славу (Пор. Дан. З, 57-58.). Тому люди повинні бути до них доброзичливі. Варто пригадати, з якою ніжністю ставилися до тварин такі святі, як святий Франциск з Асижу або святий Филип Нері.

2417    Бог довірив тварин людині, яку Він створив на Свій образ (Пор. Буг. 2, 19-20; 9, 1-4.). Отже, законним є використовувати тварин для їжі і виготовлення одягу, їх можна освоїти, щоб вони допомагали людині в її праці та дозвіллі. Медичні та наукові дослідження на тваринах є морально прийнятною практикою, якщо вони відбуваються в межах розумного і сприяють лікуванню і рятуванню людського життя.

2418    Гідності людини суперечить непотрібне знущання над тваринами і безпричинне знищування їх. Негідним є також витрачати на них великі гроші, які могли б значно полегшити бідування людей. Можна любити тварин, але не можна вділяти їм прив'язаності, яка належить тільки людям.

III. Соціальне вчення Церкви

2419    «Християнське Об'явлення веде до проникливішого розуміння законів соціального життя» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 23.). Церква приймає від Євангелія повне об'явлення правди про людину. Коли вона виконує свою місію проповідування Євангелія, вона в ім'я Христа засвідчує людині її власну гідність та ЇЇ покликання до співпричастя особового; вона навчає її вимог справедливості і миру, які згідні з Божою мудрістю.

2420    Церква видає моральне судження щодо економічних і соціальних питань тоді, «коли цього вимагають основні права людини і спасіння душ» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 76). У цьому її місія відрізняється від політичної влади: Церква піклується про земний вимір загального добра з огляду на його підпорядкування Найвищому Добру - нашій остаточній меті. Вона намагається надихнути правильну поведінку щодо земних благ та в соціально-економічних відносинах.

2421    Соціальне вчення Церкви розвинулося в XIX ст. внаслідок конфронтації Євангелія з новітнім промисловим суспільством, з його новими структурами виробництва споживчих товарів, з його новою концепцією суспільства, держави і влади, новими формами праці і власності. Розвиток церковного вчення в соціально-економічній галузі підтверджує постійну вартість вчення Церкви, як і правдиве значення її Традиції, завжди живої і актуальної (Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 3.).

2422    Соціальне вчення Церкви містить корпус доктринальних засад, який формується в міру того, як Церква тлумачить історичні події у світлі цілості вчення, об'явленого Ісусом Христом, за допомогою Святого Духа (Пор. Іван-Павло II, Енц. « Sollicitudo rei socialis », 1; 41). Це вчення стає тим більше прийнятним для людей доброї волі, чим більше надихає поведінку вірних.

2423    Соціальне вчення Церкви пропонує принципи для обміркування, виводить критерії для судження; подає поради для дії:

Усяка система, в якій суспільні відносини були би цілком визначені економічними чинниками, суперечить природі людини та її дій (Пор. Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 24.).

2424    Теорія, яка робить з прибутку виключну норму й остаточну мету господарської діяльності, є морально неприйнятною. Невгамовна жадоба до грошей викликає згубні наслідки. Вона є однією з причин  численних конфліктів, які порушують суспільний порядок (Пор. II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 63; Іван-Павло II, Енц. « Laborem exercens », 7; Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 35.).

Система, «яка підпорядковує основні права людей і груп колективній організації виробництва», суперечить гідності людини (II Ватиканський Собор, Паст, конст. « Gaudium et spes », 65.). Всяка практика, що зводить людей до рівня простих засобів для отримання зиску, поневолює людину, призводить до ідолопоклонства грошам І сприяє поширенню атеїзму. «Не можете Богові служити - і мамоні» (Мт. 6,24; Лк. 16,13).

2425    Церква відкидає тоталітарні та атеїстичні ідеології, пов'язані в новітніх часах із «комунізмом» або «соціалізмом». Крім того, у практиці «капіталізму» вона відкинула індивідуалізм та абсолютний примат закону ринку над людською працею (Пор. Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 10; 13; 44). Регулювання економіки лише через централізоване планування спотворює в основі соціальні зв'язки; регулювання лише законом ринку порушує соціальну справедливість, бо «існують численні людські потреби, які не можуть бути задовільнені ринком» (Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 34). Треба підтримувати розумне регулювання ринку та економічних заходів відповідно до справедливого підпорядкування цінностей І для загального добра.

IV. Економічна діяльність та соціальна справедливість

2426    Розвиток економічної діяльності і зростання виробництва призначені для того, щоб матеріально підтримати потреби людей. Економічне життя не повинно прямувати лише до примноження виробленої продукції і збільшення прибутку і впливу; воно повинно передусім служити особам, цілісності людини і всій людській спільноті. Економічна діяльність, ведена за притаманними їй методами, повинна здійснюватися в межах морального порядку, відповідно до соціальної справедливості, щоб відповісти на задум Бога щодо людини (Пор. II Ватиканський Собор, Паст, конст. «Gaudium et spes», 64.).

2427    Людська праця походить безпосередньо від осіб, створених на образ Божий і покликаних продовжити одні з одними та для інших справу творення, опановуючи землю (Пор. Буг. 1, 28; II Ватиканський Собор, Паст, конст. «Gaudium et spes», 34; Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 31.). Отже, праця є обов'язком: «Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть» (2 Сол. 3,10; Пор. 1 Сол. 4, 11). Праця вшановує дари Творця та отримані таланти. Вона також може бути спокутною. Терплячи виснажливість праці Пор. Буг. З, 14-19 в єднанні з Ісусом, ремісником з Назарета, розп'ятим на Голгофі, людина певним чином співпрацює з Сином Божим у Його ділі Відкуплення. Вона показує себе учнем Христа, щоденно несучи хрест у діяльності, яку вона покликана виконати (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Laborem exercens», 27.). Праця може бути засобом освячення та оживотворення земних реалій у Дусі Христа.

2428    У праці людина використовує і здійснює частину своїх природних здібностей. Основне значення праці стосується самої людини, яка є її творцем і адресатом. Праця - для людини, а не людина для праці (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Laborem exercens», 6).

Кожен повинен мати можливість отримати з праці засоби для підтримання свого життя та своїх близьких, а також щоб могти служити людській спільноті.

2429    Кожен має право на економічну ініціативу; кожен може відповідно використовувати свої таланти, щоб сприяти достатку всіх і щоб зібрати справедливі плоди своїх зусиль. Кожен повинен стежити за тим, щоб його дії відповідали розпорядженням, що їх видає законна влада для загального добра (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 32, 34.).

2430    Економічне життя зачіпає різні інтереси, часто - протилежні між собою. Так пояснюється виникнення конфліктів, які його характеризують (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Laborem exercens», 11.). Треба намагатися зменшити ці конфлікти за допомогою переговорів, які поважають права й обов'язки кожного соціального партнера:  керівників підприємств, представників працівників, наприклад, профспілкових організацій, і, в певних випадках, публічної влади.

2431   Відповідальність держави. «Економічна діяльність, зокрема ринкова економіка, не може здійснюватись без законів інституцій., правових і політичних норм. Навпаки, вона передбачає забезпечення гарантій індивідуальної свободи і власності, а також стабільності грошей та ефективності громадських служб. Головним завданням держави є забезпечення цих гарантій, аби ті, що працюють, могли користуватися плодами своєї праці, що було б стимулом виконувати її успішно і чесно. (...) Держава повинна стежити за дотриманням прав людини в економічній галузі і регулювати його; проте в цій ділянці головна відповідальність лежить не на державі, а на інституціях та різних групах і товариствах, з яких складається суспільство» (Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 48.).

2432    «Керівники підприємств несуть перед суспільством економічну та екологічну відповідальність за свої дії» (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 37.). Вони повинні звертати увагу на добро людей, а не лише на збільшення прибутків. Хоча й прибутки є необхідними, адже вони дозволяють вкладати інвестиції, які забезпечують майбутнє підприємств. Вони гарантують наявність робочих місць.

2433    Доступ до праці і до фаху повинен бути відкритий для всіх, без несправедливої дискримінації: чоловікам і жінкам, здоровим та інвалідам, корінним жителям і чужинцям (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Laborem exercens», 19; 22-23.). Залежно від обставин, суспільство зі свого боку повинно допомогти громадянам знайти роботу і посаду Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 48.

2434    Справедлива оплата є законним плодом праці. Відмова в ній або затримування її може бути серйозною несправедливістю (Пор. Лев. 19,13; Втор. 24,14-15; Як. 5,4.). Щоб визначити справедливу винагороду, слід враховувати водночас потреби і внесок кожного. «Враховуючи функції та продуктивність кожного, ситуацію на підприємстві і загальне добро, винагорода за працю повинна забезпечити людині та її близьким необхідні засоби для гідного життя у матеріальному, соціальному, культурному і духовному плані» (II Ватиканський Собор, Паст, конст. «Gaudium et spes», 67.). Згода сторін не є достатньою, щоб виправдати розмір платні.

2435    Страйк є морально законним, якщо виявляється неминучим, а то й необхідним задля пропорційної користі. Він стає морально неприйнятним, якщо супроводжується насильством або якщо перед ним покладені цілі, які не пов'язані безпосередньо з умовами праці або суперечать загальному добру.

2436    Несправедливістю є несплата установам соціального забезпечення внесків, встановлених законною владою.

Втрата роботи через безробіття майже завжди є для його жертв посяганням на їхню гідність і загрозою рівноваги життя. Крім особистої завданої шкоди, з цього випливає багато небезпек і для їх родин (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Laborem exercens», 18.).

V. Справедливість і солідарність між народами

2437    У міжнародному вимірі нерівність багатств та економічних засобів є такою, що викликає справжню «прірву» (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Sollicitudo rei socialis», 14.). між народами. З одного боку існують ті, які володіють засобами розвитку та розвивають їх, а з іншого боку - ті, борги яких зростають.

2438    Різні причини релігійного, політичного, економічного та фінансового порядку надають сьогодні «соціальному питанню світового виміру» (Іван-Павло II, Енц. «Sollicitudo rei socialis», 9.). Необхідною є солідарність між народами, політика яких є вже взаємозалежною. Ця солідарність є тим більш необхідною, коли йдеться про гальмування «спотворених механізмів», які чинять перешкоду розвиткові менш розвинутих країн (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Sollicitudo rei socialis», 17; 45). Необхідно замінити фінансові системи, базовані на зловживанні і лихві (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 35.), несправедливі торговельні зв’язки між народами і гонку озброєнь на спільне зусилля для мобілізації дій у напрямку морального, культурного та економічного розвитку, «перевіривши пріоритетність і шкалу вартостей» (Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 28.).

2439    Багаті країни несуть велику моральну відповідальність за ті країни, які самі не можуть забезпечити собі засобів розвитку або яким перешкодили трагічні історичні події. Це обов'язок солідарності і любові; це також обов'язок справедливості, якщо добробут багатих націй походить із джерел, які не були справедливо оплачені.

2440   Безпосередня допомога є належною відповіддю на негайні, надзвичайні потреби, спричинені, наприклад, природними катастрофами, епідеміями тощо. Проте, вона не є достатньою, щоб виправити велику шкоду, яка є результатом бідності, ані для того, щоб у тривалий спосіб задовільніші потреби. Треба також реформувати міжнародні економічні та фінансові установи, щоб вони більше сприяли справедливим відносинам з менш розвинутими країнами (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Sollicitudo rei socialis», 16.). Слід підтримати зусилля бідних країн, які працюють над своїм зростанням і визволенням (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 26.). Ця доктрина вимагає свого дуже особливого застосування в ділянці сільського господарства. Селяни, передовсім у третьому світі, становлять переважну кількість бідних.

2441    Зростання в розумінні Бога і пізнанні себе є серцевиною усього цілісного розвитку людського суспільства. Розвиток у цих ділянках збільшує матеріальні блага і віддає їх на службу людині та її свободи. Він зменшує бідність та економічну експлуатацію. Він сприяє зростанню поваги до культурної самобутності і відкритості для трансцендентного (Пор. Іван-Павло II, Енц, «Sollicitudo rei socialis», 32; Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 51.).

2442      Пастирі Церкви не повинні безпосередньо втручатися в політичну структуру та в організацію соціального життя. Це завдання становить частину покликання вірних мирян, які діють із власної ініціативи зі своїми співгромадянами. Соціальна діяльність може реалізуватись у різних конкретних формах, але вона завжди буде мати на увазі загальне добро і буде згідна з Євангелієм і вченням Церкви. Вірні миряни повинні з християнським запалом одушевляти земні справи і проявити себе в них як творці миру і захисники справедливості (Іван-Павло II, Енц. «Sollicitudo rei socialis», 47; пор. там само, 42.).

VI. Любов до бідних

2443    Бог благословить тих, хто приходить на допомогу бідним, і відкидає тих, хто від них відвертається: «Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся» (Мт. 5,42). «Даром прийняли, даром давайте» (Мт. 10,8). За ставленням до бідних Ісус Христос упізнає Своїх вибраних (Пор. Мт. 25, 31-36.). Коли «вбогим проповідується Добра Новина» (Мт. 11,5; Пор. Лк. 4, 18), то це є знаком присутності Христа.

2444     «Любов Церкви до вбогих (...) становить частину її постійної традиції» (Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 57.). Вона натхнена Євангелією блаженств (Пор. Лк. 6, 20-22), убогістю Ісуса (Пор. Мт. 8, 20), Його увагою до бідних (Пор. Мр. 12, 41-44.). Любов до убогих є навіть однією з причин обов'язку працювати, щоб «мати змогу дати тому, хто потребує» (Еф. 4,28). Вона поширюється не лише на матеріальну бідність, а й на численні форми культурної та релігійної вбогості (Пор. Іван-Павло II, Енц. «Centesimus annus», 57.).

2445    Любов до убогих несумісна з непомірною любов'ю багатств або з їх егоїстичним використанням:

«Нумо тепер, багаті! Плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня Іржа буде проти вас свідчити й поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння женців дійшло до Господа Сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня заколення. Ви засудили праведного й убили: Він вам не противиться» (Як. 5,1-6).

2446    Св. Іван Золотоустий нагадує про це наполегливо: «Не допускати вбогих до участі у своїх власних благах - це означає обкрадати їх і відбирати їм життя. Не наші є блага, якими ми володіємо, але вони належать убогим» (Св. Іван Золотоустий, Про Лазаря, 2, 6.). «Необхідно задовіль-нити насамперед вимоги справедливості, щоб не жертвувати як милостиню те, що вже належиться зі справедливості» (II Ватиканський Собор, Декр. « Apostolicam actuositatem », 8.):

«Коли ми даємо вбогим щось необхідне, то зовсім не виявляємо їм власних щедрот, лише віддаємо їм їхнє. Ми скоріше сплачуємо борг справедливості, ніж виконуємо акт милосердя» (Св. Григорій Великий, Пастирське правило, 3, 21, 45.).

2447    Діла милосердя є ділами практичної любові, через які ми йдемо на допомогу ближньому в Його тілесних та духовних потреба (Пор. Іс. 58, 6-7; Євр. 13, 3.). Навчати, радити, втішати, підтримувати на дусі - це є діла милосердя для душі, як і прощати та виявляти терпіння. Діла милосердя для тіла полягають насамперед у тому, щоб дати їсти голодним, прийняти безпритульного, вдягнути нагого, відвідати хворого і в'язня, поховати померлих (Пор. Мт. 25, 31-46). Серед цих учинків милостиня, дана вбогому (Пор. Тов. 4, 5-11; Сир. 17, 22), є одним із головних свідчень братерської любові; це виконання справедливості, яке Богові угодне (Пор. Мт. 6, 2-4.).

«Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має. А хто має харч, нехай так само зробить» (Лк. 3,11). «Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте» (Лк. 11,41). «Коли брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку, І хто-небудь з вас до них скаже: "Йдіть собі з миром, Іоо4 грійтеся та годуйтеся", і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе?» (Як. 2,15-16; Пор. 1 Iв. З, 17.).

2448    «У численних своїх формах - матеріальні нестатки, несправедливе гноблення, фізична чи психічна недуга і, нарешті, смерть - людські біди є явною ознакою вродженого стану слабкості, у якому людина перебуває від часу первородного гріха, а також ознакою потреби в спасінні. Тому ці біди викликали співчуття в Христа-Спасителя, Який бажав узяти на Себе гріх й «уподібнити Себе до найменших з-поміж Своїх братів». Тому ті, кого гнітить нужда, є предметом особливої любові з боку Церкви, яка від початку, незважаючи на гріхи багатьох своїх членів, не переставала працювати над тим, щоб їм допомогти, їх захистити і визволити. Вона чинила це через численні доброчинні справи, необхідні завжди і скрізь» (Конгрегація віровчення, Інструкція « Libertatis conscientia », 68.).

2449    Уже в Старому Завіті всякого роду правові приписи (рік відпущення боргів, заборона позичати під проценти і затримання застави, обов'язок десятини, виплата щоденного заробітку, право збирання винограду, що залишився після збирання врожаю, збирання колосків) відповідають настановам книги Второзаконня: «Справді, вбогі ніколи не переведуться на землі, тому-то я тобі й заповідаю: щедро розтулюй свою долоню для свого брата, для нужденного й для вбогого у твоїй землі» (Втор. 15,11). Ісус зробив Своїми ці слова: «Бідних матимете з собою повсякчас, Мене матимете не завжди» (Iв. 12,8). Цим Він не уневажнює категоричності слів давніх пророків: «Щоб купувати нужденних за срібло, а вбогого за взуття...» (Ам. 8,6), а закликає нас пізнати Його присутність у вбогих, що є Його братами (Пор. Мт. 25, 40.):

У день, коли мати св. Рози Лімської докоряла їй за те, що вона приймала вдома бідних і калік, Роза відповіла їй: «Коли ми служимо вбогим І хворим, то служимо Ісусові. Ми не повинні залишати без допомоги наших ближніх, бо в них служимо Ісусові» (Р. Наnsen, Vita mirabilis (Rоmе 1664).).

КОРОТКО

2450    «Не кради» (Втор. 5,19). «Ані злодії, ані зажерливі (...) ані грабіжники - Царства Божого не успадковують» (1 Кор. 6,10).

2451    Сьома Заповідь наказує практикувати справедливість і милосердя в управлінні земними благами й плодами людської праці.

2452    Створені блага призначені для цілого людського роду. Право на приватну власність не скасовує універсального призначення благ.

2453    Сьома Заповідь забороняє крадіж. Крадіж є привласненням добра іншого проти розумної волі власника.

2454    Будь-яке несправедливе привласнення і вживання добра іншої людини суперечить Сьомій Заповіді. Вчинена несправедливість вимагає відшкодування. Обмінна справедливість вимагає повернення вкраденого добра.

2455    Моральний закон забороняє дії, які з торговельних або тоталітарних міркувань ведуть до поневолення людей, до їх купівлі,

продажу чи обміну як товару.

2456    Дане Творцем панування над земними багатствами, рослинами і тваринами не може бути відділене від шанування моральних обов’язків, у тому числі і від вимог прийдешніх поколінь.

2457    Тварини були довірені людини, яка має ставитися до них доброзичливо. Вони можуть служити для задоволення слушних потреб людини.

2458    Церква висловлює свої судження в економічній і соціальній галузі, коли цього вимагають основні права людини або спасіння душ. Вона турбується про загальне земне добро людей з огляду на спрямування їх на Найвище Добро, нашу найвищу мету.

2459    Сама людина є творцем, осередком і метою всього економічного і соціального життя. Вирішальний пункт соціальної проблеми полягає в тому, щоб блага, створені Богом для всіх, справді були для всіх, згідно зі справедливістю і допомогою милосердя.

2460    Першорядна вартість праці походить від самої людини, яка є її творцем і призначенням. Своєю працею людина бере участь у ділі створення. Праця, з 'єднана з Христом, може стати відкупляючою.

2461    Справжній розвиток стосується розвитку цілої людини. «Йдеться про зростання здатності коленої людини відповісти своєму покликанню, отже, покликанню Бога» (Іван-Павло II, Енц. « Centesimus annus », 29.).

2462    Милостиня, дана вбогим, є свідченням братерської любові: вона є практикуванням справедливості, яке приємне Богові.

2463    Серед багатьох людей без хліба, притулку, без постійного місця як не впізнати Лазаря, голодного жебрака з притчі? (Пор. Лк. 16, 19-31) Як не почути голосу Ісуса: «Мені також ви того не зробили» (Мт. 25,45)?


[ Повернутися до змісту книги: "Катехизм Католицької Церкви" ]


Читайте також - Католицький народний катехизм

Читайте также - Катехизис католической церкви


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!