Пізнай свій обряд - Використана література Християнство. Православ'я. Католицтво. Протестантизм. Використана література
Хай не буде тобі інших богів передо Мною!                Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.                Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.                Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.                Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!                Не вбивай!                Не чини перелюбу!                Не кради!                Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!                Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
Використана література
   

Використана література - Пізнай свій обряд


Аллярд П. Святий Василій Великий / Пер. о. П. Теодорович. — Нью-Йорк, 1968.

Антонов Η. Р. Храм Божий и церковные службы. — Санкт-Петербург, 1912.

Арсеньев Н. О Литургии и таинства Евхаристии. — Париж.

Атанасий Великий, архиепископ Александрийский. Творения иже во Свя­тых Отца нашего Атанисия Великого, архиепископа Александрийс­кого. — Ч. I-IV. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902.

Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII века до 883 г.: К древнейшей истории источников права греко-восточной церкви. — Санкт-Петербург, 1905.

Бенешевич В. Н. Сборник памятников по истории церковного права. — Петроград, 1915.

Благовісник Верховного Архієпископа візантійсько-українського (греко-русского) обряду. — Кастельгандольфо, 1965-1974.

Богословские труды. — Москва: Московская патриархия, 1974. — Сбор­ники 1-12.

Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. — Харьков, 1920.

Василій Великий. Аскетичні твори святого отця нашого Василія Великого / Пер. з грец. митрополит А. Шептицький. — Львів, 1929.

Великий А. Г. З літопису християнської України. — Кн. І-ІХ. — Рим, 1968-1977.

Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Новая скрижаль или объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. — Санкт-Петербург, 1908.

Вербовий С. Д. Красота и значение Богослужения в Православной Хрис­товой Церкви. — Мейфильд, 1939.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. — Т. I-IV. — Нью-Йорк, 1955-1966.

Вселенський Собор — Ватиканський II: Діяння і постанови / Зготували А. Г. Великий, Р. Головацький, ЧСВВ. — Т. I-V. — Рим, 1966.

Гавриил, архимандрит. Руководство по Литургике или наука о Православ­ном Богослужении. — Тверь, 1886.

Голубинский Ε. История Русской Церкви. — Т. I-IV. — Москва, 1901.

Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. — Мос­ква, 1902.

Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения иже во Святых Отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константи­нопольского. — Т. Ι-ΙΙ. — Санкт-Петербург.

Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. I-V. — Нью-Йорк, 1954.

Дебольский Г. С. Дни Богослужения Православной Католической Церкви. — Т. I-II. — Санкт-Петербург, 1901.

Двунадесятие праздники и Воскресение Христово. — Сан-Франциско, 1965.

Дьяченко Г. Общедоступные беседы о Богослужении Православной Церк­ви. — Ч. I-II. — Москва, 1898.

Дольницкий И. Типик Церкве руско-католической. — Львов, 1899.

Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. — Санкт-Петербург, 1897.

Додаток до чинностей і рішень Руского провинциального собора в Гали­чині отбувшогося во Львові в р. 1891. — Львів, 1897.

Евхологіон або молитвослов або требник. — Львів, 1965.

Ефрем Сирин. Творения иже во Святых Отца нашего Ефрема Сирина. — Сергиев Посад, 1907.

Иоанн Златоустый, архиепископ Константинопольский. Творения Святого Отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополя. — Т. І-ХІІ. — Санкт-Петербург, 1898.

Земная жизнь Пресвятой Богородицы. — Париж, 1968.

Каноны или Книга правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселен­ских и поместных, и Святых Отцов. — Т. I-III. — Монтреаль, 1974.

Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. — Париж.

Килимник С. Український рік у народних звичаях: В історичному освіт­ленні. — Т. I-V. — Вінніпеґ; Торонто, 1957-1964.

Киприан, архимандрит. Евхаристия. — Париж, 1947.

Киприан, архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности. — Париж, 1967.

Киприанович Г. А. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита Литовского и Виленского и воссоединение западнорусских униатов с Православной Церковью в 1839 г. — Вильна, 1897.

Кирилл, архиепископ Ерусалимский. Творения Святого Отца нашего Ки­рилла, архиепископа Ерусалимского. — Москва, 1910.

Коструба Т. Пресвята Богородиця — цариця України. — Львів, 1937.

Коялович Μ. История воссоединения западнорусских униатов старых времен. — Санкт-Петербург, 1873.

Крачковский Ю. Ф. Очерки униатской церкви // Труды Киевской духов­ной академии.

Лиско Р. Слава Пресвятої Богородиці в наших Богослужіннях // Нива. — Львів, 1936-1938.

Липський Б. Духовість нашого обряду. — Нью-Йорк, 1974.

Ліковський Ε. Берестейська унія (1596). — Жовква, 1916.

Лотоцький О. Українські джерела церковного права. — Варшава, 1931.

Лукьянов В. Воскресное Богослужение, особенности Воскресных Бого­служений всего года. — Джорданвил, 1970.

Лужницький Г. Українська Церква між Сходом і Заходом. — Філадель­фія, 1954.

Макарий, митрополит Московский. История Русской Церкви. — Т. І-ХІІ. — Санкт-Петербург, 1889. Малий требник. — Рим, 1973.

Марусин М. Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст. — Рим, 1966. Марусин М. Пастирсько-літургічна діяльність святого Иосафата // Богословія. — Рим, 1967. — Т. 31. Матковський С. Похвала або Культ Пресвятої Діви Богородиці Марії в Греко-Католицькій Церкві // Нива. — Львів, 1931-1933. Микита А. Руководство в церковный типикон. — Унгвар, 1901. Минія / Уредн. npoтojepej Драгослав Степковиґ. — Т. 1-12. — Крагуjeвaц, 1909.

Мирослав, єпископ. Церковний рік: Празники подвижні і неподвижні, господарські, богородичні і святих, пости і освячені часи. — Рим, 1976.

Мирослав, єпископ. Чини Святих Тайн: Освячень і благословень. — Рим, 1976.

Миркович Л. Хеортологийа или историйски развиток и Богослужение празника православне источне Цркве. — Београд, 1961.

Михайловский В. Учение о Православном Богослужении. — Санкт-Петер­бург, 1889.

Могила П., митрополит. Евхологіон або Требник Митрополита Петра Могили, Київ, 1946. — Рим, 1988.

Морошкин М. Я. Воссоединение уний // Вестник Европы. — 1872.

Муравьев А. Н. Письма о Богослужении. — Париж, 1963.

Муравьев А. Н. Дополнение к письмам о Богослужении Восточной Като­лической Церкви. — Петербург, 1901.

Настольная книга священнослужителя. — Т. 1. — Москва, 1977.

Науки святого Василія Великого для народу / Пер. з грец. о. С. Фединяк ЧСВВ. — Глен Ков, 1954.

Никольский К. Пособие к изучению Устава Богослужения Православной Церкви. — Санкт-Петербург, 1900. Никольский К. Руководство к изучению Богослужения Православной Церкви. — Санкт-Петербург, 1901. Никодимов И. Н. Воспоминание о Киево-Печерской Лавре. — Мюнхен, 1906.

Октоих сиречь Осмогласник. — Киев, 1904.

Петров Н. Очерк истории Базилианского ордена в бывшей Польше // Труды Киевской духовной академии. — Киев. — 1870-1872.

Печерський патерик або праведні старої України / Пер. А. Великий, ЧСВВ. — Рим, 1973.

Плащаниця // Нива. — Львів, 1933. — Ч. 3. — С. 100-108.

Покровский А. И. Соборы древней церкви. — Сергиев Посад, 1914.

Полонська-Василенко Η. Історія України. — Т. 1. — Мюнхен, 1972.

Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ — Рим, 1964.

Полный православный богословский енциклопедический словарь. — Т. I-II. — Санкт-Петербург, 1913.

Помазанский М. В мере молитвы краткие сведения о Православном Бого­служении. — Джорданвил, 1957.

Православная богословская енциклопедия / За ред. проф. А. П. Лопухина и Η. Н. Глубоковского. — Т. І-ХІІ. — Петроград, 1900-1911.

Православний вісник: Видання Екзарха всієї України, Митрополита Київ­ського і Галицького. — Київ, 1968-1978.

Пролог. — Кн. І-II. — Санкт-Петербург, 1895.

Рудаков А. Краткое учение о Богослужении Православной Церкви. —

Петербург, 1890. Семь Вселенских Соборов. — Джорданвил, 1968.

Сильченков Н. Практическое руководство при отправлении приходских треб. — Джорданвил, 1960.

Скабалланович М. Толковый типикон. — Ч. І-ІІІ. — Киев, 1910-1915.

Скабалланович М. Рождество Пресвятой Богородицы. — Киев, 1915. — (Христианские праздники).

Скабалланович М. Воздвижение Честного Креста. — Киев, 1915. — (Хрис­тианские праздники).

Смысл и значение православно-христианского ежедневного Богослуже­ния. — Джорданвил, 1970.

Соловій Μ., Великий А. Святий Йосафат Кунцевич: Його життя і доба. — Торонто, 1967.

Соловій Μ. М. Божественна літургія: Історія-розвиток-пояснення. — Рим, 1964.

Соловій Μ. М. Літургіка для українських католицьких шкіл. — Ч. 1-2. — Торонто, 1959.

Тальберг Η. Пространный месяцеслов русских святых и краткие сведения о чудотворных иконах Божьей Матери. — Джорданвил, 1951. Типикон, сиречь Устав. — Москва, 1904.

Триодион сиречь триписнец. — Москва. АБО Триодь постная или трипеснец еллински: Триодион. — Львов, 1906. Трух А. Життя святих. — Ч. I-IV. — Торонто, 1952. Туркало Я. Н. Нарис історії Вселенських Соборів, (325-787). — Брюссель, 1974.

Федорів Ю. Обряди Української Церкви. — Рим; Торонто, 1970. Федорів Ю. Замойський Синод 1720 р. // Богословія. — Рим. — 1971. — Т. 35.

Хойнацкий А. Т. Западнорусская церковная уния в ее Богослужениях и обрядах. — Киев, 1871.

Хойнацкий А. Т. Практическое руководство для священнослужителей при совершении Святых Таинств. — Ч. I-II — Москва, 1882.

Чинности і рішення руского провинциального собора в Галичині отбув­шогося в Львові в р. 1891. — Львов, 1896.

Чубатий Μ. Історія християнства на Руси-Україні. — Т. І-II. — Рим; Нью-Йорк, 1965.

Шептицький Α., митрополит. Письма-послання Митрополита Андрея Шеп­тицького, ЧСВВ, з часів німецької окупації. — Йорктон, 1969. Шептицький Α., митрополит. Твори Слуги Божого Митрополита Андрея

Шептицького: Пастирські листи. — Т. 1. — Торонто, 1965. The Apostolic tradition of Hippolytus / Transl. by B. S. Easton. — 1962. Benz E. The Eastern Orthodox Church: Its thought and life / Transl. from the German by Richard and C. Winston. — Garden City, 1963. Bingham J. Origines sive antiquitates Ecclesiasticae. — Vol. 1-10. — Halae, 1724-1729.

Bogolepow A. Orthodox hymns of Christmas, Holy Week and Easter. — New York, 1965.

Bratsiotis P. Die Orthodoxe Kirche in Griechischer Sicht. — Teil 1-2. — Stutt­gart, 1970.

Braun J. Die Liturgische Gewandung in Occident und Orient. — Darmstadt, 1964.

Bulgakov S. The Orthodox Church. — Dobbs Ferry; New York, 1935. Der Byzantinische Bilderstreit / Hrsg. von H. J. Geischer. — Gutersloh, 1964.

Campenhausen H., von. Griechische Kirchenvciter. — Stuttgart, 1955. Campenhausen H., von. Lateinische Kirchenvciter. — Stuttgart, 1960. Collins T. P. The Risen Christ in the fathers of the Church. — Glen Rock, 1967.

Davies J. G. Dictionary of Liturgy and worship. — New York, 1972.

Dalanej J., Tobin J. Dictionary of catholic biography. — Garden City; New York, 1961.

Dix G. The shape of the Liturgy. — London, 1970.

Ephräm der Syrer. Lobgesang aus der Wüste / Übersetzt von E. Bech. —

Freiburg; Breisgau, 1967. Egeria. Diary of a pilgrimage / Transl. by G. E. Gingras. — New York, 1970.

Goar J. Euchologion sive rituale graecorum. — Graz, 1960.

Gordillo M., S. J. Mariologia Orientalis. — Roma, 1954.

Guillou M. J. Le. The tradition of Eastern Orthodoxy. — London, 1962.

Gunstone J. Christmas and Epiphany. — London, 1967.

Eusebius Pamphilus. The Ecclesiastical history / Transl. by C. F. Cruse. —

Grand Rapids, 1966. Handbuch der Ostkirchenkunde / Hrsg. von E. Ivanka, J. Tyciak, P. Wiertz. — Düsseldorf, 1971. Harasiewicz M. Annales ecclesiae ruthenae. — Leopoli, 1862. Heiler F. Die Ostkirchen. — München; Basel, 1971.

Izzo J., O. F. M. The Antimension in the liturgical and canonical tradition of the Byzantine and Latin Churches. — Romae, 1975. King A. Eucharistic reservation in the Western Church. — New York, 1965. Korolevskij C. L'uniatisme // Irenikon. — 1927. — № 5-6. Kraft H. Kirchenväterlexikon. — München, 1966.

Kucharek C. The Byzantine-slav Liturgy of St. John Chrysostom: Its origin and evolution. — Alleluia Press, 1971. Kucharek C. The Sacramental mysteries: A Byzantine approach. — Ontario: Alleluia Press, 1976. Likowski E. Geschichte des Allmaeligen verfalls unirten ruthenischen Kircheim XVIII und XIX Jahrhundert. — Posen, 1885. Maximilianus, Princeps Saxoniae. Praelectiones de Liturgiis orientalibus. — Bernae, 1904.

Meschler M., S. J. The life of our Lord Jesus Christ the Son of God: In meditations. — Vol. I-II. — St. Louis, 1956. Mitchell L. L. The meaning of ritual. — New York; Ramsay; Toronto: Paulist Press, 1977.

Monk, of the Eastern Church. Orthodox spirituality. — London, 1957. Mühle E. Mit Maria durch das Jahr. — Wien, 1967. Nasrallah J. Maria dans la Sainte et Divine Liturgie Byzantine. — Paris, 1955.

New catholic encyclopedia / Executive editor D. I. Eggenberger. — Vol. I-XV. — New York; St. Louis; San Francisco: McGraw-Hill Book-Com­pany, 1967.

Nilles N., S. J. Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occiden­talis academiis clericorum accommodatum. — T. I-II. — Oeniponte, 1896.

Nocent Α., OSB. The Liturgical year. — Vol. I-IV. — Collegeville.

Pius XII, Pope. Apostolic constitution on the assumption of the blessed Virgin Mary. — Rome, 1950. Pius XII, Pope. Encyclical letter on the Sacred Liturgy, (Mediator Dei). — Rome, 1947.

Podhradsky G. Lexikon der Liturgie. — Innsbruck, 1962. Quasten J. Patrology. — Vol. I-III. — Utrecht-Antwerp, 1966. The rudder: Pedalion. — Athens, 1908.

Schmeman A. Great Lent. — New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1974.

Schmeman A. Introduction to Liturgical Theology. — London. 1970. Schultz H. J. Die Byzantinische Liturgie: Vom Werder ihrer Symbolgestalt. — Freiburg, 1964.

Semanitzky J. L. The holy days of the Russian Orthodox Church. — 1966. Shereghy B. The Liturgical year of the byzantine-slavonic rite. — 1968. Solovey M., OSBM. Eastern Liturgical Theology. — Toronto, 1970. Sokolov D. A manual of the Orthodox churches Divine Service. — Jordan-ville; New York, 1962. Symeonis Thessalonioensis, archiepiscopi. De Sacra Liturgia — de sacro templo // Migne J. -P. Patrologia graeca. — T. 155. — Athзnai, 1866. Szeptycky Α., metropolita, Szeptycky C., archimandrita. Typicon. — Romae, 1964.

The Teaching of the twelve apostles. — London, 1948. Tyciak J. Das Herrenmysterium im byzantinischen Kirchenjahr. — Freiburg im Breisgau, 1961.

Tyciak J. Gegenwart des Heils in den ostlichen Liturgien. — Freiburg im Breisgau, 1968.

Vermeersch Α., S. J. Meditations and instractions on the blessed Virgin. — Vol. I-II. — Westminster, 1954. Ware T. The Orthodox Churches. — Harmondsworth, 1964.

[ Назад ]     [ Зміст ]     [ Вперед ]

[ Cкачати книгу: "Пізнай свій обряд" ]


НагоруРекомендуйте цю сторінку другові!


Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!