Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі). Зміст. Християнська бібліотека. "Чарівна" (таємниця жіночої душі).
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам                Безперестанку моліться                Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам                Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває!                Через великі утиски треба нам входити у Боже Царство                Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне!                Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне                Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
"Чарівна" (таємниця жіночої душі)
   

Зміст

 

Передмова

Розділ Перший - Серце жінки

Розділ Другий - Що може розповісти тільки Єва

Розділ Третій - Невідступне питання

Щоб прочитати решту розділів даної книги, будь ласка, придбайте її на сайті Свічадо

Розділ Четвертий - Поранена
Розділ П’ятий - Особлива ненависть
Розділ Шостий - Зцілення рани
Розділ Сьомий - Кохана
Розділ Восьмий - Прихована краса
Розділ Дев’ятий - Пробудження Адама
Розділ Десятий - Матері, дочки, сестри
Розділ Одинадцятий - Принцеси-воїни
Розділ Дванадцятий - Незамінна роль

Про авторів
Щоденна молитва про свободу
Подяка
Уривок з «Дикого серця»

* * *

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

* * *

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

Джон і Стейсі Елдредж

ЧАРІВНА - Таємниця жіночої душі

Літературний редактор
Марія Ріпей

Богословський редактор
Ольга Жаровська

Художній редактор
Олена Гижа

Технічний редактор
Світлана Клим

Підписано до друку 19.11.10. Формат 60x84 1/16.
Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 14,5.
Ум. фарбовідб. 15,0. Обл. вид. арк. 9,8.
ТзОВ Видавництво «Свічадо»
Свідоцтво серія ДК № 1651 від 15.01.2004 р.
79008, а/с 808, Львів, вул. Винниченка, 22
Тел.: (032) 235-73-09, факс: (032) 240-35-08

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

Віддруковано з готових діяпозитивів
у друкарні ТзОВ “Книгодрук”

Титул оригіналу: Сарtivating. Unveiling thе Муsterу оf а Woman’s Soul.
Аll rights reserved. Тhis Licensed Work published under license.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373
Е 49

З англійської переклав
Остап Гладкий
Художнє оформлення
Олени Гижі
Фото на обкладинці
Уляни Горбатої

Видавництво спирається на «Український правопис. Проект найновішої редакції»
Інституту української мови НАН України (1999).

Елдредж Джон, Стейсі

Е 49 Чарівна: Таємниця жіночої душі / 3 англ. пер. Остап Гладкий. - Львів: Свічадо, 2011. - 248 с.
ІSBN 978-966-395-416-5

Як віднайти справжню жіночість? Що є стрижнем жіночого серця? Чого жадає маленька дівчинка? Чого вона прагне, коли стане жінкою? І як має зцілитися жінка від ран і трагедій свого життя? Автор всесвітньовідомого бестселеру «Дике серце» та його дружина Стейсі у своїй книжці “Чарівна” запрошують читачів у спільну подорож, що допоможе осягнути таємниці жіночої душі.

УДК 159.9.016.1-055.1
ББК 8.8. 373

Quellen innerer Kraft by Anselm Grun
Copyright © 2005 bу John Eldredge and Stasi Eldredge
ІSВN 978-966-395-416-5 © Видавництво «Свічадо», українське видання, 2010

е-mаіl: post at svichadо соm
url: www.svichado.com

* * *

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

[ Купити книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


"Чарівна" (таємниця жіночої душі)

"Чарівна" (таємниця жіночої душі)


[ Повернутися до змісту книги: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]

[ Скачати книгу: "Чарівна" (таємниця жіночої душі) ]


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!