Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі). Зміст. Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі).
Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий!                І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо!                І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного!                Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається,                не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого,                не радіє з неправди, але тішиться правдою,                усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить!                Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується.               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
"Чарівна" (таємниця жіночої душі)
   

Зміст

 

Передмова

Розділ Перший - Серце жінки

Розділ Другий - Що може розповісти тільки Єва

Розділ Третій - Невідступне питання

Щоб прочитати решту розділів даної книги, будь ласка, придбайте її на сайті Свічадо

Розділ Четвертий - Поранена
Розділ П’ятий - Особлива ненависть
Розділ Шостий - Зцілення рани
Розділ Сьомий - Кохана
Розділ Восьмий - Прихована краса
Розділ Дев’ятий - Пробудження Адама
Розділ Десятий - Матері, дочки, сестри
Розділ Одинадцятий - Принцеси-воїни
Розділ Дванадцятий - Незамінна роль

Про авторів
Щоденна молитва про свободу
Подяка
Уривок з «Дикого серця»

* * *

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

* * *

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

Джон і Стейсі Елдредж

ЧАРІВНА - Таємниця жіночої душі

Літературний редактор
Марія Ріпей

Богословський редактор
Ольга Жаровська

Художній редактор
Олена Гижа

Технічний редактор
Світлана Клим

Підписано до друку 19.11.10. Формат 60x84 1/16.
Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 14,5.
Ум. фарбовідб. 15,0. Обл. вид. арк. 9,8.
ТзОВ Видавництво «Свічадо»
Свідоцтво серія ДК № 1651 від 15.01.2004 р.
79008, а/с 808, Львів, вул. Винниченка, 22
Тел.: (032) 235-73-09, факс: (032) 240-35-08

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

Віддруковано з готових діяпозитивів
у друкарні ТзОВ “Книгодрук”

Титул оригіналу: Сарtivating. Unveiling thе Муsterу оf а Woman’s Soul.
Аll rights reserved. Тhis Licensed Work published under license.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373
Е 49

З англійської переклав
Остап Гладкий
Художнє оформлення
Олени Гижі
Фото на обкладинці
Уляни Горбатої

Видавництво спирається на «Український правопис. Проект найновішої редакції»
Інституту української мови НАН України (1999).

Елдредж Джон, Стейсі

Е 49 Чарівна: Таємниця жіночої душі / 3 англ. пер. Остап Гладкий. - Львів: Свічадо, 2011. - 248 с.
ІSBN 978-966-395-416-5

Як віднайти справжню жіночість? Що є стрижнем жіночого серця? Чого жадає маленька дівчинка? Чого вона прагне, коли стане жінкою? І як має зцілитися жінка від ран і трагедій свого життя? Автор всесвітньовідомого бестселеру «Дике серце» та його дружина Стейсі у своїй книжці “Чарівна” запрошують читачів у спільну подорож, що допоможе осягнути таємниці жіночої душі.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373

Quellen innerer Kraft by Anselm Grun
Copyright © 2005 bу John Eldredge and Stasi Eldredge
ІSВN 978-966-395-416-5 © Видавництво «Свічадо», українське видання, 2010

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

* * *

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)


[ Повернутися до змісту книги: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!