Božská komedie - Obsah Božská komedie. Dante Alighieri.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Božská komedie
   

Obsah

Božská komedie (v originále La Divina Commedia) je rozsáhlé literární dílo italského básníka Danta Alighieriho, jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury vůbec. Vzniklo pravděpodobně mezi lety 1307 – 1321. V Božské komedii samotné Dante uvádí, že se děj odehrává o Velikonocích roku 1300.

Božská komedie

Peklo

Peklo

Peklo: Zpěv první

Peklo: Zpěv druhý

Peklo: Zpěv třetí

Peklo: Zpěv čtvrtý

Peklo: Zpěv pátý

Peklo: Zpěv šestý

Peklo: Zpěv sedmý

Peklo: Zpěv osmý

Peklo: Zpěv devátý

Peklo: Zpěv desátý

Peklo: Zpěv jedenáctý

Peklo: Zpěv dvanáctý

Peklo: Zpěv třináctý

Peklo: Zpěv čtrnáctý

Peklo: Zpěv patnáctý

Peklo: Zpěv šestnáctý

Peklo: Zpěv sedmnáctý

Peklo: Zpěv osmnáctý

Peklo: Zpěv devatenáctý

Peklo: Zpěv dvacátý

Peklo: Zpěv dvacátý prvý

Peklo: Zpěv dvacátý druhý

Peklo: Zpěv dvacátý třetí

Peklo: Zpěv dvacátý čtvrtý

Peklo: Zpěv dvacátý pátý

Peklo: Zpěv dvacátý šestý

Peklo: Zpěv dvacátý sedmý

Peklo: Zpěv dvacátý osmý

Peklo: Zpěv dvacátý devátý

Peklo: Zpěv třicátý

Peklo: Zpěv třicátý prvý

Peklo: Zpěv třicátý druhý

Peklo: Zpěv třicátý třetí

Peklo: Zpěv třicátý čtvrtý

Očistec

Očistec

Očistec: Zpěv první

Očistec: Zpěv druhý

Očistec: Zpěv třetí

Očistec: Zpěv čtvrtý

Očistec: Zpěv pátý

Očistec: Zpěv šestý

Očistec: Zpěv sedmý

Očistec: Zpěv osmý

Očistec: Zpěv devátý

Očistec: Zpěv desátý

Očistec: Zpěv jedenáctý

Očistec: Zpěv dvanáctý

Očistec: Zpěv třináctý

Očistec: Zpěv čtrnáctý

Očistec: Zpěv patnáctý

Očistec: Zpěv šestnáctý

Očistec: Zpěv sedmnáctý

Očistec: Zpěv osmnáctý

Očistec: Zpěv devatenáctý

Očistec: Zpěv dvacátý

Očistec: Zpěv dvacátý prvý

Očistec: Zpěv dvacátý druhý

Očistec: Zpěv dvacátý třetí

Očistec: Zpěv dvacátý čtvrtý

Očistec: Zpěv dvacátý pátý

Očistec: Zpěv dvacátý šestý

Očistec: Zpěv dvacátý sedmý

Očistec: Zpěv dvacátý osmý

Očistec: Zpěv dvacátý devátý

Očistec: Zpěv třicátý

Očistec: Zpěv třicátý prvý

Očistec: Zpěv třicátý druhý

Očistec: Zpěv třicátý třetí

Ráj

Ráj

Ráj: Zpěv první

Ráj: Zpěv druhý

Ráj: Zpěv třetí

Ráj: Zpěv čtvrtý

Ráj: Zpěv pátý

Ráj: Zpěv šestý

Ráj: Zpěv sedmý

Ráj: Zpěv osmý

Ráj: Zpěv devátý

Ráj: Zpěv desátý

Ráj: Zpěv jedenáctý

Ráj: Zpěv dvanáctý

Ráj: Zpěv třináctý

Ráj: Zpěv čtrnáctý

Ráj: Zpěv patnáctý

Ráj: Zpěv šestnáctý

Ráj: Zpěv sedmnáctý

Ráj: Zpěv osmnáctý

Ráj: Zpěv devatenáctý

Ráj: Zpěv dvacátý

Ráj: Zpěv dvacátý prvý

Ráj: Zpěv dvacátý druhý

Ráj: Zpěv dvacátý třetí

Ráj: Zpěv dvacátý čtvrtý

Ráj: Zpěv dvacátý pátý

Ráj: Zpěv dvacátý šestý

Ráj: Zpěv dvacátý sedmý

Ráj: Zpěv dvacátý osmý

Ráj: Zpěv dvacátý devátý

Ráj: Zpěv třicátý

Ráj: Zpěv třicátý prvý

Ráj: Zpěv třicátý druhý

Ráj: Zpěv třicátý třetí


Obsah: "Božská komedie"

Ke stažení: "Božská komedie"

Zdroj: https://cs.wikisource.org/wiki/

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!