Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі). Зміст. Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі).
Не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся.                Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу.                Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті!                Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого бодай ліктя одного?                Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся?                Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть, ані тчуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них!                І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні!                І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться.                Бо всього цього й люди світу оцього шукають, Отець же ваш знає, що того вам потрібно.                Шукайте отож Його Царства, а це вам додасться!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
"Чарівна" (таємниця жіночої душі)
   

Зміст

 

Передмова

Розділ Перший - Серце жінки

Розділ Другий - Що може розповісти тільки Єва

Розділ Третій - Невідступне питання

Щоб прочитати решту розділів даної книги, будь ласка, придбайте її на сайті Свічадо

Розділ Четвертий - Поранена
Розділ П’ятий - Особлива ненависть
Розділ Шостий - Зцілення рани
Розділ Сьомий - Кохана
Розділ Восьмий - Прихована краса
Розділ Дев’ятий - Пробудження Адама
Розділ Десятий - Матері, дочки, сестри
Розділ Одинадцятий - Принцеси-воїни
Розділ Дванадцятий - Незамінна роль

Про авторів
Щоденна молитва про свободу
Подяка
Уривок з «Дикого серця»

* * *

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

* * *

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

Джон і Стейсі Елдредж

ЧАРІВНА - Таємниця жіночої душі

Літературний редактор
Марія Ріпей

Богословський редактор
Ольга Жаровська

Художній редактор
Олена Гижа

Технічний редактор
Світлана Клим

Підписано до друку 19.11.10. Формат 60x84 1/16.
Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 14,5.
Ум. фарбовідб. 15,0. Обл. вид. арк. 9,8.
ТзОВ Видавництво «Свічадо»
Свідоцтво серія ДК № 1651 від 15.01.2004 р.
79008, а/с 808, Львів, вул. Винниченка, 22
Тел.: (032) 235-73-09, факс: (032) 240-35-08

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

Віддруковано з готових діяпозитивів
у друкарні ТзОВ “Книгодрук”

Титул оригіналу: Сарtivating. Unveiling thе Муsterу оf а Woman’s Soul.
Аll rights reserved. Тhis Licensed Work published under license.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373
Е 49

З англійської переклав
Остап Гладкий
Художнє оформлення
Олени Гижі
Фото на обкладинці
Уляни Горбатої

Видавництво спирається на «Український правопис. Проект найновішої редакції»
Інституту української мови НАН України (1999).

Елдредж Джон, Стейсі

Е 49 Чарівна: Таємниця жіночої душі / 3 англ. пер. Остап Гладкий. - Львів: Свічадо, 2011. - 248 с.
ІSBN 978-966-395-416-5

Як віднайти справжню жіночість? Що є стрижнем жіночого серця? Чого жадає маленька дівчинка? Чого вона прагне, коли стане жінкою? І як має зцілитися жінка від ран і трагедій свого життя? Автор всесвітньовідомого бестселеру «Дике серце» та його дружина Стейсі у своїй книжці “Чарівна” запрошують читачів у спільну подорож, що допоможе осягнути таємниці жіночої душі.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373

Quellen innerer Kraft by Anselm Grun
Copyright © 2005 bу John Eldredge and Stasi Eldredge
ІSВN 978-966-395-416-5 © Видавництво «Свічадо», українське видання, 2010

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

* * *

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)


[ Повернутися до змісту книги: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!