Křesťanské články Křesťanství. Pravoslaví. Katolicismu. Protestantismu. křesťanské články
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Křesťanské články
   

Milujte se!

 

Tyto články byly publikovány s laskavým svolením "Milujte se!"

Láska

Kristus vstal z mrtvých!

Máme požehnání?

Genetically Modified Food Products List by Greenpeace (English)


Read also Christian articles in English
Читайте также христианские статьи на русском
Читайте також християнські статті українською
Citiţi, de asemenea, articole creştine în limba română
Siehe auch Christian Artikel in deutscher Sprache
Прочетете също християнски статии на български
Przeczytaj także artykuły chrześcijańskie w języku polskim
Prečítajte si tiež kresťanskej články na slovenskom
Olvassa el a keresztény cikkek magyarDoporučit tuto stránku příteli!


Vote!